{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hafta3-orifice-rapor - TOBB ET Mhendislik Fakltesi Makine...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK 301 Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı Deney Raporu Deney Adı: Orifis Deneyi Deney Tarihi: 4 Kasım 2008 Salı Hazırlayan: Emre Esenkaya 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GİRİŞ Jet yörüngesi kullanılarak hız katsayısını ve çeşitli enerji kaybı katsayılarını hesaplamak deneyin genel amacıdır. TEORİ Orifis, bir akışın veya borudaki akışın debisini ölçmek için kullanılır. Venturi ile benzer prensipte çalışan Orifis’in Venturi’ye avantajı daha ucuz olması iken enerji kaybını karşılaştırıldığında Orifis daha fazla enerji kaybına neden olmaktadır. Bu enerji kayıpları için geliştirilmiş çeşitli önemli katsayılar vardır : v C (hız katsayısı) ve d C (boşaltma katsayısı). Şekil 1: Orifis Bunun yanında bazı diğer akış ölçerler de mevcuttur. Örneğin; türbin tipi akış ölçer, pozitif yer değiştirmeli akış ölçer, momentum tipi akış ölçerler, açısal momentum tipi akış ölçerler veya rotometreler bunlara bunlara birkaç örnektir. i) Jet Yörüngesi Kullanılarak Hız Katsayısını Belirleme: Daimi akışta 2 i v gh = ifadesi jet çıkış bölgesinde oluşan ideal Orifis çıkış hızı olup çıkarımı Bernoulli denklemlerine dayanmaktadır. 2
Image of page 2
gh V gV h gh gV P P gh gV P P g atm g atm 2 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 = = + + + = + + + ρ ρ ρ Burada h, Orifis’in takılı olduğu haznedeki akışkan yüksekliği iken Orifis çıkışındaki hız bu ifade ile hız bulunur ancak buradaki hız gerçek hız değildir.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern