acadar - AutoCAD LE ZM Bu ay AutoCAD konularna biraz mola...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AutoCAD LE ZM Bu ay AutoCAD konularna biraz mola veriyoruz. te beklediiniz rnekler yava yava geliyor. Hatta geenlerde sitenin ziyareti defteri blmnde bir arkadamz site resimli olsa daha gzel olur diye bir neride bulunmu; gzel bir neriydi. Bende bu ayki yazmda biraz resmi taklacam hepinize iy seyirler Line: Komutlar yazdktan sonra Esc tuu ile yada mousein sa tuuna tklayarak kabilirsiniz. Yukarda grlen ekil oluacaktr. Eer elinize ll halde izmenizi istenen birey verirlerse, komut satrndan ok kolayca izebilirsiniz. Tabi bazende izmek iin aklnza birey gelmez. Mouseu oynatarak acayip ekiller ortaya karabilirsiniz Burada komutlarn yazlmlarna dikkat etmenizi istiyorum. AutoCADde ll izimin temeli diyebiliriz. Eer koordinat sisteminde bildiiniz noktalara ilerlemek iin direk olarak noktay gireblirsiniz.(rnein 80,70). Fakat bir noktadan belirli bir ayla gitmek istiyorsanz; komut satrnn bana @ iaretini koymanz gerekecek. Daha sonra gitmek istediiniz mesafeyi yazdktan sonra< iaretini koyarak ann lsn yazyorsunuz.(rnein @40<210). Dndm de; konuyu daha nceden anlatmtk. Burada tekrar anlatmaya sanyorum hi gerek yok. Sadece rnekler. Bakalm bakarak anlayabilecekmisiniz Command: l (nce izgi izmek iin komutu verdik) (bu arada tm komutlar bulunduumuz...
View Full Document

Page1 / 4

acadar - AutoCAD LE ZM Bu ay AutoCAD konularna biraz mola...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online