{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TCP-IP - ‫מבוא לתקשורת‬ ‫נתונים‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫מבוא לתקשורת‬ ‫נתונים‬ ‫מודל 7 השכבות‬ ‫‪(TCP/IP) Protocol‬‬ ‫מיתוג מנות ומעגלים‬ ‫רכיבים להרחבת הרשת‬ ‫‪http://alaadin.cjb.net‬‬ ‫מהי רשת‬ ‫הרשת היא אוסף של שני מחשבים או יותר,‬ ‫מחוברים יחד בעזרת תשתית פיזית, מסוגלים‬ ‫לתקשר ולשתף מידע, וזאת בגלל ההסכמה‬ ‫להשתמש בתוכנה ששומרת על מקבץ זהה‬ ‫של כללים הנקראים פרוטוקולים. ‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫2‬ ‫תפקידי המחשבים ברשת‬ ‫כדי שמערכת ההפעלה לרשת תוכל ליישם את פעילותה יש‬ ‫להתקין שירותים מתאימים על מחשב הלקוח ומחשבי הרשת‬ ‫לקוח ‪ – Client‬תחנת העבודה המתפקדת כלקוח ברשת.‬ ‫שרת ‪ – Server‬מחשב המתפקד כשרת ברשת. על המחשב‬ ‫המתפקד כשרת מותקן שירות שיאפשר ללקוחות גישה‬ ‫למשאבי הרשת. לדוגמה:‬ ‫‪ ‬שרת קבצים‬ ‫‪ ‬שרת בסיסי נתונים‬ ‫‪ ‬שרת ‪ – WEB‬מספק שירותי קבצים ויישומים בסביבת‬ ‫האינטרנט או האינטרא­נט.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫3‬ ‫סוגי רשתות‬ ‫רשת שוויונית ‪ Peer To Peer‬כל התחנות שוות ללא‬ ‫היררכיה ביניהן וללא שרת ייעודי. כל תחנה יכולה‬ ‫לתפקד כלקוח וגם כשרת וכך כל תחנה יכולה‬ ‫לשתף משאבים ולגשת למשאבים משותפים של‬ ‫תחנה אחרת ללא צורך בשרת ייעודי.‬ ‫רשת שרת/לקוח ‪ Client/Server‬רשת בה מתקינים‬ ‫שרת ייעודי או יותר המספק את שירותי הרשת לכלל‬ ‫הלקוחות. ברשת כזו יש צורך בתפקיד‬ ‫אדמיניסטרטיבי לניהול, החזקה ואבטחת הרשת.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫4‬ ‫מודל השכבות‬ ‫כדי לפשט ולאפשר גמישות מחולקת התקשורת לסדרה של‬ ‫שכבות.‬ ‫לכל שכבה תפקיד פונקציונאלי והיא משתמשת בשירותים של‬ ‫השכבה הנמוכה ממנה ומספקת שירותים לשכבה הגבוהה‬ ‫ממנה.‬ ‫הפרוטוקול הינו סט החוקים המתקיים בין שכבה כלשהי‬ ‫למקבילה שלה ביעד )או בצומת אחרת בדרך(.‬ ‫בעבר היה נהוג מודל 7 השכבות, כיום מממשים לרב את‬ ‫ארבעת התחתונות ורואים בשאר את האפליקציה.‬ ‫לחלוקה לשכבות נפרדות יש מחיר וקיימות אופטימיזציות‬ ‫המבטלות/מטשטשות חלק מהגבולות.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫5‬ ‫‪ISO VS. OSI‬‬ ‫ארגון התקינה הבינלאומי‬ ‫‪ISO – International Standards Organization‬‬ ‫מודל הייחוס ‪OSI‬‬ ‫‪OSI – Open System Interconnection‬‬ ‫בעזרת מודל זה הנך יכול להתייחס לרשת‬ ‫ולתיאור של המערכות ברשת‬ ‫מטרת המודל - לאפשר חיבור רשת בין מערכות מחשבים שונות‬ ‫)יצרנים שונים (‬ ‫מודל הייחוס, מתאר תקשורת מרושתת כסדרה של‬ ‫שכבותמאת: דיאב‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים‬ ‫אלדין 7002‬ ‫6‬ ‫מודל ‪OSI‬‬ ‫המודל מתאר תקשורת ברשת כסדרת שכבות‬ ‫)‪.(LAYERS‬‬ ‫כל שכבה יכולה לתקשר רק עם השכבה שמעליה‬ ‫או מתחתיה.‬ ‫העברת נתונים ממחשב למחשב חייבת לעבור לפי‬ ‫הסדר בכל השכבות )אין אפשרות לדלג על אחת‬ ‫השכבות(‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫7‬ ‫מצב קודם / מצב קיים‬ ‫עד סוף שנות השבעים לא היה מודל ייחוס קבוע שניתן היה בעזרתו‬ ‫לבנות רשת תקשורת‬ ‫כל ייצרן החליט על מודל מסוים ודבק בו.‬ ‫לא ניתן היה לשלב בקלות בין מערכות שונות‬ ‫ברגע בו החלטנו על הקמת מערכת מחשוב באמצעות ספק מסוים,‬ ‫החלטנו גם על קשר ארוך טווח איתו כיוון שקשה מאוד היה לשנות את‬ ‫מרכיבי הרשת.‬ ‫כיום כל ייצרן עובד לפי מודל הייחוס של ‪.OSI‬‬ ‫אין בעיה לשלב מרכיבים שונים ברשת תקשורת אחת.‬ ‫כל ספק יוכל לשלב מרכיבים ברשת התקשורת שלנו , למרות‬ ‫שלא הוא הקים אותה.‬ ‫הצרכן מרוויח – אין בעיה להשוות מחירים, להחליף ספקי שירות‬ ‫בעייתיים, לקבל דעות שונות ממומחים שונים.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫8‬ ‫תקנים ופרוטוקולים‬ ‫עליית השימוש בתקשורת נתונים וריבוי התקנים‬ ‫שנוצרו, הוביל ליצירת מודלים סטנדרטיים‬ ‫שיאפשרו גישור וקישור בין פרוטוקולים שונים.‬ ‫המודל הנפוץ מכולם הוא מודל שבע השכבות של‬ ‫‪OSI‬‬ ‫שכבת היישומים‬ ‫שכבת התצוגה‬ ‫שכבת השיחה‬ ‫שכבת התובלה‬ ‫שכבת הרשת‬ ‫שכבת עורק הנתונים­‬ ‫ערוץ‬ ‫השכבה הפיזית‬ ‫‪APPLICATION LAYER‬‬ ‫‪SESSION LAYER‬‬ ‫‪TRANSPORT LAYER‬‬ ‫‪NETWORK LAYER‬‬ ‫‪DATA LINK LAYER‬‬ ‫‪PHYSICAL LAYER‬‬ ‫9‬ ‫‪PRESENTATION LAYER‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫פעולת המודל‬ ‫לכל מחשב ברשת צריכה להיות מחסנית פרוטוקול,‬ ‫שתפקידה לספק למחשב את התוכנה הדרושה לו כדי‬ ‫לתקשר ברשת.‬ ‫‪T‬‬ ‫מחסניות נפוצות: ,‪ CP/IP, IPX/SPX, SNA, NetBeui‬‬ ‫‪AppleTalk‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫01‬ ( OSI \ ISO ) ‫מודל 7 השכבות‬ ) User Layer 7 Application User Application protocol Presentation protocol Session protocol Transport protocol Network protocol Link protocol ‫יישום‬ Application ‫תצוגה‬ Presentation ‫שיחה‬ Session Transport ‫תעבורה‬ Network ‫רשת‬ Link ‫ערוץ‬ Physical ‫פיזית‬ Layer 6 Presentation Layer 5 Session Layer 4 Transport Layer 3 Layer 2 Network Link ‫קו‬ ‫טלפון‬ ADSL ISDN ‫כבלים‬ ‫ועוד‬ Layer 1 Physical PHY protocol (Signaling) ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ 2007 ‫אלדין‬ 11 ‫השכבות הפופולאריות ברשתות תקשורת נתונים‬ User Layer 4 Transport protocol Transport Network protocol Layer 3 Network Link protocol Link User Transport Network Layer 2 Link Layer 1 Physical PHY protocol (Signaling) ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ 2007 ‫אלדין‬ Physical 12 ‫מודל 7 השכבות‬ ‫השכבה הפיזית ‪ Physical Layer‬מגדירה את‬ ‫המחברים, הפינים, רמות המתח וצורת ההפעלה של‬ ‫הממשק הפיזי, ובעצם מגדירה תקשורת מנקודה‬ ‫לנקודה. ‬ ‫‪ ‬תרגום הנתונים לסיביות‬ ‫‪ ‬השכבה אינה מודעת לנתונים שעוברים דרכה,‬ ‫מעבירה בצורה גולמית‬ ‫‪ ‬רכיבים כלולים: כבלים, חיבורים, קווי תקשורת,‬ ‫‪REPEATERS ,HUBS‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫31‬ ‫‪‬‬ ‫השכבה הפיזית ‪Physical Layer‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫41‬ ‫מודל 7 השכבות‬ ‫שכבת הערוץ ‪ Data Link Layer‬דואגת להעברת‬ ‫‪ Data Link Layer‬‬ ‫תקינה של מסגרות בין שני אלמנטים המחוברים‬ ‫בקו התקשורת. פרוטוקולים ברמה זו מבצעים גילוי‬ ‫ותיקון שגיאות)‪ .(CRC‬דוגמאות לפרוטוקולים אלו‬ ‫‪ Ethernet, Token Ring‬ועוד.‬ ‫‪ ‬אורזת את המנות למסגרות – ‪FRAMES‬‬ ‫‪ ‬אחראית על בקרת הגישה לתווך‬ ‫‪ ‬אחראית על זרימת הנתונים – ‪ FLOW CONTROL‬‬ ‫במסגרת סגמנט יחיד‬ ‫‪ ‬רכיבים בשכבה זו ‪BRIDGES ,SWITCH‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫51‬ ‫‪‬‬ ‫שכבת הערוץ ‪Data Link Layer‬‬ ‫‪Data Link Layer‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫61‬ ‫מודל 7 השכבות‬ ‫שכבת הרשת ‪ Network Layer‬מטפלת בהעברת‬ ‫‪ Network Layer‬‬ ‫נתונים בין שתי תחנות המחוברת ביניהן בערוץ.‬ ‫‪ ‬ניתוב הנתונים מקצה לקצה ) בין שתי תחנות(‬ ‫‪ ‬בקרת עומס: ויסות עומס התנועה ברשת, ומונע‬ ‫היווצרות פקקים ברשת.‬ ‫‪ ‬גישור בין רשתות שונות כאשר התעבורה מתבצעת בין‬ ‫שתי רשתות שונות.‬ ‫‪‬‬ ‫תפקידיה העיקריים: ‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫71‬ ‫שכבת הרשת ‪Network Layer‬‬ ‫‪Network Layer‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫81‬ ‫מודל 7 השכבות ­ המשך‬ ‫­ ‬ ‫שכבת התובלה/תעבורה ‪ Transport Layer‬אחראית‬ ‫‪Transport Layer‬‬ ‫ליצירת תקשורת אמינה מקצה לקצה ברשת. בקרת‬ ‫שגיאות ובקרת תנועה כמו כן מסדרת את המנות‬ ‫המגיעות משכבת הרשת. דוגמאות לפרוטוקולים‬ ‫בשכבה זו הינם ‪ TCP ,SPX‬של נובל ועוד.‬ ‫‪ ‬מבטיח העברת נתונים ללא שגיאות בסדר הנכון‬ ‫‪ ‬דומה בעבודתה לשכבה 2 אולם פועלת בין כל‬ ‫הסגמנטים ברשת‬ ‫‪ ‬פרוטוקולים בשכבה זו ‪SPX ,TCP‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫91‬ ‫מודל 7 השכבות ­ המשך‬ ‫שכבת השיחה ‪ Session Layer‬דואגת לאתחול‬ ‫‪ Session Layer‬‬ ‫וסיום של שיחה, קובעת את אופי השיחה )‪Full‬‬ ‫ ‬ ‫‪ (Duplex, Half Duplex‬ומאפשרת המשך השיחה‬ ‫במקרה של תקלה.‬ ‫‪ ‬פתיחת וסגירת ערוץ התקשורת‬ ‫‪ ‬השמת "נקודות ציון" במהלך השיחה‬ ‫‪F‬‬ ‫‪ ‬קביעת אופן השיחה בין המחשבים: ,‪ ULL DUPLEX‬‬ ‫‪HALF DUPLEX‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫02‬ ‫שכבת השיחה ‪Session Layer‬‬ ‫‪Session Layer‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫12‬ ‫מודל 7 השכבות ­ המשך‬ ‫שכבת ההצגה ‪ Presentation Layer‬מבצעת המרה‬ ‫‪Presentation Layer‬‬ ‫של קודים ופורמטים, דחיסה של טקסט והצפנת‬ ‫מידע.‬ ‫‪ ‬תרגום המידע לפורמט מוכר‬ ‫‪ ‬סטנדרטים של שכבה זו ‪ASCII ,ANSI‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫22‬ ‫‪P‬‬ ‫שכבת ההצגה ‪ resentation‬‬ ‫‪Layer‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫32‬ ‫מודל 7 השכבות ­ המשך‬ ‫שכבת היישום ‪ Application Layer‬מספקת‬ ‫‪Application Layer‬‬ ‫שירותי יישום שונים כגון דואר אלקטרוני,‬ ‫העברת קבצים, גלישה לאתרים שונים ועוד.