Bent Haller Vitaminer - novelleanalyse.docx - Kamilla...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Kamilla Pedersen Thimm 1t Novelleanalyse 8. maj 2019 Bent Haller - Vitaminer Et fællestræk fra flere af Bent Hallers værker er hans fokus på de lidt sære og vilde individer, der gør oprør mod de etablerede normer. Det er børnene, der kæmper mod et umenneskeligt og til tider grotesk samfund. De søger forandring, følelsen af kærlighed og omsorg for mennesker og miljø. 1 Dette fremgår især med den socialrealistiske genre fra 1970’erne i Bent Hallers novelle ”Vitaminer” fra novellesamlingen ”Krybskytten,” som er udgivet i år 1985. 2 Fortællingen hører til novellegenren. Genren kendetegnes ved, at den har et enkelt handlingsforløb med få personer, og ofte har den en åben eller overraskende slutning. Den omhandler gerne et eller flere vendepunkter i personernes liv. En novelle strækker sig over kort tid, oftest højst en dag. Der skelnes mellem den klassiske og den moderne novelle. I den klassiske novelle har hovedpersonen ikke indflydelse på konflikten, der sætter historien i gang. I den moderne novelle er situationen anderledes. Her får vi kun kendskab til overfladen af konflikten, og vi skal læse mellem linjerne for at få en dybere forståelse. En moderne novelle beskriver ofte en hverdag, hvor begivenheder, kaos og følelser er afgørende for hovedpersonens liv. Anslaget begynder ud i in medias res, fortællingen begynder midt i Katrines iagttagelse af træerne uden for hendes vindue: ”Katrine kikkede ud ad vinduet. Træerne var nøgne og forblæste. Det var koldt forår.” 3 Vi får ikke en tydelig præsentation af personer, tid og sted. Anslaget strækker sig fra linje 1 - 6. I præsentationen får vi en nærmere introduktion af fortællingens personer. Herunder Lars og moren samt en konflikt, som omhandler Katrines mavepine og forældrenes fjerne tilstedeværelse: ”Det gør ondt, sagde hun. - Hva? Råbte moren - Hvordan det går? - jeg har ondt i maven, stønnede Katrine. - Det går godt! Råbte moren.” 4 Præsentationen strækker sig fra linje 7 - 76. Dernæst kommer uddybningen af personerne og konflikten. Lars går ud i stalden og pointerer over for forældrene, at Katrine er syg. Hverken moren eller faren er interesseret i, hvad han har at sige. De er optaget af den so, der venter sig: ”Katrine er syg! Råbte han. Forældrene så op og tyssede på ham. Faren grinede og pegede på soen.” 5 Forældrene tror alt i verden handler om grisene og ikke noget andet. Uddybningen strækker sig fra linje 77 - 118. Point of No Return er, da Lars 1 2 3 l. 1 - 3 4 l. 11 - 16 5 l. 82 - 83 1
Kamilla Pedersen Thimm 1t Novelleanalyse 8. maj 2019 vælger at ringe til lægen. Idet han ringer til lægen, er der ingen vej tilbage. Konflikten kommer op over overfladen, og forældrene bliver konfronteret med det de ikke selv har taget hånd om. Point of No Return strækker sig fra linje 119 - 142. I konfliktoptrapningen som strækker sig fra linje 143 - 192, tilspidser hele situationen sig. Forældrene fortsætter ufortrødent med dagens gøremål og berører kun emnet læge med en kommentar. Kathrines mavepine forværres, med endnu flere tanker

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture