ss05_Askiseis_lyseis_seira1small

ss05_Askiseis_lyseis_seira1small - 1‘ ate Km iuetn QCQ ci...

Info iconThis preview shows pages 1–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1‘ ate Km iuetn QCQ ci Aer—Aeewv .M..Q_.5_ v..€.£_m.......c.o.... .6 .....fi...u...u...g)g..o J5. "£9.62 1:23.“) may ........ .. 1:. ....................... .. . ................................... . ............................................... .. . It;i-I“ii-Giérniil.j:i:iii-W.......ii...__.'....iiiiii-"'I'Iuiifi: ......... _:.._:.::L.I:.ZZ..Z.:.I.I: ......... .i .... "I:iiiiif'm""1.0:":"iii-i"- ? ..... .i. .... .F-..E..t.. I: m. .. (f.1..u...____;§..p_o.v. I.. A.fi......__n..p..0 m5. .p..£_u..&._n. Li a“. pm. w ism} M _ _ ...V_O.Lf.d_§.u3v...._ . ............................. __ ................................ .. ._ .................... __ .... B..£1........as.51..3:..ma..Jag..u..0...a..o..u..+1....e_....:s;..o.......b...ufi:..s...£._zgp..r.+1.é.11..Q..._.....&..ri_y.a. .ZE:ifiififiéfi25L;i:£5ZZZZlfl;Z:€11ZZZZZELLZZL:ELfiéZZL5]:i:ZZZZ.I:::3ZZZ;:ZZZ:C: ....... u . .... T...¢...I;.n...d_fiu..a.u ...... .1; ...... 4:9 ......... _________ ........ ........ ..£§....1:§ _. _9__ J L..£.(..1.) ..... ....................................... .. . ............................................................................ . . _ . . . . . . . . . . . .. .. v ..nIn..H..R.{1.9.3..(L.a...:....Q...6.rc. .£.;'.. .51.. n c 5. Le ....q.u.n.6.....e: C r V 3.1.u.¢.0 p n. m 10...}..1n..5.£ Ives. 549' v o. .n..._.fi CQ.....I:n.v 0.(1.0.:...C1.........TC..O.....O pm FQ rm L. a ] No.0 O: cu L. naéy. .. 1 Ln. . 6...udf.K—.€. 19.91.. _..e.Vn.....m..E.F....:...n..1:w.an £.,2f..0.u...§,z 0...:l- J... __ .. __ .. 54 .. O .U .EHVQCM£EmCQU xii/zlxmuncgumCul+t;l:mi£¢l]q . ..... m HPéxgixafoawéfiastpflnmtaUWQPALSQQmbdwacosmnmm pong 13..n.w;.e.:.......an.o...a..a..a..oflrm;d: mmumtamflfipflnnMwmfinyatqm.WHHHWHM.mmmwmmm ................................................ .. .6 6 av ....... .n .......... n] k}. m: . a' P...1:.1...q. pad, Ham 1cm] .e..u.u. q'. .p Jamar $0,} n .... .. e‘..v.o._.:.........n£..p.:can n.P.Qzfl4_fl.r_I£n. 6..u..v‘a.p.:.nmn... E Kong . ..................................... . W pa. I._..n 3 _...__.E..[__..u._£1..:_ (i p.1:._:..._Q___....e..u_..v.d.p £2 a. .—5___ f.Qité5Qi.iiig.'..t}.'j'f;i..L3.[té;i'f.iAt.La.if:iZii'I.ijfiiff§ .... fif:"iiiii'fl:iii'iiif'i1'7'Zififiiifl:.iff:'7i'iTifiifif:i.iiifl.iiif'.'.f'if7f.f i: .._...M ...... n ......... .é..)g..o u..y...e...: ...... .. . .............................................. .......................... ffilgaliglflfefL;t;j:fo"a:iifiB:ég'[éiQ'2iZfQ;.iQi5fi5;iHg.{if'_'_'_'_if:i'ii:iii:fifii: I (L'ié'fai) =i.iiif;5I};ffififfl ........ M..an_.......é..f..M..Q..1 ...... ...... ............... ............................................. a....5..u..u.e7¥.o.&5. .,.)§..P_.d_v..o...u... m em . . .. .i...I.3;KIEF')"; "" £IL£1iTi® """"""""""""""" """"""""" " ' "" ".[f'i.'f.f_...f."' i fff'ff[if 1.6.0.5.. QM.t1...}.1..Q,...,.....9.a.......0...P...é..n...§...l ......o. Adam}. a.....p.n..1:.d.— T2. f.if;i[SE373.i..ffl..flif:iii7if...if... .iif.iMi"I'f"77.'2..[.7..f..... .. .. L....f7._f " " ..[..I..(1 ...... ..u..g1 .... ..n..e..p. Ba... ..g..:r.~..¢...p.:i..a.o..u-.y.g........:;o.-.....E)-ci. 14.3 .d..:. ..m...e.p. .9 Lg!.p.w......i.u..n "3.0-0 .9 an... -A.n.-3q-5 n....-1-B..c1----n-p-gmy. 3:31 ......... .q..,.