H - Gaz Trbinleri Terimler Szl H HEAT EXCHANGER Is...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü HEAT EXCHANGER Isı değiştirici: Farklı sıcaklıktaki ve birbirinden katı cidar ile ayrılan iki akışkanın arasında ısı alışverişi olmasına imkan veren bir cihazdır. HEATER Isıtıcı: Kompresörden çıkan düşük sıcaklıktaki gazları dışarıdan sağlanan bir ısı kaynağı yardımı ile akışkanın sıcaklığını arttıran bir cihazdır.. HIGH-PRESSURE TURBINE Yüksek Basınç Türbini: Çok türbinli bir gaz türbin motorunda genleşme işlemindeki ilk türbindir. 1 H
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü HIGH PRESSURE COMPRESSOR Yüksek basınç kompresörü: Çok kompresörlü gaz türbini motorunda sıkıştırma işlemindeki son kompresördür. HEADER Kollektör: Çok sayıdaki ısı değiştirici tüp veya levhadan akışkanı toplayarak basınç ihtiva eden yapıdır. HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR Isı geri kazanımlı buhar jeneratörü: Gaz türbin motorundan çıkan, nispeten büyük hacimli ve düşük sıcaklıktaki egzoz gazlarının verimli kullanımını sağlamak için tasarlanmış buhar jeneratörüdür.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern