MAK301-Girdap - 24-28 Kasm 2008 TOBB ET MAKNE MHENDSL MAK...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
24-28 Kasım 2008 TOBB ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK 301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI DENEY 6: GİRDAP DENEYİ 1. AMAÇ Deneyin amaçlarından biri doğal bir girdapta (vortex) yarıçapların değişmesi durumunda hız değişimini gözlemlemek ve yorumlamak, diğeri ise zorlanmış girdap yüzeyinin profilinin bulunması ve grafikle yorumlanmasıdır. 2. TEORİ A. Doğal girdap: Bir kapta, tabanın merkezindeki deliğe doğru su akışı varsa doğal girdap oluşur. Doğal bir girdapta akış çizgileri (streamlines) konsantrik dairelerdir ve süreklilik hızın sadece dönme ekseninden olan uzaklıkla ters orantılı olarak değişmesini gerektirir: k q r = (1) Daimi ve sürtünmesiz akış kabulüyle akış çizgisi için Bernoulli denklemini şöyle yazabiliriz: 2 2 p q z sabit g g ρ + + = (2) Akış çizgileri girdabın yüzeyinde ise peizometrik basınç sabit olmalıdır (atmosferik basınç). Yukarıdaki hız denklemini yerine koyarsak: 2 2 2 k z c r g = - (3) Bu denklem dönme eksenlerine asimptotik olan hiperbolik bir eğridir ve z = c boyunca yataydır. Pitot tüpleri için hız şöyle verilir: 2 q gh = (4) B. Zorlanmış Girdap: Zorlanmış girdapta merkezi eksen etrafında bütün parçacıkların açısal hızlarının aynı olduğu kabul edilebilir. Sabit hızda rotasyon, w,
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern