{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tec1 - ‫מרצה דיאב אלדין‬ ‫מושגי...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫מרצה: דיאב אלדין‬ ‫מושגי בסיס בתקשורת‬ ‫סוגי רשתות: ,‪LAN, MAN‬‬ ‫‪WAN‬‬ ‫טופולוגיות חיבור‬ ‫מתאם רשת‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫1‬ ‫רשת‬ ‫מהי רשת ? זוהי קבוצה של מחשבים והתקנים‬ ‫אחרים, כגון מדפסות וסורקים, המחוברים באמצעות‬ ‫קישור של תקשורת, שמאפשר לכל ההתקנים לפעול‬ ‫זה עם זה באינטראקציה.‬ ‫רשתות יכולות להיות קטנות או גדולות, להיות מחוברות‬ ‫באופן קבוע באמצעות כבלים, או להיות מחוברות זמנית‬ ‫באמצעות קווי טלפון או שידורים אלחוטיים. הרשת‬ ‫הגדולה ביותר היא האינטרנט, שהיא קבוצה כלל-‬ ‫עולמית של רשתות.‬ ‫מתאם רשת - התקן המחבר את המחשב שלך‬ ‫לרשת.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫2‬ ‫מהי רשת מחשבים‬ ‫הרשת היא אוסף של 2 או יותר מחשבים, מחוברים יחד‬ ‫בעזרת תשתית פיזית, מסוגלים לתקשר ולשתף מידע,‬ ‫וזאת בגלל ההסכמה להשתמש בתוכנה ששומרת על‬ ‫מקבץ זהה של כללים הנקראים פרוטוקולים.‬ ‫בכל ארגון קיימים מספר רב של מחשבים הממוקמים‬ ‫באתרים שונים ומקושרים ביניהם, מערכות אלו מכונות‬ ‫רשתות תקשורת.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫3‬ ‫סיבות להקמת רשת‬ ‫. חיסכון­ חסכון בחומרה על ידי שיתוף משאבים כגון מדפסת,‬ ‫צורב ועוד. חסכון בתוכנה, והוצאות תחזוקה נמוכות יחסית.‬ ‫. גמישות­ פריסת כוח חישוב ושיתוף נוח במידע.‬ ‫. התאמת כוח החישוב לצורכי הארגון­ שיתוף במשאבים‬ ‫ושיפור התקשורת.‬ ‫. זמינות­ השוק מוצף בתוכנות לרשת, ומחירם זול יחסית‬ ‫. אמינות­ חומרת ותוכנת הרשתות המקומיות נחשבות אמינות‬ ‫ביותר.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫4‬ ‫סיבות להקמת רשת- המשך‬ ‫שיתוף מידע )כגון מסמכים, דואר וכו'(‬ ‫אבטחה כגון גישה מורשית בלבד לדוחות שונים‬ ‫ניהול מרוכז )כגון ניהול משתמשים, דרייברים,‬ ‫וגרסאות תוכנה משרת אחד(.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫5‬ ‫1. תקשורת נתונים­ העברת מידע בין שני גורמים או יותר.‬ ‫ 2. אות­ המידע )נתונים( מתורגמים לאותות חשמליים/ אופטיים ‬ ‫3. תווך ”החוט“ בו מתפשטים האותות.‬ ‫4. קידוד­ שיטת תרגום המידע לאותות חשמליים.‬ ‫5. משדר­ מכשיר הממיר את המידע ומשלח את האותות‬ ‫לרשת התקשורת.‬ ‫6. מקלט­ מכשיר המקבל את המידע וממיר אותו לצורך עיבוד‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫6‬ ‫מטרות רשת‬ ‫1. שיתוף תקשורת‬ ‫במידע­ נגישות וחשיפה למידע מרוחק לכל‬ ‫מתחבר בכל מקום‬ ‫2. שיפור התקשורת הבין אישית­ מאפשרת קיום‬ ‫שיחות, דיונים,ישיבות עם משתתפים המרוחקים זה מזה‬ ‫מרחק רב ומשלוח דואר אלקטרוני.