DOS HAKKINDA HERSEY - DosHakkindaHersey .DOS,,bellek

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dos Hakkinda Hersey   Eger bilgisayar kullanmaya ilk defa Windows-95 veya 98 ile basladiysaniz büyük bir ihtimalle DOS kelimesi  size yabanci gelecektir.  DOS, Disk Operating System kelimelerinin kisaltilmis halidir ve disk islemleri, bellek  islemleri gibi programlarin çalisbilmesi için gerekli düzenlemeleri yapan bir isletim sistemidir. DOS’un tarihi  PC’lerin (kisisel bilgisayarlar) tarihiyle baslar ve çogunlukla da pek hayirla yad edilmez. Çünkü DOS’ta  grafiksel bir kullanici arabirimi yoktur, her sey komutlarla ve bir sürü parametre ile yapilir.  Microsoft  Windows’95/98 sürümüyle kullanicinin DOS ile olan iletiiimini minimuma indirmeye çalismis olsa bile  DOS’tan tam olarak vazgeçememistir.  Windows’95/98 kullaniyor olsaniz da bazen DOS’a isiniz düsebilir.  Örnegin bir çok oyun programi Windows ile çalismaz veya oynanamayacak kadar yavai çalisir. Ayrica  Windows'a giremediginiz durumlarda da sorunu DOS’tan halletmeniz gerekebilir. Bazen de tek bir dosyayi  kopyalamak için bilgisayarinizi açtiginizda, Windows’un çalismasini beklemeniz gerekmez.   KOMUTLAR  DOS’ta herhangi bir dosyaya ihtiyaç duymadan çalisan komutlara iç komutlar, çalismasi için program  dosyasinin varligina ihtiyaç duyan komutlara Dis Komutlar denir. Dis komutlari çalistirabilmek için o  komutun programlama dosyasina ihtiyaç vardir. Örnegin format komutunu kullanabilmek için Format.com  programinin bulunmasi gerekir.  DOS komutlari hakkinda bilgi almak için / ? parametresi kullanilabilir.  Örnegin dir komutu hakkinda bilgi almak için DIR /? yazilabilir.   DIR (Listeleme)  Bulundugunuz dizindeki  dosya veya dizinleri listeler. Dir komutu tek basina kullanildigi zaman asagidaki gibi bir liste çikar.  C:zeybek>dir  C sürücüsündeki birimin etiketi yok  Birim Seri Numarasi 0B26-13D9  C:zeybek dizini  . DIR  01/01/99 20:23 .  . . DIR 01/01/99 20:23 . .  SZEYBEK EXE 1.411.559 02/01/99 20:05 szeybek.exe  XTRAS DIR  01/01/99 20:23 xtras  ICON ICO 2.816 02/01/99 20:05 icon.ico  2 dosya 1.414.375 bayt  3 dizin 137.347.072 bayt  bos  C:zeybek>_  Burada DIR ile belirlenmis olanlar dosya degil dizindir. Digerleir ise dosyadir. Her bir  dosyanin adi, uzantisi, boyutu, son degistirme tarihi- saati ve uzun dosya ismi görüntülenmektedir.  Uzantisi  .EXE, .COM, .BAT olanlar program dosyalaridir. Bunlarin isimleri yazilarak çalistirilabilir.  Bir dizindeki dosya  sayisi fazla ise ekrana sigmayacaktir. Sayfa sayfa görüntülemek için DIR /P seklinde /P parametresi  kullanilir. Detaylari göstermeden sadece isimleri listelemek için DIR /W kullanilir. Daha detayli bilgi için DIR /
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

DOS HAKKINDA HERSEY - DosHakkindaHersey .DOS,,bellek

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online