E - Gaz Trbinleri Terimler Szl E EXHAUST DUCT Egzoz kanal...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü EXHAUST DUCT Egzoz kanalı: Çalışma akışkanını gaz türbininden atmosfere veya ısı geri kazanım cihazına veya bir ön soğutucuya ileten kanal veya boru bağlantısıdır. ENCLOSURES Mahfazalar: Personeli korumak, yangınlar ve muhtemel ses seviyesini düşürmeyi de içeren dış etkenlerden donanımı korumak için kullanılan bariyerlerdir. EXTERNAL COMBUSTION GAS TURBINE Dıştan yanmalı gaz türbini: Yanmanın bir dış bölümde gerçekleşerek, ısının çalışma akışkanına iletildiği gaz türbinidir. 1 E
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü ERICSSON CYCLE Ericsson çevrimi: Brayton çevriminde ara ısıtma ve ara soğutmaların sayıları arttırılarak çevrimin iki sabit basınç ve iki sabit sıcaklık arasında oluyormuş gibi düşünüldüğü termodinamik bir prosestir. EJECTOR NOZZLE Püskürtücü Lüle: İkincil bir hava akışı ve sıkıştırılmış-yay petalleri aracılığı ile fiili bir lülenin oluşmasına imkan veren basit, güvenilir bir lüle tipidir.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern