Sunum2 - Sistem Kavramları Amaç Elemanlar İlişkiler...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sistem Kavramları Amaç Elemanlar İlişkiler Eleman özellikleri: Sabitler Değişkenler Parametreler Bazı Simülasyon Kavramları Kısıtlar Varsayımlar Performans ölçütü Parça (Entity) Özellik (Attribute) Lokasyon (Location) Kaynak (Resource) Genel değişkenler (Variable) Koşum (Run, replication) Sistem durumu Sistem olayı 1 Simülasyon Örneği 2 Simülasyon Örneği Problem: Bir üretim sistemi Parçaların fazla beklemeleri Kuyrukların uzaması Parça gelişi Depo Performans ölçütü Ortalama bekleme süresi Ortalama sistemde kalış süresi Maksimum kuyruk uzunluğu Gidiş-dönüş 2 dakika 3 Simülasyon Örneği 4 Simülasyon Örneği Veriler Makine Geliş Kuyruk Başlama Zamanı Taşıma Süre Bitiş Biten Başlama Süre Bitiş Parça No Geliş Zamanı İşlem Süresi 1 4.5 2.5 4.5 0 4.5 2.5 7.0 1 7.0 2.0 9.0 2 6.0 2.0 3 10.0 2.5 6.0 1 9.0 2.0 11.0 1 11.0 2.0 13.0 4 14.0 3.5 10.0 1 13.0 2.5 15.5 1 15.5 2.0 17.5 5 17.0 3.0 14.0 1 17.5 3.5 21.0 1 21.0 2.0 23.0 6 20.0 2.0 17.0 2 23.0 3.0 26.0 1 26.0 2.0 28.0 20.0 2 28.0 2.0 30.0 1 30.0 2.0 32.0 Hangi sonuçları çıkarabiliriz? Nasıl bir çözüm üretilebilir? 5 6 1 Simülasyon Örneği Simülasyon Örneği Makine Geliş Kuyruk Başlama Zamanı 4.5 0 Makine Taşıma Süre Bitiş Biten 4.5 2.5 7.0 6.0 1 7.0 2.0 9.0 2 1 11.0 2.5 13.5 0 14.0 3.5 17.5 2 17.0 1 19.5 3.0 22.5 1 22.5 2.0 24.5 2 4.5 0 Taşıma Süre Bitiş Biten 4.5 2.5 7.0 1 2.0 2 17.5 2.0 24.5 2.0 26.5 Hangi sonuçları çıkarabiliriz? Ne değişti? 2.0 9.0 10.0 2.5 12.5 3 0 14.5 3.5 18.0 1 18.0 3.0 21.0 21.0 2.0 23.0 3 Süre Bitiş 12.5 2.0 14.5 23.0 2.0 25.0 1 1 Başlama 2 20.0 19.5 7.0 1 14.0 11.0 1 17.0 9.0 6.0 10.0 1 20.0 Bitiş 1 14.0 Süre Geliş Kuyruk Başlama Zamanı 1 10.0 Başlama Ne elde ettik? 7 Genel Simülasyon Algoritması Ana Program . Sistem durumunu güncelle . İstatistik sayaçları güncelle . Gelecek olayları yarat ve olay listesine ekle . Simülasyon bitti mi? Başlangıç Rutini . Olay tipini belirle ( i ) . Simülasyon Saatini ilerlet ----------------------. Zamanlama rutinini çağır . ( i ) olay rutinini çağır Hayır Algoritma Örneği . Simülasyon Saatini sıfırla . Durum değişkenlerine ve istatistik sayaçlara başlangıç değeri ata . Olay listesine ilk olayı ekle . Başlangıç rutinini çağır Zamanlama Rutini Simülasyon Saati = 0.0 ( i ) Olay Rutini Evet . Değişkenlerin kestirimi . Rapor yazımı 8 Olay Tipi = Başlatma olayı Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle 1. Parçanın gelişi İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 0 Kuyruk Uzunluğu = 0 Biten Parça Sayısı = 0 Gelen Parça Sayısı = 0 Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Rapor Yaratma 9 Algoritma Örneği Simülasyon Saati = 4.5 Algoritma Örneği Olay Tipi = Parça gelişi Simülasyon Saati = 4.5 Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 0 Kuyruk Uzunluğu = 0 Biten Parça Sayısı = 0 Gelen Parça Sayısı = 1 10 Olay Tipi = Parça kuyruğa giriş Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 0 Kuyruk Uzunluğu = 1 Biten Parça Sayısı = 0 Gelen Parça Sayısı = 1 Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) 11 Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) Makine Başlama (Zaman=4.5) 12 2 Algoritma Örneği Simülasyon Saati = 4.5 Algoritma Örneği Simülasyon Saati = 6.0 Olay Tipi = Makine başlama İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 0 Kuyruk Uzunluğu = 0 Biten Parça Sayısı = 0 Gelen Parça Sayısı = 1 Olay Tipi = Parça gelişi Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 0 Kuyruk Uzunluğu = 0 Biten Parça Sayısı = 0 Gelen Parça Sayısı = 2 Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) Makine Başlama (Zaman=4.5) Makine Bitiş (Zaman=7.0) Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) Makine Başlama (Zaman=4.5) Makine Bitiş (Zaman=7.0) Parça Gelişi (Zaman=10.