{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DIAG1 JULY 2007 - EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές Εξέταση στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» Ακαδ. Έτος 2006-2007, Ηµεροµηνία: 27 Ιουλίου 2007 ∆ιάρκεια: 3 ώρες Θέµα 1ο (4,0 βαθµοί) Τριφασική γραµµή µεταφοράς, 50 Hz, µήκους 390 km, 400 kV, έχει τις παρακάτω παραµέτρους: r = 0,0329 ohm/km, x = 0,3184 ohm/km και y = j3,57×10 -6 mho/km Θεωρούµε ότι η γραµµή αναπαρίσταται µε το ονοµαστικό κύκλωµα Π. Να βρεθούν: α) Το είδος και η τιµή της εν σειρά αντιστάθµισης στο µέσον της γραµµής, ώστε, σε κενή λειτουργία, η ανύψωση τάσης στο πέρας της γραµµής να είναι το 55% της αντίστοιχης ανύψωσης τάσης χωρίς αντιστάθµιση. (50%) β) Η τάση και η διανυσµατική ισχύς στην αρχή της γραµµής, λαµβάνοντας υπόψη την αντιστάθµιση που υπολογίστηκε στο ερώτηµα (α), όταν στο άκρο άφιξης συνδεθεί φορτίο 790MW+j190MVAr υπό τάση 395 kV. (50%) Θέµα 2ο (3,0 βαθµοί) ∆ύο ίδιες τριφασικές γραµµές µεταφοράς έχουν τις εξής γενικευµένες σταθερές: A = D = 0,927∠0,866o B = 151,2∠79,23o ohm C = 0,000944∠90,277o mho Οι δύο γραµµές συνδέονται µεταξύ τους σε αλυσωτή σύνδεση. Αν η τάση στην αρχή και το πέρας της δεύτερης γραµµής είναι 240∠14,3o kV και 220∠0o kV αντίστοιχα, να βρεθούν η τάση, το ρεύµα και η διανυσµατική τριφασική ισχύς στην αναχώρηση και το πέρας κάθε γραµµής καθώς και οι αντίστοιχες διανυσµατικές απώλειες. Αποδείξτε θεωρητικά αν ισχύει ή όχι η σχέση AD − BC = 1 για το συνδυασµό των δύο αλυσωτά συνδεδεµένων γραµµών. Θέµα 3o (3,0 βαθµοί) Τριφασική γραµµή µεταφοράς 50 Hz, 400 kV, αποτελείται από δύο κυκλώµατα µε Χ=70Ω/φάση και τροφοδοτεί φορτίο 1670 MW. Στο µέσον κάθε φάσης κάθε κυκλώµατος συνδέεται εγκάρσια αντιστάθµιση STATCOM µε I omax =2300A. Χρησιµοποιώντας προσεγγιστικά το µοντέλο µικρού µήκους χωρίς απώλειες και θεωρώντας ότι οι τάσεις στα άκρα άφιξης και αναχώρησης της γραµµής είναι ίσες µε την ονοµαστική, ζητούνται: α) Να βρεθεί η µέγιστη µεταφερόµενη ενεργός ισχύς της γραµµής. (50%) β) Να βρεθεί εάν το σύστηµα είναι µεταβατικά ευσταθές όταν τεθεί εκτός λειτουργίας το ένα κύκλωµα. (50%) 1 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online