Ideal_og_praksis_tre_kobenhavnske_borger.pdf - K\u00d8BENHAVNS UNIVERSITET Ideal og praksis tre k\u00f8benhavnske borgerkvinders liv i slutningen af 1700-tallet

Ideal_og_praksis_tre_kobenhavnske_borger.pdf -...

This preview shows page 1 - 6 out of 85 pages.

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Morten Valner S. Grymer-Hansen HVX903 Speciale 2019 Saxo-instituttet Ideal og praksis: tre københavnske borgerkvinders liv i slutningen af 1700-tallet Fig. 1: Miniature af Dorothea Biehl, malet af Cornelius Høyer, ca. 1775.