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=6.0) 13 Algoritma Örneği Simülasyon Saati = 6.0 Algoritma Örneği Olay Tipi = Parça kuyruğa giriş Simülasyon Saati = 7.0 Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 0 Kuyruk Uzunluğu = 1 Biten Parça Sayısı = 0 Gelen Parça Sayısı = 2 14 Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) Makine Başlama (Zaman=4.5) Makine Bitiş (Zaman=7.0) Parça Gelişi (Zaman=10.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=6.0) İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 1 Kuyruk Uzunluğu = 0 Biten Parça Sayısı = 0 Gelen Parça Sayısı = 2 Olay Tipi = Makine bitiş Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) Makine Başlama (Zaman=4.5) Makine Bitiş (Zaman=7.0) Parça Gelişi (Zaman=10.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=6.0) Taşıma Başlama (Zaman=7.0) 15 Algoritma Örneği Simülasyon Saati = 7.0 Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 1 Kuyruk Uzunluğu = 0 Biten Parça Sayısı = 0 Gelen Parça Sayısı = 2 16 Algoritma Örneği Olay Tipi = Taşıma başlama Simülasyon Saati = 9.0 Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) Makine Başlama (Zaman=4.5) Makine Bitiş (Zaman=7.0) Parça Gelişi (Zaman=10.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=6.0) Taşıma Başlama (Zaman=7.0) Taşıma Bitiş (Zaman=9.0) İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 1 Kuyruk Uzunluğu = 0 Biten Parça Sayısı = 1 Gelen Parça Sayısı = 2 17 Olay Tipi = Taşıma bitiş Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) Makine Başlama (Zaman=4.5) Makine Bitiş (Zaman=7.0) Parça Gelişi (Zaman=10.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=6.0) Taşıma Başlama (Zaman=7.0) Taşıma Bitiş (Zaman=9.0) Makine Başlama (Zaman=9.0) 18 3 Algoritma Örneği Simülasyon Saati = 9.0 Olay Rutini İstatistik sayaçları düzenle Durum değişkenlerini düzenle Gelecek olayları yarat İstatistik Sayaçlar ve Sistem Durum Değişkenleri İşlenen Parça Sayısı = 1 Kuyruk Uzunluğu = 0 Biten Parça Sayısı = 1 Gelen Parça Sayısı = 2 İlk Örneğimizle Deneyler Makine-İşçi-Depo örneğini ele alalım: Olay Tipi = Makine başlama Modeli iki kez çalıştırırsak sonuçlar ne olur? Makineye gelen parça sayısının arttığını düşünürsek model sonuçları ne olur? Yeni ve daha hızlı çalışan bir makine almak istiyorsak kuyruk ne olur? Makineden Depoya taşıma süresi taşınan parça miktarına bağlıysa ne olur? Olay Listesi Parça Gelişi (Zaman=4.5) Parça Gelişi (Zaman=6.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=4.5) Makine Başlama (Zaman=4.5) Makine Bitiş (Zaman=7.0) Parça Gelişi (Zaman=10.0) Parça Kuyruğa Giriş (Zaman=6.0) Taşıma Başlama (Zaman=7.0) Taşıma Bitiş (Zaman=9.0) Makine Başlama (Zaman=9.0) Makine Bitiş (Zaman=11.0) 19 Girdi Değişkenlerin Belirlenmesi 20 Girdi Değişkenlerin Belirlenmesi Olay bazlı simülasyon girdi değişkenleri rastsal olarak yaratır. Örnekte makine işlem sürelerini ele alalım: Geçen seneki başarı notları 100 30 90 25 80 70 İşlem süreleri sabit değildir. Neden? Değişkenlik farklı bir çok etkenden kaynaklanır. Bir çok veri toplarsak ne gözlemleriz? Değişkenlik bir yapı gösterebilir. Olasılıkta bu konu nasıl incelenir? 20 60 50 15 40 10 30 5 20 10 0 0 1 21 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 19.59528.875 28.87538.155 38.15547.435 47.43556.715 56.71565.995 65.99575.275 75.27584.555 84.55593.835 22 Gelecek Hafta İçin Çalışma Bağımlılık nedir? Korelasyon nedir, nasıl ölçülür? Otokorelasyon (auto-correlation) Normal dağılımdan değer okuma 23 4 ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course SIMULATION 20091 taught by Professor Erhanbozdag during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online