‬ ‫דוגמאות:‬ ‫1. רשת תקשורת מקומית בארגון‬ ‫2. הזמנת ציוד מרחוק‬ ‫3. גלישה באינטרנט‬ ‫4. העברת קבצים‬ ‫5. שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני‬ ‫6. קבוצות דיון‬ ‫7. בידור, מוסיקה וסרטים‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫7‬ ‫סוגי רשתות תקשורת‬ ‫1( רשת ‪LAN‬‬ ‫‪Local Area Network‬‬ ‫‪ ‬רשת תקשורת מקומית )‪ (LAN‬כוללת מחשבים רבים ומדפסות‬ ‫במקום ארגוני.‬ ‫‪ ‬רדיוס גיאוגרפי מוגבל‬ ‫‪ ‬העברת נתונים במהירות גבוהה‬ ‫‪ ‬מספר רב מאוד של מערכות ותחנות‬ ‫‪ ‬אפשרויות חיבור גמישות‬ ‫‪ ‬אמינות גבוהה, נפחי תעבורה גבוהים‬ ‫‪‬תעבורה בעלת אופי מתפרץ, תשתית פרטית של הארגון‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫8‬ ‫‪Municipal Area Network‬‬ ‫רשת תקשורת מטריפוליטנית )‪ (MAN‬כמו רשת ‪ WAN‬אבל‬ ‫מקשרת אזור גיאוגרפי מוגבל כמו עיר.‬ ‫‪ ‬ניתן לשלב רשת מרחבית עם רשת או מספר רשתות‬ ‫מקומיות.‬ ‫‪ ‬ניתנת ליישום בכל סוגי תחנות העבודה של יצרנים רבים.‬ ‫‪ ‬ניתנת למימוש בשיטת ‪ , ISDN‬כבלים ובפרוטוקול 52.‪X‬‬ ‫‪ ‬אין צורך בתווכים מיוחדים.‬ ‫2( רשת מרחבית ‪MAN‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫9‬ ‫‪Wide Area Network‬‬ ‫‪ ‬רשת תקשורת מרחבית )‪ (WAN‬חיבור של מספר רשתות‬ ‫לרשת מקיפה אחת.‬ ‫‪ ‬שימוש בתשתית ספקי הטלפוניה )‪:(PTT‬‬ ‫‪ ‬ערוצי תמסורת שונים, שירותים שונים,‬ ‫‪ ‬מהירויות שונות‬ ‫‪ ‬העברת מידע למרחקים גדולים מאד‬ ‫‪ ‬ניסיון להימנע )או לתקן( שגיאות‬ ‫‪ ‬רצון להשתמש בתשתית קיימת.‬ ‫3( רשת ‪WAN‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫01‬ ‫רשת ‪ – WAN‬יתרונות/חסרונות‬ ‫יתרונות :‬ ‫רשתות רבות עוצמה, מגוון מחשבים, מבוססות‬ ‫קווי טלפון אנלוגיים ודיגיטאליים.‬ ‫מיועדות בעיקר למתן שירותי קול, דיגיטציה, מידע‬ ‫לציבור הרחב, שיחות ועידות ממוחשבות, ממותגות‬ ‫מנות.‬ ‫רשתות מהירות מאוד ושומרות על אמינות יחסית‬ ‫גבוהה.‬ ‫חסרונות:‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת(נתונים מאת: דיאב 7002 )‪, (Synchronization‬‬ ‫אלדין‬ ‫11 בעיות:קידוד )‪ Encoding‬סנכרו‬ ‫ן‬ ‫שגיאות )‪.(Errors‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫טופולוגיות‬ ‫טופולוגית הרשת – מאפיינת את הפריסה הפיסית‬ ‫בין מחשבים ואת שיטת החיבור הפיסי של רשת‬ ‫המחשבים‬ ‫אפיק ‪BUS‬‬ ‫‪ RING‬טבעת‬ ‫כוכב ‪STAR‬‬ ‫קיימים סוגים‬ ‫שונים של‬ ‫רשתות‬ ‫תקשורת :‬ ‫1. כוכב‬ ‫2. טבעת‬ ‫3.אפיק‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫4. ע‬ ‫21‬ ‫כל המחשבים מחוברים לצומת מיתוג‬ ‫מרכזי‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫31‬ ‫טופולוגיה כוכב‬ ‫‪ ‬רשת כוכב )‪ : (STAR‬מחשבים מחוברים ע"י‬ ‫רכזת )‪ (HUB, switch‬והאות עובר דרך הרכזת‬ ‫לכל יחידה ברשת. כשל באחד המחשבים לא‬ ‫יפריע להמשך הפעילות ברשת אך כשל ברכזת‬ ‫יפסיק את התקשורת.‬ ‫‪Hub‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫41‬ ‫המרכזייה )‪ (HUB‬מהווה נקודה‬ ‫מרכזית לכל הרשת‬ ‫מחשבים מחוברים למרכזיה )‪ (HUB‬ממנה עובר כבל‬ ‫נפרד לכל מחשב‬ ‫‪Hub‬‬ ‫654331‪02608c‬‬ ‫סוגי מרכזיות:‬ ‫פסיבית )לרשתות קטנות( מסתמכת על מתח המחשבים.