FRONTPAGE DERSLERÄ°

FRONTPAGE DERSLERÄ° - FRONTPAGE DERSLER...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
FRONTPAGE DERSLERİ Programı; Bilgisayarımızda Nerden Bulucaz ??? Programı; Bulmak ıçin Bilgisayarınızın Baslat/Programlar/İnternetExplorer/Frontpage Express Bölümünden Bulabilirsiniz. Bu yerde Yoksa Masa üstünden Bilgisayarıma Tıklayın. C dairektorunden Program Files bolumune Gelin.Program Files Klasorundeki FrontPage Express Klasorunu Açınn.FrontPage Express Klasorunun içinden Bin adlı; Klasörü Açın. Bin Adlı; Klasörün içinde Fpxpress.exe dosyasınana tıklayın. Program Açılacaktır. Her zaman bu kısımama gelip Programı; Açma Zahmetinden Kurtulmak için Fpxpress.exe dosyasına sağ; clık yapıp ve masa üstünene gonderin. Bir Dahaki Açılışlarda Masa üstündenden açarsınız. Programı; Nasıl Kullanıcaz ??? Programı acınız. Web Sitesi Yaparken ilk kural index.htm dosyasını; olusturmaktır. Web Sitenizi Yapmadan önce Belgelerimde Websayfam adlı; bir klasör olusturunuz. Yaptığınız Web Sayfalarını; , resimleri , javaları; vs hepsini bu klasörde toplucaz. 001. Programın En Üstünde Dosya yazan Yer Var . Buradan Dosyamız ile ilgili işlemleri yaparız. Bir kere tıklayınız. Alt dokumanlar çıkacaktır. Alt Dokumanlarda ilk sırada Yeni Yazan Yer Var. Buradan Yeni Sayfa Açarız. İkinci Sırada Aç Var . Buradan ise Daha onceden yaptığımız bir web sayfası var onun üstünde değişiklik yapacak ekleme yapacaksak burayı tıklar. Düzeltme yapacağımız htm dosyası nerde ise onu bulur ve açarız. Düzeltmeyi yaptıktan sonra kaydet e basar. İşlemimizi Bitiririz. Üçüncü Sırada ise Kapat Var. Kapat a tıklarsak Frontpage Express Üzerinde Çalısma Yaptığımız Sayfayı Kapatmıs Oluruz.Çalısma Yaptığınız Sayfayı Kaydetmeden Kesınlıkle Basmayınız. Bu kapat ile Fazla da işiniz olmayacak sahten. . Dorduncu Sırada ise Kaydet Var.Sayfanızı Daha onceden Kayıt etmıs iseniz. Yazıya tıkladığınız gibi kayıt olur. Sayet yapmıs olduğunuz çalışma yeni ise ve kaydet yazısına tıklarsanız. Size Nereye Kaydetmek istediğinizi soran Bir tablo Çıkar. Buradan Dosya olarak Kaydete Tıklayınız. Kaydetmek istediğiniz klasoru bulunuz. Ornek Belgelerim içindeki daha once hazırlamıs olduğumuz websayfam klasorune kaydedebilirsiniz.Kaydederken yaptığınız ilk sayfa yani ana sayfa ise index adını veriniz. Nedeni ise Siteye sayfalarınızı attığınızda site ilk once index dosysını; arar.Beşinci Sırada ise Farklı Kaydet Bulunmaktadır. Buraya Tıklarsanız otomatik olarak nereye kaydedeceğinizi soran Tablo Karsınıza Çıkar. Baska bir klasore veya aynı yere kayıt yapabilirsiniz. Farklı isim vererek. Altıncı Sırada Tümünü Kaydet Yazısı Vardır. Burasını kullanmayınız Yedinci Sırada Sayfa Ozellikleri Vardır. Buraya tıkladığınız zaman Karsınıza Bir tablo çıkar. Buradan Genel Bolumunden Yaptığınız Sayfanın Üstte Gorunen Yazısını Ayarlayabilirsiniz. Artaalan Bolumunden Sayfanızın Backgraundunu yani arka rengini ayarlayabilirsiniz. Veya Yaptığınız koprulerin Hangi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

FRONTPAGE DERSLERÄ° - FRONTPAGE DERSLER...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online