{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ikt321_15_08b - 23.03.2009 Petrol Tahminlerinde ans...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
23.03.2009 1 İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Riskini Tanımlama Yöntemleri (Konu 12) TOBB ETÜ Petrol Tahminlerinde Şans Önemlidir Önerilen proje petrol fiyatlarına bağlıysa ( havayolu şirketleri, UPS, FedEx ve petrol tabanlı üretim sektörü ). Dalgalanmaları ve belirsizliği analizlerinize nasıl yansıtırsınız? İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Riskinin Kökeni Risk : kayıp potansiyeli. Proje Riski : projenin NPW miktarının değişkenliği. Risk Analizi : Bir yatırım projesinin çeşitli sonuçlarına olasılık atanması. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi Proje Riskini Tanımlama Yöntemleri Duyarlılık Analizi : Değiştiği zaman projenin kabul edilebilirliğine en fazla etki eden proje değişkenlerini belirlemek için kullanılır. Başabaş Analiz : Belli bir proje değişkeninin, proje gelir ve giderlerini birbirine eşitleyecek değerini bulmak için kullanılır. Senaryo Analizi : En iyi ve En kötü durumlar gibi bir veya daha fazla alternatif senaryoyu temel durumla karşılaştırarak uç veya en olası proje sonuçlarını belirlemek için kullanılır. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
23.03.2009 2 Duyarlılık Analizi – Örnek 12.1 Boston Metal Şirketi için Taşıma - Barındırma Projesi Mali veriler: Neredeyse kesin olarak bilinen Gerekli yatırım = $125,000 Proje ömrü = 5 yıl Gelir vergisi oranı = %40 MARR = %15 Bilinmeyen ama tahmin edilen veriler ( En Olası Değerler ) Değişken birim maliyet = $15 /ünite Talep miktarı = 2,000 ünite Birim satış fiyatı = $50 /ünite Hurda değeri = $40,000 Sabit maliyet = $10,000/Y ıl İstenen : Yatırımın kabul edilebilirliğini belirlemek. İKT 321 Mühendislik Ekonomisi En Olası verileri kullanarak Proje Nakit Akışı Beyannamesi Oluşturun – ― Temel Durum 0 1 2 3 4 5 Gelirler: Birim fiyat 50 50 50 50 50 Talep ( ünite ) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Satış geliri $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 Masraflar: Değişken birim maliyet $15 $15 $15 $15 $15
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern