Ä°LK SOVYET JETLERÄ° VE JET MOTORLARI

Ä°LK SOVYET JETLERÄ° VE...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İLK SOVYET JETLERİ VE JET MOTORLARI  
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sovyet/Rus havacılığı Batı Dünyası’ndaki gelişmelerden büyük ölçüde yararlanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nin havacılıkta yaptığı büyük atılım kendi tasarım bürolarının çalışmalarıyla birlikte özellikle Almanya’dan getirdikleri teknik elemanlardan edindikleri ileri teknoloji sayesinde olmuştur. Bu sayededir ki Sovyetler Birliği havacılık endüstrisi büyük bir ivme kazanmış, zaman zaman Batı Dünyası’nın önüne dahi geçmiştir. II. Dünya Savaşı öncesinde ve savaşın ilk yıllarında A.N.Tupolev ve A.Mikoyan gibi önde gelen Sovyet tasarımcıları sık sık Alman havacılık kuruluşlarını ziyaret ediyor, protipleri ve üretim teknolojilerinin inceliyordu. Bu ziyaretlerin birinde Junkers şirketi gizli Alman projelerini de içeren bir özel bir gezi organize etmişti. Bu özellik Ruslar’ın aklında iyice kalmış olmalı ki savaş sonrasında Junkers’in Bernburg’daki fabrikası hemen sökülmüş, olduğu gibi Rusya’ya taşınmış, 1. No.lu Uçak Fabrikası adı altında Kubishev’de tekrar kurulmuştu. Rus teknisyenlerinden meydana gelen OKB-1 (1) de Junkers’in bu Rusya’daki yeni fabrikasında çalışmalara başlamıştı. Bununla da yetinmeyen Sovyetler Birliği yöneticileri, 22 ve 23 Ekim 1946’da tarihin en büyük teknolojik göçünü (ve Batı’nın birçok yüzkarasından birini) gerçekleştirdiler. Ekseriyeti Junkers ve BMW şirketlerinden olan
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern