FinalExam_EM_A_Sep_2005 - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ . Ηλίας Γλύτσης , Τηλ . 210-7722479, e-mail: eglytsis@central.ntua.gr , Ιστοσελίδα Μαθήματος : http://users.ntua.gr/eglytsis/ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ A -- Τμήμα Ρ - ( Καθ . Η . Ν . Γλύτσης ) 9 Σεπτεμβρίου 2005 Θέμα 1 [33%]: Δύο σφαίρες ίσης ακτίνας a φέρουν ομοιόμορφες κατανομές ηλεκτρικού φορτίου ρ + και αντίστοιχα . Οι σφαίρες τοποθετούνται έτσι ώστε να τέμνονται με τα κέντρα τους Α και Β να απέχουν απόσταση d (a < d < 2a) όπως φαίνεται και στο κάτωθι σχήμα . Η επιτρεπτότητα είναι παντού ε 0 . ( α ) [16%] Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου για κάθε σημείο της κοινής περιοχής των δύο σφαιρών και να δειχθεί ότι είναι σταθερό . Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου να εκφρασθεί στο σύστημα αναφοράς xyz που ορίζεται
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

FinalExam_EM_A_Sep_2005 - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online