1stpartComplexVar - é 7/;2r A95? WWW ___Qggg% Qgfigggfg 1...

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: é 7/;2r A95? WWW ___Qggg% Qgfigggfg 1 MW Pabw‘dg’ws 5 HOW. /B> . 5(1) mqwber/Yd‘zfiod 3m WWW l 1 E (2/ dctakcytgons dgCQW Mafia/(OJ; I i E i i 1 9.9. SA (37” £32m COW L/Of/I‘W we, wA 0xan Mfresf EEVL OLH/Waffldr few/w”) £C@’)J szdv§péfiz HAG} :5? 5 V(O{3O@1“FSQ(9) fl€gjmffijwfifnfi “ (We r '2 154 : 7&722Hw 65 J{ ins-i» 3721*“ S‘g/g.’ “SW-{kw €T®:{T ((C9)? (Leif (“SLY-F {(®)y+”" 2! ‘__._..—-—-— 3f 74 Eli—“IN 5'1) M‘s/J (Ea—c - [0* g Y e :ereaflw +5» a ‘ w )ffi'" \_ :32 ii??? L‘s-W § 1 3. 3} : rem—9) (H; Weft/me; aw N.7/~r'>[cc/Q if?“ ’ AT? (24 imymcw M9 E OUAJ €11; :C693©+ ESQ 8L , aka “Rpm/va jig/mMA” ‘1 S i 1 9 % E ¥ 1 i E 2" “a; X{ (5L! (if; 1: fkl‘f' f g Mfr; {Oak Sw5L/0‘C5ch I at+gLJ (29+le +(ngj/ +V¢> 4’2} WFCQJKI’OA: . x . \ 3r'gzj/KrHWHL‘H72): (my wmn (7971+ Kay/J Mafia/gaff} : 1 mg! W 5&1 I i 2(:: {\f‘e R 22"“ Educ] Scr 331:: r‘N/‘L 6‘09: H91) 3 E E git j 2;}: (gryf): % amgm azi ) 2 7} S (#27405) i ‘ 2, ‘ _ ‘ ‘ 5521: ((+2t)(3—SLE):[{5+§’>2H(6—W] {My} 3 i X 14.71 : rlfwaei 501.2(9) 5r3~ ) (3 Wig-Bart‘gfmm/k) E i w WQZd/K ! .. l O i g ‘9“; ((+21)) 52: m: (5:378:52ng ©I=avc§ah(2.): mew/r mam»: 63.9130/92/ (B—W), 5a Q:— Mr? ge Fax ®> V313 @2-2 arckaAf/g) :- @4651?) 3-— 0 99—730 2 E P {Q L 3:: a o i . 21;), 5 FURLC C (Hg) g;’/ g ~ 1/ A...— ’ '73?) I “filed! 07/5 0 42 ) fl/OIE/Q? I i ‘ : mg:- (m (0.17%? HJ‘z/l- (mfiflfl 3 1c i if “’29? .‘ 3 = €78“ 0‘21), #9 21:6(29/ “'7?” :€'k"& or (CW J“ $3943,“ *— 050049»)¥* I‘SOLCAQ') )de M ‘3 DCOVMW. 9.39, 39mm W5 i (coagwmml : (wate— r—ILAEGN- 2C SVCQWS) 573 052W Q/kkl/Cflclfh‘CG—[flcr/u. 1 5. cm(2,®)1~zgu;(a@) , 177 axe m {omw Wig: Wag “(VRQ’E 327 QWrAL/f r6344.— 1 {leG 5 ZSQQwOa (\MOL? JfiflqL-J 6%] WM Maw? W Mu )C’W #13 . 71% _ Z . 3'%‘/’(2<Hg(fi~9a} SK2<2+72J+M§2<~KW3£ g :Mwer—csyhe) :: Moog (~9)+es¢rL/t<95) :rg'F‘Q’ } 3 Wflm/q‘; Cord)?ng WIJA i %* «4 re -« so ; . 3 a, @332» :“Ww -(3‘>“‘57a)_ s 23/ Hgfi‘fi) {/y-f‘gly /K;_(~93) l :: (Ksz+y,L/a)+{(\jl7&’xrfja) g E 1.. M? +3») (9r 5 : 56*‘9‘ ;. n eiflnfifl . 23?. RefGZ E ! E332 a 7(33; : ([+a{)_(%+%EJ:W 2'2, (34“) (adv-f) (gjLH) OFF/6 : ~§+/O€ : all; j of 25' 5“ i 3 EL : (g Iaim/2m?) :J, 86/2 OaWJ‘) . 27 3/, 6M<i73® J?” . 1 ; J6“ [wafilfguppfl+35%(Q-03yvrfl:EO-Z*O-gjf S s GEO/e. aQefi 378(510‘5’) 50- (05‘s ..._’ 21 1’f'&2. 7 z}! + g), 'j 2(8) ri‘g ) l a .2.» g— :r 3' CQ—g CHJTV‘; 5% 09(1be Go COALIMEdw/Kdtk l. . WxQ r* 1‘ Wm? COL/Womemflg. i - % @JfimmwmwwWMP‘ 3 § § 3 (a) 6W;sz 4451/1273] a, flmefladarxcdm A7 *7 [Q Q“ 265017 flux/7:4 z i i 3 i 1 i cm? 8 =Au?g 52h?) 1/}:L‘:/ 1:2,- ”Q—QQ—d" ylZQ’ fthCr‘Fm—OUWD‘K 2M! 6K; 2€€”W, mg (2):: (/T/ Ar7(%)> 7/" g WW M 71% [fa/{jg Mil ZQMPJW l 1 ! E ?J %‘3 372‘ (at {2; Lang/mam 9K erpo/(M ‘0‘” h— “ vi X : [(gr'ak‘f4' (g( “at Z W W : CL '1“ dz firm/k Wm M) we (“cw gee Map/r6720” E . 08:9! Wm! {id/flé f w‘ a 665k cf rad/agf i CO/Wfl’rea/ m/fli- 2 ft!) i 9,9. {215i (2 malt—WC 00/ VOLdiaj‘: 1/ CmJFMA fk UM-i‘é 06 0k COW fukfl‘f‘K (/3 AWJ‘ E S70 WW if“. Wag Wffli‘hw mm g} M mkf‘m ! 5 (cu) #MZ-QJ/AMIW BVQBI‘S Jm ( WIN/Loni @374 ~.: 0 %7C(gb) (0“ ddgmfa/ (ow . mum) QM v 2—220 3 W10? 3:: 27} CO‘N’HWJQQ'M [2) 3‘6’2’ / Cowhhwuj X125 62A yerJq/a'i/ M 7H3”) ‘5 a/ g 2: 2 o r a! , I l g i “fumw bfiawfl Md€7£rA€J. D/écoJmc/qu/L W Na/OKS. 2. S—Iflgwlarrfl 01/) g at 50”?) 2- )::- .: rjl’l‘g :fihg WV ._, 76730-37501.“ JC{%0T@% ’Jféb) {53¢ng ; @%>70 19% ‘ 7C {1%) 3” '5 (*0 [023: [3% fio/ ares, : Z :2; Sc; 7W” ; “a” w :_ M» 58 ’0%;p0 [)2— D%—=>O [(3% “bayou £32 : 2,72% : (xqg) H1547“) ffiKW‘CD; fa W fifKK'Ko)» ([y—ya) :QK#E‘@;¢ 1;: 1M “who: ; A gwg 03;?0 Dxflwy I. [Eb—W r 7%.“. “Why (at) New? gafl 1) Ex Sugava (LO (9 3r ’(ip :‘n( /\L dual/cam lag—>0 (My) [ Mg! Wyfinao’ffiwfiwfi l g ?/215’/’0K @ L {b/ Odom} PQM M; ‘0; 57(flr‘}! (9 w/ M {92;} : l / 7;} b M M/fle46Jr‘W- i . Dim) O D K Wig); 5 E70 CM AWN QLQ/S7lf 74px aflode/m/Colpi cf a, fwd/a; W2) Va/ w(%)>tu(!§7J+iu*{z<c5/) {p 7 sz {D}: 09 0% "3 0% = I *H K w’KaV/w‘n wamgbfl'wxw‘c V)—L ; tax-2 0 [W297] +r WA/JJ (NIB) :M W + (if/MM)”- wait/2)] i 0 X "-30 QK‘ mgg—L l . 