‬ ‫אקטיבית )לרשתות גדולות( משתמשת במתח חשמל להגברת האות.‬ ‫)‪(Multiport Repeater‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫51‬ ‫כשל באחד המחשבים אינו פוגע‬ ‫בתקשורת של הרשת כולה‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫61‬ ‫‪star‬‬ ‫יתרון : רשת קטנה, עלות נמוכה, התקנה קלה, ארגון‬ ‫מחדש קל‬ ‫‪Hub / switch‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫71‬ ‫יתרונות וחסרונות‬ ‫יתרונות רשת כוכב:‬ ‫חומרה זולה )ברשת קטנה(‬ ‫התקנה קלה‬ ‫קלה להרחבה‬ ‫קלה לארגון מחדש‬ ‫איתור תקלות‬ ‫כשל במחשב יחיד אינו מפריע לתקשורת ברשת כולה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫חסרונות רשת כוכב:‬ ‫• עלות גבוהה ברשת גדולה )כבל נפרד‬ ‫לכל מחשב(‬ ‫• כשל ברכזת יפיל את הרשת כולה‬ ‫• אורך פיסי מוגבל )דעיכת אות(‬ ‫• עלייה מבוא לתקשורת נתוניםרשדיאב אלדימקטינה את‬ ‫בתעבורת מאת: ת ,7002‬ ‫ן‬ ‫ביצועיה‬ ‫81‬ ‫טופולוגית‬ ‫אפיק‬ ‫המחשבים מחוברים באמצעות תווך פיזי שאינו סגור.‬ ‫מידע הזורם ממחשב אחד למחשב שני זורם לאורך‬ ‫התווך עד אשר הוא מגיע ליעדו.‬ ‫תווך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫91‬ ‫טופולוגיה אפיק‬ ‫‪ ‬רשת אפיק )‪ (BUS‬מחשבים מחוברים לכבל ראשי )‪(Trunk‬‬ ‫המהווה אפיק שידרה )‪ (Backbone‬יחיד המקשר בניהם, בכל‬ ‫קצה יש נגד סיום לספיגת אות הרשת. התקנה קלה אך נתק‬ ‫באפיק יפיל את כל הרשת.‬ ‫‪Terminat‬‬ ‫‪or‬‬ ‫‪Segment‬‬ ‫‪Terminat‬‬ ‫‪or‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫02‬ ‫האות הנשלח, מתקדם בשני‬ ‫כיווני הכבל‬ ‫כל המחשבים מאזינים ורק מחשב היעד מקבל ומעבד את האות‬ ‫654331‪02608c‬‬ ‫654331‪02608c‬‬ ‫רק אות אחד יכול לעבור בזמן‬ ‫נתון ,אחרת תהיה התנגשות -‬ ‫)‪(Collision‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫12‬ ‫נגד סיום ‪- Terminators‬‬ ‫לספיגת האות‬ ‫‪Terminator‬‬ ‫כדי למנוע אותות חופשיים )ה( יש להתקין‬ ‫טרמינטור בשני קצוות הכבל‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫22‬ ‫לכבל מנותק אין טרמינציה לכן הוא‬ ‫יגרום לקריסת הרשת כולה‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫32‬ ‫יתרונות וחסרונות‬ ‫יתרונות רשת אפיק‬ ‫• חומרה זולה‬ ‫• התקנה קלה ומהירה‬ ‫• טופולוגיה קלה להבנה‬ ‫• קלה להרחבה ‬ ‫חסרונות רשת אפיק‬ ‫• נתק בכבל , יפיל את הרשת כולה‬ ‫• איתור תקלות בעייתי‬ ‫• ארגון רשת מחדש )שינוי מקום הוספה( –‬ ‫דורש ניתוק הרשת‬ ‫• אורך פיסי מוגבל )דעיכת אות(‬ ‫• עליה בתעבורת רשת , מקטינה את ביצועיה‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫42‬ ‫מחבר קנה - ‪Barrel Connector‬‬ ‫מאפשר הארכת כבל קואקסלי‬ ‫המשמש כאפיק ‬ ‫‪BNC Barrel Connector‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫52‬ ‫מגברים ‪- Repeaters‬‬ ‫ניתן להאריך את הרשת בעזרת משחזר וכך גם לחדש את האות שנחל‬ ‫‪Weakened signal‬‬ ‫‪Repeater‬‬ ‫‪Regenerated signal‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫62‬ ‫המשבים מחוברים האחד לשכנו ויחדיו יוצרים‬ ‫מעגל סגור‬ ‫טופולוגית טבעת‬ ‫‪Ring‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫72‬ ‫‪Ring‬‬ ‫המחשבים מחוברים במעגל סגור‬ ‫)לפיכך אין צורך בטרמינציה(‬ ‫מייצגת שיטה שונה להעברת אות‬ ‫= העברת אסימון‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫82‬ ‫טופולוגית חיבור‬ ‫‪ ‬רשת טבעת )‪ :(RING‬מחשבים מחוברים‬ ‫אחד לשני בטבעת רציפה והאות עובר‬ ‫דרך הרכזת לכל יחידה ברשת.‬ ‫‪ ‬אין דעיכת אות אך בהוספת מחשב נוסף‬ ‫או ניתוק אחד המחשבים מהרשת‬ ‫התקשורת תיפסק.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫92‬ ‫כל מחשב לוקח את האסימון‬ ‫ומעביר אותו הלאה‬ ‫רשת אקטיבית‬ ‫המחשבים לא רק מאזינים לאות‬ ‫אלא מעבירים אותו הלאה‬ ‫‪Data‬‬ ‫ועל ידי כך מגביר את האות.‬ ‫20456808004‬ ‫‪Data‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫03‬ ‫יתרונות וחסרונות‬ ‫יתרונות רשת טבעת:‬ ‫• טובה לרשת גדולה, אין דעיכת אות )רשת אקטיבית(‬ ‫• שיטת העברת אסימון, מספקת הזדמנות שווה לכל‬ ‫המחשבים‬ ‫• התקנה פשוטה‬ ‫חסרונות רשת טבעת:‬ ‫• נתק במחשב אחד, יפיל את הרשת כולה‬ ‫• ארגון רשת מחדש והרחבה, דורש ניתוק הרשת‬ ‫• ציוד חומרה יקר‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫13‬ ‫טופולוגית עץ‬ ‫מספר ערוצים המחוברים יחדיו ומסתעפים‬ ‫כענפי עץ.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫23‬ ‫טופולוגיה לא‬ ‫מוגדרת‬ ‫חיבור עצמאי בלתי מודר.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫33‬ ‫טופולוגיה‬ ‫‪ ‬הכלאת טופולוגיות)‪ (Hybrid‬מחשבים‬ ‫מחוברים אחד לשני ע"פ מספר טופולוגיות.‬ ‫‪Star-Bus‬‬ ‫‪Bus‬‬ ‫‪Star-Ring‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫43‬ ‫רשת גדולה, קלה להתקנה הרחבה וארגון‬ ‫מחדש‬ ‫‪Hub‬‬ ‫‪Hub‬‬ ‫‪Hub‬‬ ‫‪Star bus‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫53‬ ‫‪Star ring‬‬ ‫רשת כוכב עם גישה שווה )העברת אסימון( לרשת‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫63‬ ‫טופולוגית סריג‬ ‫סריג )‪ (MESH‬רשת סבוכה ויקרה כך שלכל מחשב‬ ‫יש חיבור פיסי למחשב אחר ברשת, במידה ויש כשל‬ ‫באחד החיבורים חיבור אחר יפתור זאת. רשתות אלו‬ ‫עמידות בפני תקלות.‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫73‬ ‫‪Mesh‬‬ ‫רשת מסובכת, עלות גבוהה, קשה להתקנה וארגון מחד‬ ‫עמידה ביותר לתקלות‬ ‫‪Fault-Tolerant‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫בד“כ ממומשת‬ ‫בטכנולוגיות ‪WAN‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫83‬ ‫מושגים לרשת‬ ‫‪NOS-Network Operating System ‬‬ ‫מכילה את כל הרכיבים לניהול רשת.‬ ‫‪ - MEDIA ‬תווך – השיטה הפיזית שבה‬ ‫המחשבים מחוברים ברשת.‬ ‫‪ (Network Interface Card (NIC ‬כרטיס ממשק‬ ‫רשת.‬ ‫‪ TOPOLOGY ‬טופולוגיה שיטת החיבור‬ ‫–‬ ‫הפיסי של רשת המחשבים.‬ ‫‪-PROTOCOLS ‬שפת תקשורת בין מחשבים.‬ ‫‪-ARCHITECTURE ‬ארכיטקטורה כוללת‬ ‫שילוב של רשת, פרוטוקול, טופולוגיה‬ ‫ויצירת סטנדרטים מאוחדים של‬ ‫ארכיטקטורות שונות.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫93‬ ‫מתאם רשת‬ ‫‪- network adapter card‬‬ ‫התפקיד העיקרי של ‪NIC‬‬ ‫המרת נתונים מקביליים )‪ (Parallel‬לנתונים טוריים‬ ‫)‪ (Serial‬ולהפך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫04‬ ‫‪ - Transceivers‬מקלט / משדר‬ ‫לשליחת וקליטת הנתונים בתווך הרשת , מכיל מתאם‬ ‫הרשת מקמ“ש. לדוגמא : מחבר 54-‪ RJ‬לכבלי ‪... UTP‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫14‬ ‫כתובת גישה - ‪MAC Address‬‬ ‫כדי לקבוע לאיזה מחשב מיועדות מנות הנתונים שהמחשב‬ ‫שלך שולח, או אילו מתוך המנות המשודרות שייכות למחשב‬ ‫שלך , צריכה להיות לכל מתאם רשת , כתובת ייחודית ברשת.‬ ‫מרבית ארכיטקטורות הרשת דורשות כתובת‬ ‫הצרובה על ידי היצרן לדוגמא -‬ ‫4:‪08:40:06:2A2:5A‬‬ ‫)ישנן ארכיטקטורות בהן כתובת מתאם הרשת‬ ‫מוגדרת על ידי מנהל הרשת(‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫24‬ Network adapter card accepts packets addressed to the print server Destination Address 02608c428197 02608c428197 Source Address 02608c036592 02608c428197 2007 ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין‬ 43 - BUS architecture ‫סוגי אפיקים‬ ‫כרטיס מתאם הרשת צריך להתאים לארכיטקטורת האפיק‬ ‫הקיימת במחשב‬ ‫שלך מומלץ להשתמש באפיק 23 סיביות לשיפור ביצועי‬ EISA (16 / 32 bit) ISA (16 bit) ‫הרשת‬ Industry Standard Architecture Extended Industry Standard Architecture MCA (16 / 32 bit) Micro Channel Architecture PCI (32 bit) Peripheral Component Interconnect 44 2007 ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין‬ Communication between the network adapter card and network software Virtual communications Virtual communications 2007 ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין‬ 45 ‫כרטיס הרשת‬ ‫מספק את החיבור הפיסי לרשת.‬ ‫המרת אותות מזרימה מקבילית )‪ (parallel‬לזרימה טורית‬ ‫)‪.(serial‬‬ ‫אורז את האינפורמציה למנות נתונים )‪ (data packets‬ומשדר‬ ‫אותם לתווך.‬ ‫כולל משדר\מקלט )‪ (transceiver on-board‬המתאים לתווך‬ ‫הרשת.‬ ‫מתאים לאפיק המחשב )‪.(ISA,EISA,MCA,PCI‬‬ ‫בעל כתובת גישה )‪ (MAC Address‬ע"פ ‪ IEEE‬כגון:‬ ‫42:60:04:80:‪ ,A2:5A‬המאפשר קבלת ושליחת מידע ע"פ‬ ‫כתובת ייחודית.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫64‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}