7 Kontrolculer - Kontrol Yaplar Analog devreler Dijital...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Kontrol Yapıları Analog devreler Dijital devreler/cihazlar Programlanabilir Mantık Kontrolü (PLC) [Programmable Logic Controller] Mikrokontrolcüler ve Dijital Sinyal İşleyiciler (DSP) [Digital Signal Processor] Minikontrolcüler Tek-kartlı bilgisayarlar [Single-board computers] Kişisel Bilgisayarlar (PC)
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Analog Devreler Birçok basit mekatronik tasarımda, eyleyici cıkışlarının analog algılayıcı sinyallerine göre uygulanması gerekir. Op-amplar ve transistörler gibi analog devre elemanları ile kurulabilecek analog sinyal işleme devreleri ile kontrol uygulanabilir. Op-amplar yükseltici olarak kullanılabileceği gibi; toplama, çıkarma, türev, integral alma gibi matematiksel işlemler yapmak için de kullanılabilirler. Analog kontrolcülerin tasarımı ve uygulaması genellikle kolay olmakla beraber, bu kontrolcüler mikroişlemci tabanlı sistemlerden daha düşük maliyetli de olabilir.
Image of page 2
Dr. Yiğit TAŞCIOĞLU TOBB ETÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK450 Mekatroniğe Giriş (08-09/2) http://www.mak.etu.edu.tr/dersler/mak450 Dijital Devreler/Cihazlar Ardışık ve/veya birleşik mantıklı birkaç entegre devre kullanılarak basit dijital kontrol uygulanabilir. Programlanabilir Mantık Dizileri ( PLA ) [ Programmable Logic Array ] ile karmaşık Boolean işlemleri tek bir entegre devre ile yapılabilir. Field-Programmable Gate Array ( FPGA ) mantık kapısı tabanlı bir cihazdır. PLA lerdeki gibi çok sayıda ayarlanabilir mantık kapısı bulunur. Ayrıca, PLA lerden farklı olarak; bellek, I/O portları, aritmetik fonksiyonlar ve mikrokontrolcülerde bulunan bazı diğer özelliklere de sahip olabilirler. FPGA ler genellikle yüksek-seviye programlama dilleri ile programlanır.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern