ikt321_04_08b - 06.01.2009 KT 321 Mhendislik Ekonomisi Para...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
06.01.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri - II TOBB ETÜ İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Faiz: Paranın maliyeti Ekonomik Eşdeğerlik Faiz Formülleri Özel Eşdeğerlik Hesaplamaları İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri P G i i iN i i G P G i N N N ( ) ( ) ( / , , ) 1 1 1 2 P Gradient series present worth factor (GSPWF) Gradient serisi bugünkü değer faktörü İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
06.01.2009 2 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri Örnek (4.20): Bir tekstil firması 5 yıl ekonomik ömrü olan yeni bir dokuma tezgahı satın almıştır. Mühendisler ilk yıl için bakım maliyetinin $1000 olacağını tahmin etmektedir. Bakım maliyetlerinin tezgahın geri kalan ömründe yılda $250 artacağı beklenmektedir. Bakım maliyetlerinin yıl sonunda oluştuğunu kabul edelim. Firma yıllık %12 faize sahip bir bakım hesabı açtırmak istemektedir. Tezgahın tüm masrafları bu hesaptan karşılanacaktır. Firma bu hesaba başlangıçta ne kadar para yatırmalıdır? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri Örnek 4.20 Nakit akış şeması $1,000 $1,250 $1,500 $1,750 $2,000 1 2 3 4 5 0 P =? $1,000( P/F , 12%, 1) = $892.86 $1,250( P/F , 12%, 2) = $996.49 $1,500( P/F , 12%, 3) = $1,067.67 $1,750( P/F , 12%, 4) = $1,112.16 $2,000( P/F , 12%, 5) = $1,134.85 $5,204.03 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri 2. yöntem P P A 1 000 12%,5 604 80 $1, ( / , ) $3, . P P G 2 12%,5 599 20 $250( / , ) $1, . P $3, . $1, . $5,204 604 08 599 20 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Doğrusal artımlı (Gradient) seri – Eşit Ödemeli Seri Bazen gradient seriyi eşit ödemeli seriye dönüştürmek isteyebiliriz. A/G,i,N : Gradient’tan eşit ödemeli seriye dönüşüm faktörü ( gradient-to-equal payment series conversion factor) ) , , / ( 1 ) 1 1 1 N i G A G i i iN i G A N N
Image of page 2