3:7 (xv/(g): 01% + {01W 0m :55 @ 036,0 D2“: My ! § . . -. . ..+f ). -‘ K if w 4%) gig/gaffufijg1—Dy) ur/rc yfbgjfl [CAM/H UWVJP} 624% [by \[‘ fl w’f3)=/€u$~ - [MK/3+0 )rCe/Kcyflf D i 0390 L4 § i + [U09 HO )~ mmng i w ‘ 0 F w r[2_): _,__ + 321:: l 5L 0 ‘8 0L?» F“ 1 ’6’” 1i 2%» a}? 920% “'7 J¢QLMQJ2W¥WM€$ : VWW ,,,,,,, m i l f a 7W“ : . If (AA :kr cm} u&.:”UK§ W 4 M WW Wm‘nmmrw»; ; g4. K ) i 0 Ufi(z)_‘7 g1“: K‘PiaYKj—é )z/K"; 2, +t~28<j (a 2E2) Wy)’ {2% W 5%, may» 5 “View W34? 56 CR caudth/ou duty/Mew i‘lu‘o Jiffwlim' i i i WWWZQ i I i 1’ . $05) 3 2L“: + {ii I Sir—‘5 " L %i"_ :— 12u—67 =20“ny r2. - am AK 64% 017, (9" 0f (6‘)=9_% 2’ C29 649 bat/Ah 35(3):; 7:792): X’f“;; A “7 X) W7 E ,1 ICFL a! J " Mfcfi 0/63/1131 / UV?“ X (4:0 ~L/‘KT 1/ . U‘: Way): (Mag) -_&_l£ 0L?“ , “H *’ H— ...r :urolr a AC9 olz< am asz aveM :2 + Q $12 K:Y‘b€90(9' fir—104%?- %L7rsme We}: a“ m @3wdey/fl) (fudwmclp » grgir ': OZKQJ—ZE A iii: KS 5059961 1;? M ouc M r .1 9:9' :22 z 9: (gm ($9) Cp< M 3m dwvva) : 4,, W [-1-be gaglgww Thtj/flgflblfig . M ’VWJ a“ Haj/K) 2< r-if—(vzsiflswmrgag (1 +77%) (2+7; r“ r‘ j (brags-149 Pa&(HSE%Q~) 02/0] arr/z); arc/099 aging (18* +60; wpcst— {rig To» 2 m 7% Ce: ’” Uur=mc9~ W wr-T'Li‘g— SO r r K b (if/('2) : urUMQ +5W9-U‘r4—x‘kf‘ru‘598 card} .qr 3 bar (wag Arr/:8) +Ed‘rc’c’wGLfr51/‘Lt9) €vr®—: 330$ ""(‘gf/T’VO‘ \ -19. so £12): (mi—«ode ‘ d—LLS; ‘ Ca “Mg UH LMq/ a? ._.[‘CL ~ UC{Z’): a W‘a”lCL&) _—-—-—-""-"’ V. a? r .. mg: :e‘wzy. .2 .9"? a f‘woy _ I mjflumfir‘m W{z):’/P;Qp dffiCM/W‘ alert-umowkfi (/3 0910031??? Wr{%): @r Ler)€'F@;/~*M& {-{51/16) Q“ FL. “'T )(Q -=‘ 'J—[ow9~zm a9) e’7gg__L E-I‘GLQM‘Q— CL‘KQ ime/JLMJLS C/\ CO 62 or Jeff/22 am: ex 9‘».- eww‘w) : 'a(&z7)=€‘<w0;1, (PK/(Aflze’qJFkyp ugjw€KLC12~g7ncfj< 3 -—- exrzzj 3 So 63- c; 0(73Lf9n61/qlt‘m. )E/ffi) :(AKH‘U; :6‘00‘9? +t‘e‘5.k;\}:,€x(my J-r‘Jb‘ng) : ~63 / (Lng A Co Wu, )CW‘ W€/%Wma'. Mfiés ‘efltlfi x=flw¢0 ranLS 62":L s 2 E ca—&- " CCQLA 6‘Q . (mg C i ifi'mm E c:de 75(2) :urxzy) +EWKKza) cur? 3; ate/£44;an [ [Ht-H :/er~, ogr {70(3)}: (9 M“ 3:62;) 3C3} :: 6X6?» : €54 [Wyj-lfwg) '5 €KC04? He‘figjzaflr 01ng [7%)]: a.