Samfundsbeskrivelse HO3.docx - Christoffer Jackson u2013...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Christoffer Jackson – Hold 7 Side 1 af 8 Samfundsbeskrivelse A I alt: 4,05 normalsider 04-12-2019 Samfundsbeskrivelse HO3 Opgave 1 a. Et prisindeks beskriver prisudviklingen i en periode i indekstal. Prisindeks bruges når der er tale om flere varer og tjenester, hvor man er nødt til at vægte de forskellige varer og tjenester for at få den overordnede prisudvikling. Der er flere forskellige måder at beregne prisindeks på, der hver især vægter de forskellige varer og mængder anderledes. Laspeyres-prisindeks og Paasche-prisindeks har det tilfældes, at man beregner indekset, ved at summere værdierne i varerne i år t og dividere med summen af værdierne i år 0. Forskellen er hvordan man beregnes værdien, altså hvilken mængde ganger man på prisen. Laspeyres-prisindekset har faste vægte, da der hele tiden bruges mængderne fra år 0 som vægte. Dette er en fordel ved Laspeyres, da man kun behøver at kende til priserne i år t for at beregne indekset. Formlen for Laspeyres er følgende: P LA = i = 1 n p t i q 0 i i = 1 n p 0 i q 0 i 100 Laspeyres-prisindekset for vores data i 2010 er så: 68 50 + 60 100 + 110 20 70 50 + 50 100 + 100 20 100 110 , 5 Dvs. en prisstigning på 10,5%. Et Paasche-prisindeks er meget lignende til Laspeyres, dog benytter den sig af løbende vægte, hvor man bruger mængderne i år t i formlen. Dette er en ulempe i forhold til Laspeyres, da man skal kende til både priser og mængderne i år t for at beregne. Formlen for Paasche-prisindeks er:
Christoffer Jackson – Hold 7 Side 2 af 8 Samfundsbeskrivelse A I alt: 4,05 normalsider 04-12-2019 P P A = i = 1 n p t i q t i i = 1 n p 0 i q t i 100 Paasche-prisindekset i 2010 er så: 68 55 + 60 95 + 110 20 70 55 + 50 95 + 100 20 100 109,8 Dvs. en prisstigning på 9,8%. Vi ser, at Paasche-prisindekset er lavere end Laspeyres-prisindekset. Dette vil altid være tilfældet, når der er tale om rationelle forbrugere, altså forbrugere, der køber mindre af en vare, når den stiger i pris. Årsagen til dette forhold, er, at Laspeyres bruger mængderne i år 0 som vægte, dvs. at den ikke tager højde for, at forbrugerne vil forbruge mindre som prisen stiger. Et Laspeyres-prisindeks overvurderer, derfor prisudviklingen. Et Paasche-prisindeks bruger løbende vægte, så den antager at man allerede har substitueret til et lavere forbrug i basisåret. Et Paasche-prisindeks vil derfor undervurdere prisstigningen ved rationelle forbrugere. Man må dog bemærke, at der ikke er tale om helt rationelle forbrugere her, da forbruget af vare 3 er uændret på trods af prisstigninger. Eftersom Laspeyres overvurderer prisudviklingen og Paasche undervurderer, så

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture