{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2oFylladioFysikhII07 - Ασκήσεις για τ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ασκήσεις για το μάθημα Φυσική ΙΙ ( Ηλεκτρομαγνητισμός ) της Σχολής ΗΜΜΥ Ενότητα 2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ( ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΓΩΓΟΙ ) 2.1 Τρία φορτία , Q , Q και –2 Q , βρίσκονται στο επίπεδο xy και στις θέσεις ( a , a ), (– a , a ) και (0, – a ) αντίστοιχα ( Q > 0, a > 0). Να βρεθούν : ( α ) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο (0,0,0). ( β ) Το ηλεκτρικό δυναμικό στο σημείο (0,0,0). ( γ ) Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος . 2.2 Υπολογίστε την ενέργεια μιας σφαίρας , ομοιόμορφα φορτισμένης με ολικό φορτίο Q , ως εξής : Συναρμολογήστε τη σφαίρα κατά στρώματα , φέρνοντας κάθε φορά ένα απειροστό φορτίο από το άπειρο και απλώνοντάς το ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια , αυξάνοντας έτσι σιγά - σιγά την ακτίνα . ( α ) Πόσο έργο απαιτείται για να αυξηθεί η ακτίνα από r σε ; ( β ) Ολοκληρώστε για να βρείτε το έργο που απαιτείται για τη συναρμολόγηση ολόκληρης της σφαίρας , ακτίνας R . dq dW dr r + 2.3 Δύο ημιάπειρα αγώγιμα επίπεδα τέμνονται κατά μήκος μίας ευθείας σχηματίζοντας δίεδρη γωνία , όπως στο σχήμα . Και τα δύο επίπεδα είναι συνδεδεμένα με τη Γη ( δυναμικό o 60 φ επιπέδων = 0). Στο εσωτερικό της γωνίας , και σε αποστάσεις a και b αντίστοιχα από τις δύο έδρες της γωνίας , τοποθετείται σημειακό φορτίο Q . ( α ) Προτείνετε εικονικά φορτία εκτός της γωνίας , τέτοια ώστε , σε συνδυασμό με το πραγματικό φορτίο Q , να δίνουν για τον εντός της γωνίας χώρο ηλεκτρικό δυναμικό και ηλεκτρικό πεδίο E ρ που να ικανοποιούν τις συνοριακές συνθήκες . ( β ) Μπορεί η μέθοδος που προτείνεται στο ( α ) να δουλέψει για
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2oFylladioFysikhII07 - Ασκήσεις για τ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online