“ (um): gag—1 & ac MM R McseC/C‘éfilmj . /7£(%wja:rg JLOW?‘ 6x61; 1 n: ac[%)50rv}Z/(gg] awry [/erEQj m (9; (km: iKm <3“V:KX2>‘7&)/‘ ; '5 3a,: (0%» E *3 i 1 mm @1 i H— 1 E m #"21,gfigfw+ixgx)+efl(mxréygxg g . ECWQ) 3 mac (651 HEW/u— (IL/13x (eidfjflg E W Simkg : €J*€”JJ/1 QRJ 2 OKSFhA __ O z CGj/xg : 63+€7fla “ K “r 76 wk): WKCOJJLj ~€5u§axfwjoy l W W ‘ i 1 E E i 1 mm w + c‘ (/09 7) flhfl fir‘ndar WV?)WV\(&W Ila-(’0 M I : Sv‘pa : Sigmund? +{ooo2r5m4cyx iéQC/(L Jr 0095-," E (AK: ~5vw<CoyAzL ) (f7; :“JWKCGJ/LZ ‘ U‘x :: —- COQK Whig/L7 —U_;L-: “Cagxfiflléy M f/(&);— (13(4-j‘Ukzrjfi‘KCOLJXj-"fC/(flflfbgéyI—Ifh/g) i 1 1 i l E 1 jag, M g: mu m2:CeiflffinlflF"fwfiflfénéfl . .2 750:):ng f/{e’):~,55.2J oflfffixen/xafie ‘ 5 2 7/ (“153:0 5*c(€’—€*’ :*//7f&& 2L Wazwquk, g:e a f” t. - a g M gyrgl®xdm0{g)#(9 LEA—[Tl E 5 ya BUM“? __ gigiwé i2 _ P66 i 1 LN éi) {’3 $12 3195 U" 5 UM£9& IQV7 i ; i 1 1 W/iPDT/hxflfl‘) i , [2/5 Cl+1Y/L:JE_ arm/J Macaw—Q %:/2-[6L::1E 1 , a = 9‘ j 0M”! @Sérm/C [g/JC)=SV"[I) {2 V 3 aqur= Mia—"(1)1: ,QfA-Tgfibfl'é. E7%w he} L‘A‘E‘Wfi: fgwlz) i ! W-JHWC ZMZP‘Aa til/LI :? g fl, 1% fi’f :Zw/Zlmffl—f 21:??? E aka (9 = “fr/Mdfla firm/OJ am 3 ch/ w M [.m 12:], A ' ’17 < )‘qro;%sfi‘, J (SAMZLC; W (/3 .g’ i 41“ 3=MI2NHT % M147 i ifl$ &h% dr’fibmflt‘wCQ A i /&‘2” 1M1”. *I'CGL tzflflc) ’7'“ CLO/3L9) HU‘KP,CQ)/ 1 3% “Vi—9 CR ecfiuLd/{ro/Ii L1 0-9-3de jLorm" U5fikr7WSQ-t27—jfi i Ur: .1]; ; J;%,= iv}: 55 (if : if} U29 I/ § 1 1 UrjO)-,L(AQ=@\/ 1 C(OOxS/57th/L (/th 6g ’ :r u‘ “:19, 2 J"- Cpr : JFK" :11 7C (3/)? Gt” W06 (f) Nil-6L %L @4633!” w as WW”) : ‘ Mflg : J. { i i ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/28/2009 for the course AERSP 313 at Pennsylvania State University, University Park.

Page1 / 15

1stpartComplexVar - é 7/;2r A95? WWW ___Qggg% Qgfigggfg 1...

This preview shows document pages 1 - 15. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online