Sammanfattningar artiklar.docx - Sammanfattningar artiklar Block 1 Appelbaum \u2013 \u201dRevisiting Kottler\u2019s change model\u201d Artikeln redog\u00f6r f\u00f6r

Sammanfattningar artiklar.docx - Sammanfattningar artiklar...

This preview shows page 1 - 3 out of 49 pages.

Sammanfattningar artiklar Block 1 Appelbaum – ”Revisiting Kottler’s change model” Artikeln redogör för Kotters modell för organisationsförändring, vilken utgör kursens enda normativa teori. Syftet med artikeln är att presentera för- och nackdelar med Kottler’s ”change model” som består av 8 steg. Grunden till modellen är: UnfreezeàChange àRefreeze inte själva listan som är svår, utan hur ska det gå till? Hur ska man få med sig personalen - 8a stegen: enkla i beskrivningen men inte så enkla att genomföra och de andra blocken handlar om varför är det svårt, vad gör det svårt? - Kotter=hur bör man göra? Unfreeze 1. Skapa en känsla av att det är bråttom/läge av förändring – individer kommer inte att förändras om dem inte förstår att dem måste. 2. Skapa en ledande grupp/koalition – det ska vara en grupp med energi och inflytande i organisationen. 3. Skapa en vision som övertygar – en stark vision krävs för att medarbetarna ska ha en positiv inställning till förändring 4. Kommunicera visionen – informera för alla på alla möjliga sätt om varför och hur förändringen ska ske så att varje individ känner sig delaktig. Kommunicera även vad det faktiskt är som kommer ske om förändringen genomförs. Change 5. Involvera folk i förändringen – se till att få alla individer att tänka på förändringen, hur dem ska genomföra den och vad som kommer hända om den genomförs, istället för nackdelarna i en förändring, tex. hur man ska stoppa förändringen och att man anser att det fungerar bra nu. (empowerment) 6. Generera kortsiktiga vinster – så att medarbetarna kan se att förändringen leder till något bra, vilket skapar en positiv inställning till förändring. 7. Förstärk vinsterna/fördelarna för att förmedla styrkor – skapa flyt/kraft/momentum för förändringen genom att utgå ifrån framgången i förändringen. Stärk individerna genom förändringen och hjälp dem att utvecklas. Refreeze 8. Håll fast i dem nya stegen/processerna i företagskulturen – detta är viktigt för långsiktig framgång och för att få in förändringen i företagets rutiner. Om man misslyckas med detta betyder det att man arbetat hårt för en förändring som medarbetarna glömmer bort, och man faller tillbaka till det gamla sättet att arbeta. Det går att finna både empowerment och meningsgivande i ett antal av dessa steg. Dessa är de jag tycker är mest tydliga och relevanta:
Image of page 1
Meningsgivande : kommer dels in i steg 4 då det handlar om att den ledande gruppen (ledningen) måste försöka influera alla intressenters meningsskapande, försöka “föra över” den bild av visionen som formulerats till intressenterna. Meningsgivande kommer också in, anser jag i steg 6 då det handlar om att uppmärksamma att man uppfyllt delmål, vilket syftar till att signalera till alla i organisationen att strategin fungerar. ledningen försöker helt enkelt övertyga alla andra, skapa mening för dom. Empowerment: Empowerment kommer framförallt in i steg 5 s om delaktiga i förändringen. Kurt Lewins klassiska modell: Unfreeze – change – refreeze Unfreeze: Organisationer är ovilliga till förändring. Det gäller att skapa motivation, lämna
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 49 pages?

 • Fall '19
 • ET AL, Acker, Organisation2, institutionell logik, osynliga stigman, thornton & ocasio, ashforth & humphrey

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes