gecen senenin 2nci raporu - (k Pa(C(M-0,5 k 26 J/k(g)J/k...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
(kJ/kg.K) (°C) 0,9603 0,9243 -0,5 26 (kJ/kg) (MPa) 0,185 0,59 26 26 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 401 Makine Laboratuarı Deney Raporu Deney no: 2 Deney Adı: ISI POMPASI Deney Tarihi: 22.10.2008 Hazırlayanlar: Fatih AKTÜRK 04150397 Utku OLGUN 04150075
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Burcu BAŞIBÜYÜK 04150356 Ş. Aycan YAĞANOĞLU 05150604 çindekiler İ 1. Deneyin Amacı Bu deneyin amacı; Isı pompası çevrimini incelemek, Deney sonunda, ölçülen değerlerle ısı pompasının etkinlik katsayısı hesaplamaktır. 1 1 1 Makine Laboratuar Deney Föyü s.1 ı (http://nsezeruzol.etu.edu.tr/courses/MAK401/docs/MAK401-lab2.doc) 2
Image of page 2
2. Teori Normal şartlar altında (doğal koşullarda), ısı geçişi azalan sıcaklık yönünde gerçekleşmektir. Yani sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı akışı olmaktadır. Bunun tersi olan bir ortamdan, daha sıcak bir ortama ısı aktarımı ise ancak güç harcanarak yapılabilir. Bu güç harcayan makine soğutma makinesi olarak adlandırılmaktadır. 2 Belli bir akışkan (soğutucu akışkan) çevrimi gerçekleştiren bu tip makinelerden biride ısı pompalarıdır. Isı pompalarının soğutma makinesinden farkı; ısı pompalarının ısıtılan bir ortamı istenen sıcaklıkta tutmalarıdır (Şekil 1). Hâlbuki soğutma makinelerinin amacı çevre sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta olan bir ortamdan ısı çekerek, ortamı düşük sıcaklıkta tutmaktır (Şekil 2). 3 2 2 Mühendislik Yakla m yla Termodinamik; Çengel. A. Yunus, Boles A. Michael Türkçe’ye şı ı Çeviren: Derbentli Taner, McGraw-Hill-Literatür Yay nc l k, stanbul, 1996 ı ı ı İ 2 s.526 3 3 Mühendislik Yakla m yla Termodinamik; Çengel. A. Yunus, Boles A. Michael Türkçe’ye şı ı Çeviren: Derbentli Taner, McGraw-Hill-Literatür Yay nc l k, stanbul, 1996 ı ı ı İ 2 s.526 3
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Şekil 1 Isı pompası (1. Yoğuşturucu (kondansatör), 2. Kısılma vanası, 3. Buharlaştırıcı (Evaporatör), 4. Kompresör, Kırmızı = Yüksek sıcaklık ve basınçtaki gaz, Pembe = Yüksek basınçtaki ve biraz düşürülmüş sıcaklıktaki gaz, Mavi = Düşük basınçta ve oldukça düşürülmüş sıcaklıktaki sıvı formlu akışkan, Açık mavi = Ilıtılmış sıcaklık ve düşük basınçtaki gaz) 4 Şekil 2 Soğutma Makinesi 5 4 4 http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Heatpump.svg 4
Image of page 4
Şekil 3 Soğutma makinesi ve ısı pompasının şematik gösterimi 6 Soğutma makinelerinin (SM) ve ısı pompalarının (IP), ısıl değerlendirmeleri etkinlik katsayıları (COP) ile yapılmaktadır. Q L soğutulan ortamdan çekilen ısı, Q H daha sıcak ortama verilen ısı ve W net yapılan iş (Şekil 3) olmak üzere COP değerleri şu şekilde ifade edilmektedir: 7 5 5 http://www.yerdenisi.com/kat.asp?cat=31 6 6 Mühendislik Yakla m yla Termodinamik; Çengel. A. Yunus, Boles A. Michael Türkçe’ye şı ı Çeviren: Derbentli Taner, McGraw-Hill-Literatür Yay nc l k, stanbul, 1996 ı ı ı İ 2 s.526 7 7 Mühendislik Yakla m yla Termodinamik; Çengel. A. Yunus, Boles A. Michael Türkçe’ye şı ı Çeviren: Derbentli Taner, McGraw-Hill-Literatür Yay nc l k, stanbul, 1996 ı ı ı İ 2 s.526-527 5
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
= = = , COPSM
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern