BerkDEkap7c - Lringsml I Givet et datast identicer de...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L°ringsm±l: I Givet et datas°t identi²cer de relevante cash ³ows i investeringskalkulen Forklar hvorfor opportunity costs skal inkluderes i cash ³ows, mens sunk costs og renter ikke skal Beregn den skat der skal betales n±r der tages hensyn til carryforwards og carrybacks Beregn de frie cash ³ows for et give projekt Beskriv et hensigtsm°ssigt valg af diskonteringsrente (kalkulationsrente) for et s°rlig s°t af omst°ndigheder Anvend breakeven analyse, fllsomhedsanalyse og scenario analyse til evaluering af projekt risiko Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 1 / 17
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kapitel oversigt I Forecasting af earnings Bestemmelse af free cash ³ows og NPV Analyse af projektet Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 2 / 17
Image of page 2
Forecasting earnings I Investeringskakuleprocessen omfatter en listing af projekter der planl°gges og hvilke der er fordelagtige at implementere. Forecasts af projekternes fremtidige konsekvenser for virksomhedens cash ³ow. Udgangspunktet er projektets incremental earnings: Oms°tning Omkostninger Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 3 / 17
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Incremental earnings forecast opstillet efter funktion I Home Nets forlgede oms°tning pr. ±r: 100.000 stk. a 260 kr./stk.= 26 mio. kr. pr. ±r Home Nets forlgede omkostninger ( omsatte varer) pr. ±r. 10.000 stk. a 110 kr./stk.=11 mio. kr. pr. ±r. Bruttooverskud (resultat) pr. ±r: 15 mio. kr. pr. ±r. Investeringer og afskrivninger: HomeNet investerer 7,5 mio. kr. i udstyr. Afskrivninger beregnes efter den line°re metode Renter: Finansieringssiden skal ikke indg±. Vi vurderer projektet p± egne pr°misser. Vi beregner, derfor UNLEVERED INCOME af projektet Skatter: Korrekte skattesats er marginale skattesats .
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern