{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FinalExam_EM_A_Sep_2007 - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ . Ηλίας Γλύτσης , Τηλ . 210-7722479, e-mail: [email protected] , Ιστοσελίδα Μαθήματος : http://users.ntua.gr/eglytsis/ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ A -- Τμήμα Α - Δ ( Καθ . Η . Ν . Γλύτσης ) 26 Σεπτεμβρίου 2007 Θέμα 1 [33%]: Στο κάτωθι σχήμα φαίνονται κατανομές ηλεκτρικών φορτίων που είναι άπειρες στο επίπεδο yz. Η πλάκα πάχους d έχει χωρική πυκνότητα φορτίου ρ (x) = ρ 0 cos( π x/d ) όπου ρ 0 σταθερά . Τα επίπεδα στο x = -a-d/2 και x = b+d/2 έχουν επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ 1 και σ 2 αντίστοιχα . Η επιτρε - πτότητα παντού στο χώρο είναι ε 0 . ( α ) [12%] Να προσδιορισθεί το ηλεκτρικό πεδίο παντού στο χώρο . ( β ) [4%] Να βρεθεί η σχέση μεταξύ των δεδομένων σταθερών του προβλήματος ώστε το ηλεκτρικό πεδίο να μηδενίζεται στο x = ± . ( γ ) [7%] Να προσδιορισθεί η ηλεκτροστατική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην πλάκα πάχους d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}