-£i ....... .1411 ..... ..E..4....V..Q...4........n gum... ......... .. . . .. . .(3..€1..e._:..r=.n ...... .fl.e.p.f.0..§.o.§ ...... ....... .811 ....... ............................................. I he... .I.m.......615-a.Li.3,;.g....35.k1......t;.§.L..E.§.L.. a.i.EQLL.§.LJ..§§H ..£i.;é .. .szpu...” 5...]. ..r.~...o..,‘.c.§1 m. W a..e.......5 ..I...Q..cfz.0 p.51: .3... r; .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Qt}...:;.q3.g ..... .n.u...p..q.1:.n.p.0...d...y..£ ....... .0..m.§ ....... .n.9.5.19..e.:..x:..g.;....(r-t.g ...... ...... ..ILQL.... ....m..ra..m...&..9.9.5. .Irl....é..V .d ..p..ta.u as... y...c19._.: 6.. 11.9..-. . ...n..p...w. 1:...0 .. Lam... . 5a]. to. . 3.6L) .1: 5.9.0.. .. .. ._ "ég7.éL5[:y".ti.ég_'jfg)fotmlt.aj'....fi$i£LiI..."ffiii.._..jf.f ....... j...[If.f.j iK}Efijf;iii:i.ség.j.._;}g.ta}... ....... .i.jj..jf..j..jjf..f.fjif'...1].}. "fff.1.....f........ .. .....k.‘f".,r§=.,, ....................................................................................................................................... ........................................................................ .. 4g; 5.2g...n..EQt.{é..<2.u..y.e. 'r' m' .va.g..a....d' d.o.f...e:.e o..-5..u2..x.4.’)'JaQ ...... a. ......p..o.u..y.e tn.......b..u m 9137.“. . . . .QI 5-1-. C.lj.=.L, 5 0,5 t J. + 0., 5F...l{...C.13? .2 DJ 5 f. .1..+ 9.15.: VD] Ed. E) 2n cu) v. . mm H e ..6. .P.Q...C.w. v a..n..o.'...tov n 0 pa n 0'. Va; .......... .. (1.1L 0 6. A ..EE: [Q o u +1 E. 1: o 6 ..n...31..§.....cn5.......6. Lam/3: 145... j... . 12.0 0 0 (3.4.0.. we... 3.1.11 PLEA. CL 6 = + 3 -J. ........... .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . . SEEM Q (a. . . . . . . . . .. ... . . . .... .. .. . X ... .. _ ' "s'"_._f.f.j)jffjiii.i.ij.if.Q_iii.i.iiif'.fjQQ.iii.i.f_ff;fiif'fii.f.._.LfiiiffifffiTf.f'iIiiiii'iififjififfififfiijjifffffQ"f.j'if7f....if]f...7. it.ng [3;i..LL1fI§j.j§:'Effigitii).if];Taii.i;.1léfféjifl (Hi'QLfLTTT'. ' ff"ff'ff'."""fif"f'"iif'ff'ffii'iff .. .. ....................... I. ........ “i. ....................................... .. ........................... ...e.'.._,:.b.4_. m} .... ............ .. _.._ _i"~g_gg+.;;; ifyi..t.+"'1ff='.. gm“ "i4L)Li'fmfffffi'ff'i‘ffiiii'7:7.7Tiiff.fQTij"i"'if]iIf]ff. Tiféfg'afiffggig.jg..t¥.1%f?[ité;1"iiiHiiiifXIX:fffiiff'if?TT77.if7"."f.iIf".ff... ':25;L;3.II;.-__..[.I'i:I.fiI...f.ifiif.Ifi.iiiI]...I]...iIig....ij....f.j... "" 1.0.... . . . .. .. .. if”..j]..jfffjfff. j;ii;iffffff'i"fjfi ....................................................................................................................................... . . o... ..(. .E mi . e. U .vf afl.m..9.e d. o u. v .....o I........0...v....:..e. .e eta. - U-c Cl ...A.n..a...a3.a ..... ...... .... ..... .2. ..................................... . #6? ................ if i.iii;i.iiiilliI;Liiiiii'jiEi};It;his;£1};iiiiI1:: """ "if:.j.1.ii..Z.iii:Iiii.j.CiQQQQQI;iIQ.IQIIIII.: [I if)":.iii: ii...fl+.1g 39‘ iJEff ' i 0 O ffégggiifij..Q7ifgi'"i'f?in];hm777ii"""i""'i.f"""”."IIffiiff'iiiijiiIiiQQLLI;LiI:1:ifiiiflif:ifIf"'iffl:i'7"i.' Ili‘iégpwujf g[igljljgiflilCiI2fTii'CiiE;E:i;iiii.[hjtfiilgfLAT;ffmiii If]If:i.;".f.'.jjfi ...... f]...fj n ....x.(..n.)$ 0 KC: :.. ........................................ . .. .. ................................... .. 1.0.... i :.L.£:.L.) { .13.. OK”. 