stepmotor - stanbul Teknik niversitesi IEEE renci Kolu Step...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İ stanbul Teknik Üniversitesi IEEE Ö ğ renci Kolu Adres: İ TÜ Ayaza ğ a Yerle ş kesi - Elektrik/Elektronik Fakültesi Telefon : +90 (212) 285 36 80 - E-posta: [email protected] Step Motor Step motor fırçasız elektrik motorlarıdır. Step motorlar ile tam bir tur dönmeyi yüksek sayıda adımlara bölebilmek mümkündür (200 adım). Step motorları sürmek için, sürekli gerilim uygulamak yerine darbeler(pulse) uygulamak gerekmektedir. 12 volt ile çalı ş an modelleri yaygındır. Step motorlar genel olarak 2 çe ş ide ayrılabilir. 1. Bipolar step motor: Bipolar step motorların çıkı ş ında 4 kablo bulunur. Motorun bobinleri birbirlerine ba ğ lanmı ş tır, bu yüzden bu uçlara ters gerilim uygulanmak zorundadır(1a=1 ise 1b=0 olmalıdır). Genel olarak bir H-Bridge devresi ile sürülür. 2. Unipolar step motor: Unipolar step motorların çıkı ş ında 5 yada 6 kablo bulunur. Motorun bobinleri ayrı ayrı çıkı ş a gönderilir ve yapısına göre 1 veya 2 adet ortak giri ş bulunur(toprak ve besleme uçları). Yandaki ş ekilde görünen step motorda 1 ve 2 ortak giri
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern