{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tec3 - ‫מבוא לתקשורת‬ ‫נתונים‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫מבוא לתקשורת‬ ‫נתונים‬ ‫רכיבים להרחבת הרשת‬ ‫חיבור מחשבים‬ ‫הגדרות רשת בחלונות‬ ‫9‪X‬‬ ‫טופולוגיות רשת‬ ‫• ישנן חמשה טופולוגיות עיקריות אותם הזכרנו בהרצאה‬ ‫הראשונה:‬ ‫– אפיק ‪BUS‬‬ ‫– כוכב ‪STAR‬‬ ‫– טבעת ‪RING‬‬ ‫– סריג ‪MESH‬‬ ‫– משולבת ‪HYBRID‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫רכיבים להרחבת‬ ‫הרשת‬ ‫רכיבים להרחבת הרשת‬ ‫‪Repeaters‬‬ ‫‪Hubs‬‬ ‫‪Bridges‬‬ ‫‪Switches‬‬ ‫‪Routers‬‬ ‫‪Gateways‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫משחזר - ‪Repeaters‬‬ ‫• אות העובר בכבל נתקל בהתנגדות הכבל ונחלש. איכות האות‬ ‫יורדת בהדרגה עד לנקודה בה קשה לזהות את האות המקורי.‬ ‫• תהליך זה נקרה הנחתה )‪ (Attenuation‬מגביל את אורך המקטע‬ ‫ברשתות. משחזר )‪ (Repeater‬מקבל אותות הנכנסים ממקטע‬ ‫אחד ומשחזר את האות למצבו המקורי לפני העברת האות‬ ‫למקטע השני.‬ ‫• מתי נשתמש ?‬ ‫– שחזור אותות כדי להגדיל את מרחק השידור‬ ‫– האמצעי הזול ביותר כדי לחבר שני מקטעים.‬ ‫מחשב א‬ ‫משחזר‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מחשב ב‬ ‫‪Hubs‬‬ ‫• התקן קישוריות המחבר מחשבים בטופולוגית כוכב.‬ ‫• במרכזיה יש מספר יציאות ‪ Ports‬לחיבור מספר רכיבי רשת.‬ ‫שני סוגים:‬ ‫– מרכזיה פסיבית המשמשת רק כנקודה מרכזית לחיבור‬ ‫ללא עיבוד או שחזור המידע‬ ‫– מרכזייה אקטיבית המעבדת ומשחזרת את האותות‬ ‫למצבם המקורי לפני שליחתם ליתר רכיבי הרשת‬ ‫המחוברים אליה.‬ ‫רכזת ‪HUB‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫גשר - ‪Bridge‬‬ ‫• גשר מבצע את כל פעולת המשחזר. בנוסף מבצע הגשר‬ ‫פעולת סגמנטציה על ידי בדיקת כתובות היעד של המנות‬ ‫לפני העברתן למקטעים אחרים. אם כתובת היעד נמצאת‬ ‫במקטע רשת שונה ממקטע בו נמצא המחשב המשדר,‬ ‫הגשר מעביר את מנת הנתונים אולם אם כתובת היעד‬ ‫נמצאת במקטע הרשת הנוכחי, הגשר מזהה שאין צורך‬ ‫להעביר את המנה למקטעים אחרים ונוטש אותה.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מתג - ‪Switches‬‬ ‫• מתגי ‪ LAN‬זהים לתפקיד הגשר במובן של פיצול הרשת‬ ‫למקטעים אך בנוסף מאפשרים חיבורי רשת ישירים בין‬ ‫מחשב מקור למחשב היעד.‬ ‫• כשמתג ‪ LAN‬מקבל מנת נתונים, הוא יוצר קשר פנימי‬ ‫נפרד בין שני מבואות ומעביר את מנת הנתונים ישירות‬ ‫למבוא של מחשב היעד.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫נתב - ‪Routers‬‬ ‫• התקן הפועל כמו גשר או מתג אולם הוא גם מספק‬ ‫פונקציות העברת נתונים מורחבות יותר. להבדיל מגשרים‬ ‫ומתגים, הנתב משתמש בתהליך סינון המבוסס ע כתובות‬ ‫לוגיות )כתובות רשת( ולא על כתובות חומרה )‪.(MAC‬‬ ‫בזמן שהגשר מסוגל להתמודד עם נתיב אחד בלבד, הרי‬ ‫נתב יכול לשמש ליצירת רשתות בהן יש מספר נתיבים בין‬ ‫מקטעי הרשת בנוסף למנגנון הקובע את הנתיב המהיר או‬ ‫הקצר ביותר.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫•‬ ‫נתב‬ ‫• מחבר בין מספר רשתות שלהם טווחי כתובות‬ ‫שונים.‬ ‫א – 1.1.001.01‬ ‫ב – 2.1.001.01‬ ‫ג – 4.1.001.01‬ ‫נתב בעל שני‬ ‫חיבורים‬ ‫ברשתות‬ ‫שונות‬ ‫א – 1.31.981.291‬ ‫ב – 2.31.981.291‬ ‫ג – 3.31.981.291‬ ‫ 5.1.001.01‬ ‫4.31.981.291‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫שער - ‪Gateway‬‬ ‫• שער מתרגם מידע בין ארכיטקטורות רשת, או תצורות‬ ‫נתונים שונות לחלוטין, כגון העברת מידע בין מחשב ‪PC‬‬ ‫למחשב ‪ Mainframe‬המשתמשת ב‪ SNA‬של יבמ , או שער‬ ‫המתרגם דואר אלקטרוני של מיקרוסופט לפרוטוקול‬ ‫‪.SNTP‬‬ ‫• שער מתפקד כמו מתרגם ויכול להעביר נתונים על פני‬ ‫רשתות המשתמשות בפרוטוקולים שונים כמו רשת ‪TCP/IP‬‬ ‫ורשת ‪.IPX/SPX‬‬ ‫• מתי נשתמש בשער ‪Gateway‬‬ ‫– לתקשורת בין מערכות שונות‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫– פורמט נתונים שונה‬ ‫רשת בת 4 מחשבים‬ ‫• כדי להדפיס בלי רשת, כל עמדת מחשב צריכה‬ ‫להעביר את הקובץ על מדיה מגנטית למחשב אליו‬ ‫מחוברת המדפסת.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫רשת בת 4 מחשבים‬ ‫• אפשר להקים רשת בת 4 מחשבים ולשתף את‬ ‫המדפסת, ועל ידי כך לחסוך במשאבים ובעבודה‬ ‫מיותרת של העתקת הקובץ והעברתו ממקום‬ ‫למקום.‬ ‫‪Hub‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪Hub‬‬ ‫• נקודת חיבור משותפת להתקנים ברשת. ה- ‪Hub‬‬ ‫משמש בדרך כלל לחיבור מקטעים של רשת‬ ‫תקשורת מקומית )‪ (LAN‬ולכן הוא מכיל יציאות‬ ‫מרובות. כאשר נתונים מגיעים ביציאה אחת,‬ ‫הם מועתקים אל היציאות האחרות כדי‬ ‫שכל המקטעים של ה- ‪ LAN‬יראו את‬ ‫הנתונים.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪Hub‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מתג - ‪Switch‬‬ ‫• מתג תקשורת. מתקן חומרה המשמש כנקודת חיבור‬ ‫מרכזית )‪ (Hub‬לכל כבלי הרשת המקומית המאפשר העברה‬ ‫בין כמה נקודות קצה בו זמנית ללא הפרעה. בסביבה קטנה‬ ‫יחסית של רשתות.‬ ‫• כשמתג ‪ LAN‬מקבל מנת נתונים, הוא יוצר קשר פנימי‬ ‫נפרד בין שני מבואות ומעביר את מנת הנתונים ישירות‬ ‫למבוא של מחשב היעד.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫רשת בת 4 מחשבים‬ ‫‪Switch‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪Switch‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫גשר ‪Bridge‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫גשר‬ ‫חיבור מחשב ברשת‬ ‫• כדי לחבר מחשב ברשת אנו זקוקים למספר‬ ‫דברים:‬ ‫• שירות לקוח רשת – שירות זה קובע לאיזו רשת‬ ‫מתחבר המחשב. למשל, כאשר מתחברים לרשת‬ ‫של מיקרוסופט הרי שיהיה מותקן ‪Client for‬‬ ‫‪ Microsoft Network‬במידה והיננו מתחברים לרשת‬ ‫נובל הרי שהיינו צריכים להתקין ‪Client for Novel‬‬ ‫‪NetWare‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫חיבור מחשב ברשת המשך‬ ‫• כרטיס רשת – זהו כרטיס הרשת הפיזי שמותקן‬ ‫במחשב.‬ ‫• פרוטוקול רשת – זוהי השפה שבה מדברים כלל‬ ‫המחשבים ברשת. למשל פרוטוקול ‪ IP/TCP‬הוא‬ ‫פרוטוקול שמשותף לכלל המחשבים באינטרנט,‬ ‫זאת כדי שיוכלו לתקשר אחד עם השני. פרוטוקולים‬ ‫שונים: ‪ NetBeui, IPX/SPX‬או אחר‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫חיבור מחשבים ברשת המשך‬ ‫• שירות שיתוף קבצים/מדפסת – זהו שירות רשת‬ ‫המאפשר לשתף את תיקיות והמדפסות גדי שיהיו‬ ‫נגישות לכל מי שפונה אליהן ברשת.‬ ‫• שם מחשב ייחודי ברשת – שם ה מחשב מזהה את‬ ‫המחשב ברשת ולכן חייב להיות ייחודי, כאשר יהיו‬ ‫שני מחשבים ברשת בעלי אותו שם נקבל הודעת‬ ‫שגיאה‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫הגדרת קבוצת עבודה וכינוי‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫שיתוף משאבים‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫שיתופים ‪SHARES‬‬ ‫כאשר משתפים תיקייה במחשב מסוים נוצר‬ ‫שיתוף. משתמשים אחרים ברשת יכולים לגשת‬ ‫אל התיקייה המשותפת ולקרוא/לכתוב לפי‬ ‫הרשאה שניתנה לשיתוף. לשיתוף ניתן לקרוא‬ ‫בשם אחר מאשר לתיקייה עצמה.‬ ‫כיצד משתפים ?‬ ‫1. קליק ימני על כל תיקייה במחשב י שיתוף‬ ‫2. בוחרים שם לשיתוף‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫במידה והיינו מוסיפים $ בסוף השם של השיתוף‬ ‫הוא היה הופך לחבוי כלומר שאינו נראה "בשכנים‬ ‫ברשת" של החשבים האחרים. טוב כאשר רוצים‬ ‫להחביא תיקייה משותפת.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מיפוי כונן רשת ‪Map Network‬‬ ‫‪Drive‬‬ ‫• כונן רשת ממופה היא תיקייה משותפת במחשב א שמופיעה‬ ‫ככונן לכל דבר במחשב ב. מתי שימושי:‬ ‫– כאשר רוצים שיופיע עוד כונן ב"מחשב שלי" ושלמעשה יהיה זה כונן‬ ‫במחשב אחר.‬ ‫– כאשר רוצים שיהיה כונן שבו יתבצע גיבוי של הקבצים ברשת.‬ ‫– יש תוכנות שהתקנתם ברשת דורשת התקנת מתוך כונן ממופה.‬ ‫• כדי לבצע מיפוי:‬ ‫ניגשים לשכנים ברשת‬ ‫מאתרים את התיקייה אותה רוצים למפות‬ ‫לוחצים קליק ימני על התיקייה ובוחרים ‪Map Network Drive‬‬ ‫בוחרים אות כונן‬ ‫כעת מופיע כונן רשת בחלון "המשב שלי"‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫תוכנות שירות‬ ‫• תוכנית שירות שתפקידה לאבחן את הגדרות‬ ‫השונות של התקני התקשורת השונים‬ ‫במחשב.‬ ‫• הדגמה של חיבור המחשב למודם ‪ADSL‬‬ ‫• הדגמה של ‪IPconfig‬‬ ‫• הדגמה של ‪Ping‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫בדיקות ‪PING‬‬ ‫איתות )‪(ping‬‬ ‫כלי שירות שבאמצעותו ניתן לוודא התקשרויות‬ ‫למחשב מארח מרוחק אחד או יותר. הפקודה ‪ping‬‬ ‫עושה שימוש במנות בקשת ההד ותגובת ההד של‬ ‫‪ ICMP‬כדי לקבוע אם מערכת ‪ IP‬מסוימת ברשת‬ ‫הינה פונקציונאלית.