Iran - S-O Arbete Iran E En dag med mormor Det var en solig...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S-O Arbete Iran En dag med mormor E Det var en solig eftermiddag i Teheran. Jag satt med min mormor på altanen, mormor stickade på en tröja och jag drack te, som är en mycket vanlig dryck i Iran. Jag satt och bläddrade i en bok om Iran, jag såg Iran på kartan. Det såg ganska stort ut så jag frågade: Mormor vilket är störst Sverige eller Iran? Mormor svarade och sa att Iran nästan är tre gånger så stort som Sverige, för det är c:a 1 650 000 km2 och folkmängden är också mycket större, det är c:a 60 miljoner. Jag började känna mig intresserad och bad mormor att fortsätta. Hon fortsatte med att berätta om några städer: Teheran som är Irans huvudstad och har 9 miljoner invånare *1. Med tanke på att de flesta har bil är luften dålig och det beror på att den kollektiva trafiken inte fungerar så bra. Om man kommer till Teheran skall man besöka några av de stora och vackra parkerna. Det finns även några museer och gallerier däribland en är Golestans museum, ett mycket gammalt och vackert museum, eller Bastan museet som är som ett historie museum. I Teheran finns det också andra kända byggnader som lockar turister åt sig, en av dom är Shahyad tornet, en vit 45 m hög byggnad, som byggdes år 1971*2 på Azadi torget ( Azadi betyder frihet på persiska). Strax utanför stan finns bergskedjan Elburz vars högsta topp är Demavend. Den lockar många turister men även många bergsklättrare. m Notförteckning------------------------------ ------------- *1 = Taget ur "Iran, länder i fickformat". Det anses att ha gått upp till 16 miljoner nu. *2 = Taget ur Encarta 95 Iran \ Shahyad Tower _________________________________________________________________ Sen frågade mormor en sak, hon sa: Ali vad vet du om Shiraz? - Att jag är född där. - Jo det förstås, men vad vet du om själva staden? - Jag vet att det är en fin stad i sydvästra Iran och att den har en befolkning på c:a 850 000 invånare*1. - Det var rätt men inte mycket det, jag ska berätta. Shiraz räknas som en av Irans finaste städer och är en historisk stad, den har bl.a. varit Irans huvudstad flera gånger men det var länge sen. Det var också där två av Irans största poeter levde, Hafiz och Sahdi, deras gravar finns i Shiraz och de lockar mycket turister. En annan sevärdighet är trädgårdsföreningen "Eram". Man kan säga att det är en form av botaniska trädgården i Shiraz. Där kan man t.ex. se granar som är över 500 år gamla. Shiraz är också berömd för sina fina moskéer. Fast problemet är att det inte är öppet för turister utan endast är öppen för muslimer. Det finns en gammal moské Jamee som är mycket fin. Den har många pelare och väggarna är gjorda av Keramik och speglar. I centrala stan finns det en basar där man dagligen kan köpa precis allt. Basaren är mycket stor och brukar alltid vara full, man blir lätt trött på
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/19/2009 for the course ENG 102 taught by Professor Wilis during the Fall '08 term at Academy of Art University.

Page1 / 8

Iran - S-O Arbete Iran E En dag med mormor Det var en solig...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online