DOMA&Auml&d - Doman Hack ADIM ADIM BIR DOMAIN ALANINI HACKLEYELIM.ORNEGIN HACKLEYECEGIMIZ ALAN www.hacklenecek.com

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Domaİn Hack!! ADIM ADIM BIR DOMAIN ALANINI HACKLEYELIM.ORNEGIN HACKLEYECEGIMIZ ALAN www.hacklenecek.com <http://www.hacklenecek.com> OLSUN.BU ALANI SAHIBINDEN ALIP KENDI ADIMIZA GECIRECEGIZ.DOGAL OLARAK ICERIGINI DEGISTIRMEK KONUSUNDA TAM YETKILI OLACAKSINIZ.IHTIYACIMIZ OLANLAR;ANONIM MAIL ATABILECEK BIR PROGRAM.MAIL-BOMBER DENEN PROGRAMLAR ISE YARAR. .ILKINI UNDERGROUND SITELERDEN,IKINCIYI www.softseek.com <http://www.softseek.com> ADRESINDEN BULABILIRSINIZ.IKINCI OLARAK,GERCEK KIMLIK BILGILERINI VERMEDEN ALDIGINIZ BIR MAIL HESABINA IHTIYAC VAR.YOKSA,HOTMAIL VEYA YAHOO'DAN ALIVERIN BIR TANE.SIMDI www.networksolutions.com <http://www.networksolutions.com> ADRESINE BAGLANIN.YUKARIDA WHOIS ADLI BIR BOLUM VAR.TIKLAYIN VE www.hacklenecek.com <http://www.hacklenecek.com> ADRESINI YAZIN.GELEN BILGILER; Registrant: hACKLENECEK (ex24-DOM) Address details Domain Name: HACKLENECEK.ORG Administrative Contact, Technical Contact, Zone Contact, Billing Contact: DOMAIN, ADMIN (ADM001) [email protected] <mailto:[email protected]> Record last updated on 00-Jan-2000. Record created on 00-Jan-2000. Database last updated on 3-Feb-2000 14:29:53 EST. Domain servers in listed order: NS1.HACKLENECEK.COM 1.2.3.4 NS2.HACKLENECEK.NET 1.2.3.5 SEKLINDE OLACAKTIR.SIMDI TEKRAR www.networksolutions.com <http://www.networksolutions.com> ADRESINE GIDIN.MAKE CHANGES YAZAN YERE TIKLAYIN.(DEGISIKLIK YAPMAK DEMEKTIR).HACKLEYECEGINIZ DOMAIN ALANININ ADINI YAZIN.SIMDI CIKAN SAYFADA EXPERT YAZISI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
GECEN YERE TIKLAYIN.ARKADAN CONTACT FORM YAZAN YERE TIKLAYIN.IKI TANE BOS ALAN ICEREN SAYFA ACILDI ISE,YUKARIYA;SARI RENKLI ORNEK SATIRLARINDAN 6.DA GORDUGUNUZ,ADMIN YAZISI YANINDA PARANTEZ ICINDE YAZAN NUMARANIN,HACKLEYECEGINIZ DOMAIN ALANI OLANI ICIN YAZIN.YUKARIDAKI ORNEKTE BU;ADM001'DIR.ASAGIDAKI KUTUYA ADAMIN MAIL ADRESINI YAZIN.ALT SATIRDA GORDUGUNUZ MODIFY YAZISINI ISARETLEYIN.PROCEED CONTACT INFORMATION YAZISINI TIKLAYIN.ACILAN FORMDA,MAIL FROM SIKKINI ISARETLEYIN.GO ON TO CONTACT DATA INFORMATION YAZAN YERE TIKLAYIN.SIMDI ONUNUZE ACILAN FORMDA AMCAMIN TUM BILGILERINI GORURSUNUZ.BURADAKI MAIL ADRESINI DEGISTIRIP KENDINIZINKINI YAZIN.SIMDI PROCEED TO SET AUTHORISATION SCHEME YAZISINA TIKLAYIN.MAIL FROM SIKKINI ISARETLEYIN.BURADA AMCAMIN MAIL ADRESINI TEKRAR GIRIN.GENERATE CONTACT FORM YAZISINI TIKLAYIN.SIMDI SOYLE BIR GORUNTU GELIR: ******** Please DO NOT REMOVE Version Number ******** Contact Version Number: 1.0 ******** Please see attached detailed instructions ******** Authorization 0a. (N)ew (M)odify (D)elete.: Modify 0b. Auth Scheme. ............ : MAIL-FROM 0c. Auth Info. .............. : Contact Information 1a. NIC Handle. ............. : ADM001 1b. (I)ndividual (R)ole. ....: Individual 1c. Name. ................... : DOMAIN, ADMIN 1d. Organization Name. ...... : HACKLENECEK 1e. Street Address. ......... : 1f. City. ................... : 1g. State. .................. : 1h. Postal Code. ............ : 1i. Country. ................ : 1j. Phone Number. ........... : 1k. Fax Number. ............. : 1l. E-Mailbox. ............. BURAYA KENDI MAILINIZI YAZIN Notify Information
Background image of page 2
2a. Notify Updates.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 8

DOMA&Auml&d - Doman Hack ADIM ADIM BIR DOMAIN ALANINI HACKLEYELIM.ORNEGIN HACKLEYECEGIMIZ ALAN www.hacklenecek.com

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online