‬ ‫‪ Ping‬שימושי לאבחון כשלים ברשת או בנתב של‬ ‫‪.IP‬‬ ‫פרוטוקול הודעות בקרת אינטרנט )‪(ICMP‬‬ ‫פרוטוקול תחזוקה נדרש בחבילת ‪ TCP/IP‬המדווח‬ ‫על שגיאות ומאפשר קישוריות פשוטה. הכלי ‪Ping‬‬ ‫עושה שימוש ב- ‪ ICMP‬לפתרון בעיות הקשורות ב-‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪.TCP/IP‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫חיבור 2 מחשבים ברשת‬ ‫• חיבור בין 2 מחשבים באמצעות כבל רשת‬ ‫מוצלב‬ ‫כבל‬ ‫רשת‬ ‫מוצלב‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫חיבור 2 מחשבים ברשת‬ ‫• שימוש בכבל תקשורת 54‪RJ‬מוצלב‬ ‫כרטיס‬ ‫רשת‬ ‫מחשב א‬ ‫שידור‬ ‫כרטיס רשת‬ ‫מחשב ב‬ ‫שידור‬ ‫קליטה‬ ‫קליטה‬ ‫מחשב א‬ ‫מחשב ב‬ ‫בל רשת‬ ‫כ‬ ‫מוצלב‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫הגדרות‬ ‫רשת‬ ‫בחלונות 9‪X‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫חיבורי‬ ‫רשת‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫קליינט‬ ‫מתאם‬ ‫רשת‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫הגדרות‬ ‫רשת‬ ‫הגדרות‬ ‫שיתוף‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫שם‬ ‫המחש‬ ‫ב‬ ‫שם‬ ‫קבוצת‬ ‫המחשבי‬ ‫ם‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫תיקיית חיוג‬ ‫לרשת‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫סוגי‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫כתובת‬ ‫אוטומטית‬ ‫הגדרה‬ ‫ידנית‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫יצירת חייגן חדש‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫הגדרות ובדיקות‬ ‫הגדרת כתובת ‪ IP‬ומסכת רשת‬ ‫קביעת שם למחשב ברשת‬ ‫קביעת קבוצת עבודה‬ ‫ביצוע בדיקות באמצעות הפקודות‬ ‫– ‪Ping‬‬ ‫– ‪Ipconfig‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫דוגמה‬ ‫• ‪ :XP‬מיקומי הרשת‬ ‫שלי< הצג חיבורי‬ ‫רשת< לחיץ ימני על‬ ‫כרטיס הרשת הנבחר‬ ‫<מאפיינים< מאפייני /‪IP‬‬ ‫‪.TCP‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪IPconfig‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪Ping‬‬ ‫• נשלחים 4 סדרות של מספרים ולבסוף ישנה שורת‬ ‫סיכום‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫‪Ping‬‬ ‫איתות )‪(ping‬‬ ‫כלי שירות שבאמצעותו ניתן לוודא התקשרויות‬ ‫למחשב מארח מרוחק אחד או יותר. הפקודה ‪ping‬‬ ‫עושה שימוש במנות בקשת ההד ותגובת ההד של‬ ‫‪ ICMP‬כדי לקבוע אם מערכת ‪ IP‬מסוימת ברשת‬ ‫הינה פונקציונאלית. ‪ Ping‬שימושי לאבחון כשלים‬ ‫ברשת או בנתב של ‪.IP‬‬ ‫פרוטוקול הודעות בקרת אינטרנט )‪(ICMP‬‬ ‫פרוטוקול תחזוקה נדרש בחבילת ‪ TCP/IP‬המדווח‬ ‫על שגיאות ומאפשר קישוריות פשוטה. הכלי ‪Ping‬‬ ‫עושה שימוש ב- ‪ ICMP‬לפתרון בעיות הקשורות ב-‬ ‫‪.TCP/IP‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב 7002‬ ‫אלדין‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫סיום‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online