AnalisisTulangIkanIshikawa.pdf - PROGRAM KECEMERLANGAN PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 PN RAHIMAH BINTI MOHD NOH 2014 STRATEGI MENJAWAB SOALAN STPM

AnalisisTulangIkanIshikawa.pdf - PROGRAM KECEMERLANGAN...

This preview shows page 1 - 7 out of 26 pages.

PROGRAM KECEMERLANGAN PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 PN RAHIMAH BINTI MOHD NOH 2014
Image of page 1
STRATEGI MENJAWAB SOALAN STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 Sebelum Menjawab: Baca soalan dengan teliti. Fahami kehendak soalan dengan jelas iaitu lihat kata tugas yang diberi. Menguasai pengetahuan yang ditanya dalam soalan Mempunyai isi jawapan yang mencukupi sekurang2nya 2 huraian atau ikut peruntukan markah yang diberi. Peruntukan masa menjawab soalan 1 dan 2 dalam masa 40 minit sahaja atau 45 minit.
Image of page 2
STRATEGI MENJAWAB SOALAN STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 2 Semasa Menjawab: Buat rangka jawapan isi-isi jawapan Soalan 1 jawab soalan yang mudah dan tangguh dahulu soalan yang susah. Jika soalan berkaitan dengan kes, mesti menjawab kaitkan dengan kes, jika umum ‘0m’. Jawapan boleh bentuk poin atau buat dalam bentuk perenggan Tulisan mestilah jelas dan boleh dibaca oleh pemeriksa
Image of page 3
KATA TUGAS DALAM SOALAN Kata Tugas Fokus Catatan Nyatakan, Senaraikan, Berikan Memberikan isi atau fakta sahaja Berikan dalam bentuk ayat yang lengkap Huraikan, Terangkan Memberikan fakta, huraian,. Huraian bergantung kepada peruntukan markah Mesti dalam bentuk ayat lengkap Jelaskan Memberi fakta, huraian, contoh. Huraian bergantung kepada peruntukan markah. Mesti dalam bentuk ayat lengkap
Image of page 4
KATA TUGAS DALAM SOALAN Kata Tugas Fokus Catatan Bandingkan Penerangan tentang perbezaan dan persamaan Boleh buat dalam jadual tetapi ayat mestilah lengkap Cadangkan Pendapat dan cadangan yang diberi hendaklah betul bersama dengan sebab Mesti dalam bentuk ayat lengkap Perbezaan Memberi perbezaan berdasarkan dimensi yang sama Boleh buat dalam jadual tetapi ayat mestilah lengkap
Image of page 5
KATA TUGAS DALAM SOALAN Kata Tugas Fokus Catatan Soalan perhitungan Memberikan formula/rumus, tunjukkan jalan pengiraan dan jawapan akhir ditulis dengan unit yang betul . Markah pada pengisian angka di dalam rumus mestilah betul, jawapan juga betul. Gambar rajah Lukis rajah dengan betul, labelkan dan huraikan gambarajah tersebut. Jika soalan berdasarkan kes yang diberi, jawapan hendaklah mengikut kes yang di beri.
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 26 pages?

 • Summer '18
 • LOW

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture