{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1oFylladioFysikhII07 - Ασκήσεις για τ...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ασκήσεις για το μάθημα Φυσική ΙΙ ( Ηλεκτρομαγνητισμός ) της Σχολής ΗΜΜΥ Ενότητα 1. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ( ΦΟΡΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ) 1.1 Μια λεπτή ράβδος μήκους l , ομοιόμορφα φορτισμένη με γραμμική πυκνότητα φορτίου λ , βρίσκεται πάνω στον άξονα των x , με το ένα της άκρο στο σημείο x = 0 και το άλλο στο x l = . ( α β ) Υπ Απ .: ( α ) ) Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί η κατανομή σε σημείο P του άξονα δεξιά της ράβδου , στη θέση x P ( με x l P ). ( ολογίστε το ηλεκτρικό δυναμικό της κατανομής στο ίδιο σημείο . > ) ( ˆ 4 0 l x x Q P P = x E πε ρ . ( β ) = P x l V 1 ln 4 0 πε λ . .2 Ημισφαιρική επιφάνεια ακτίνας R φέρει φορτίο με σταθερή επιφανειακή υ 1 πυκνότητα σ . ( α ) Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό πεδίο στο κέντρο Κ της ημισφαιρικής επιφάνειας . ( β ) Να υπολογίσετε το δυναμικό , ως προς το άπειρο , στον πόλο Π της ημισφαιρικής επιφάνειας . ( γ ) Να υπολογίσετε το δ άπειρο , στο κέντρο Κ της ημισφαιρικής επιφάνειας . Απ .: ( α ) ναμικό , ως προς το 0 4 ε σ = E . ( β ) z 2 0 ε σ R V = . ( γ ) Π 0 2 ε σ R V = Κ . R R Π Κ .3 Δύο σημειακά φορτία , και 1 q + ) 1 , 0 ( / < b b b q , είναι τοποθετημένα στην αρχή των ( a . ( α ) Σε ποιο αξόνων (0,0,0) και στο σημείο ,0,0) αντίστοιχα σημείο του άξονα των x το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0; ( β ) Δείξετε ότι η ισοδυναμική επιφάνεια 0 = V έχει σφαιρικό σχήμα και υπολογίστε τα γεωμετρικά της στοιχεία ( κέντρο και ακτίνα ).
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}