5% e4. .. h 9...; n 12:. ....;.a ....V.Q........6.l2.LiQ...3.h.-9..EL; o.ii..v....ué.:..- .9. he}; -6 £13. .......ll..n.9.q5 n .4c......£..6. .C....fl£5:..o.. ..O.p..:..e.F 0.1.3.....::.n5...Z.u.w..d.r . y H. .1 RI :H—Ldfilfé'iz."9ft").1' " I "i ................. .. .. . . 0-0.1.»..5- .....t:.z. .n. :2 +1. 9. a?) ..:'. o... .0. 9.: .5- «(1-0.6. .. Cr]; . é r .. . 2h. .. n In f 2. .6 .. . O u. 0.8 o....L.3..m.p.w..Lé .e 5 b.u...v. a. pn..;r{...e..e.t.5..........e£...u.a..1. . .0 . .lb.)g..0.£u. .L..::t...‘C .0... 1 .5 .8 adia. cm. 1:: luéj. 1.0...u.....{; é.)g.0.u..{1g Km .. ..o.p...e K..£..K—..G: I I I : op”: a 0.3.62.ens..b.t.a....o.n.0a.a 0.30 n9..n.f.<2mfc..e.g .6.u.~1..c}..pu;.ra....rza..m.........£:.:...u...1:::...n......r1.Q..u.mm...7r£ O. .1e....au-r..6.....:c..o.... 5.1.4:!a..:.n..y.o.......1..e.;§..d..e:. .H .c..€..[:Q,..51.....é.r..r......... A.p..a.-.: ............................................................................................................................. .... ..... .. ......... .. ......................................................................................................... 2.2 . a. u. (2.61. C.2.,.5.J_..._........c$__.:..r . . . f0}; e; 6.1;; .... .C E. .C.Q,....2.3 aft/Q‘- { 1.1. .p...¢..a........3;uu..p. 9.30 Kan... :......v .. é —.L..,..2._..._._.A.p.a..: .. .. _ ' 3E} :::". ....: .. :. 1:: .ILLI.‘:.:_..:.:.'. 1:....i.:.:.:.:.:.......l.i. “.1 I 96 xi). .CD. .4330M..fi.p.w.34a...r....5n.9.a..§.d...m... ran... .61.»; q .|... .34....n 5..é..v .5. La: n .....o.3-o.r.fln.p w Ed .0. .. .6 v v d Em en. U. v m. .....n..c1 v.10. .V...n .5. .....a.u..2c.é .51.. db: arm . Mt: 0.-....5; (5.9.1. a .. .é TL. . .. é w 5 Hpg. .: L} {5.5: "AmééiCFQ'A i .8? i.f:ii.i'if:Iii: 7]" 1.): HI} = 8'”... u {H .2). _+. 3.3%: .(— H1.) h (Ha. 8.7L. u. (4.31.) I I . . 3%: {:- .I.iI ' ::. ...:. : I] : Vf4f€§¥.uI . ..e'1.‘L+e.“‘..J.‘J 72.4+5:.2............ I4 (1%? . . .. Q .. . ..“'".'. r? n'...p y CU. . .. . .. C ~m< E~L1 .................................................... - .................................. .--mmflmm-wm .16 .0 0.x: r5 r M 0.9:..ij ..d..uo...-.m. .0 [01431.0 090 Mn“: .p.w..y.o. ... £1.31 (1 r... ....lrzt.n y. n 5-5.16-1. .90....6 c . C.—.~ :9 I...{. '..-.L. J... .. mm. m... .I.r.a..v...o 0.0. 1.9.1.: m . KI. (Q .. . .. i E. 0.. UK: 6.. .. to... . 01pm}.m---.o..9..c..r..3.h.p a. .9. [M11 .[ .lrl n . .yn a..e.u.:..&.<5...1.0 030:3...n.'.p..m.6 V1.5 .... .. do... ...:.o-z:.f.....n.o.-1c.1:-o.o.-91: gi {-1.} 1:0; eibtepo-.. 9.90. 128:5..pwya... e:'v.c1r.:...y..n .Jm 5.3m to... m: “96.1.. op: 51 -03o.1c..3.n7.p.w.ge..n5. r.1...£w.s..fr:.i..(where.....K.Q.a... ...E.o.m..v.Q.....n.3.nmica; .n. ..o....v..l..{a.maxi....69.}... .A...p ' “Ym a?" e.%.:.F..i..dI¢.m;$57..fé9"“ié'féfl7e{if J: "'f ~ 2 ............................... .. __ .. .. . .. . _ £15 __...n.p.u} .c o. .f 1am... :0 _.eg} 1:, ape _ 030.1% .6. p. on ya a: u an .9: n r15. .e m. m... J. .65 p. In .9..o..L.ZF?..n pm 6:15 an. 7.90......e,..w s......—_2 .I La: ..77.2_I....£.L4).‘§. 2m LPJ'TCO Elva: yl.n......y as e. Vulnlfqfi. "((4.6 .5: 0.6.: n. y 0......0. .9. 0.14% low. .6 r1542 0.5....2... ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Page1 / 17

ss05_Askiseis_lyseis_seira1small - 1‘ ate Km iuetn QCQ ci...

This preview shows document pages 1 - 17. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online