‬ ‫‪ ‬משמשת עבור קשר עם יישומי הרשת ללא תלות בסוג‬ ‫הרשת‬ ‫‪ ‬הפקודה ‪ PING‬למשל היא יישום של שכבה זו‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫42‬ ‫‪ A simple data frame‬מסגרת נתונים‬ ‫מבנה מסגרת הנתונים שונה , בהתאם לארכיטקטורה‬ ‫ופרוטוקול הרשת.‬ ‫‪Destination ID‬‬ ‫‪Control‬‬ ‫‪CRC‬‬ ‫‪Sender ID‬‬ ‫‪Data‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫52‬ ‫זרימה מתמשכת של נתונים , מאיטה את‬ ‫הרשת‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫62‬ ‫‪Breaking data in packets‬‬ ‫‪Data‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫72‬ Packet components Header Data Trailer ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ 2007 ‫אלדין‬ 28 ‫כל שיכבה במודל מוסיפה כותרת נתונים‬ ‫למנה‬ Application Header Presentation Header Session Header Transport Header Network Header Data Link Header Frame Preamble Data Link Trailer (CRC) Data Packet ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ 2007 ‫אלדין‬ 29 ‫המחשב הקולט צריך לדעת להפשיט את מנת‬ ‫הנתונים מהכותרות שלה‬ ‫‪Data‬‬ ‫‪Data‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫03‬ ‫ בעולם המעשה‬OSI ‫יישום מודל‬ Application Layer Presentation Layer Session Layer Transport Layer Network Layer Data Link Layer Physical Layer Network services Transport services Application-level network service users ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ 2007 ‫אלדין‬ 31 “TCP/IP” ‫­דוגמאות נוספות‬ Mail Browser Internet Phone FTP TELNET RPC TCP/IP Protocols TCP TFTP RTP UDP Management User-Application Application (Layer (ULP \ RIP OSPF Transport Layer SMTP HTTP SNMP DNS NFS IGMP ICMP ARP RARP IP Network Layer Ethernet Copper (RJ-45, UTP-5) PPP ATM Link & Physical Layer 32 Telephone ‫ לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬Fiber-Optic ‫מבוא‬ Wires (Dual-ST, MM-50u) (RJ-48, UTP-3) 2007 ‫אלדין‬ ‫פרוטוקולי תקשורת באינטרנט‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫33‬ ‫פרוטוקול ‪TCP\IP‬‬ ‫מערכת כללים ומוסכמות לשליחת מידע ברשת.‬ ‫כללים אלה מפקחים על התוכן, התבנית, התזמון,‬ ‫קביעת הרצף ובקרת השגיאות של הודעות‬ ‫המוחלפות בין התקני רשת. ‬ ‫בקורס נשתמש בפרוטוקול תקשורת הנקרא‬ ‫‪ TCP\IP‬הנפוץ ברשתות רבות וברשת האינטרנט.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫43‬ ‫/‪Transmission Control Protocol‬‬ ‫‪(TCP/IP) Internet Protocol‬‬ ‫קבוצה של פרוטוקולי עבודה ברשת הנמצאים בשימוש‬ ‫נרחב באינטרנט ומספקים תקשורת על­פני רשתות זהות/‬ ‫שונות מחוברות הדדית עם ארכיטקטורות חומרה מגוונות‬ ‫ומערכות הפעלה שונות. ‬ ‫פרוטוקול רשת סטנדרטי המאפשר תקשורת בין מקטעי‬ ‫רשת שונים. נקרא במקרים רבים גם פרוטוקול אינטרנט‬ ‫מכיוון שהוא פותח במהלך פיתוח האינטרנט. ‪ IP/TCP‬‬ ‫נחשב פרוטוקול אמין )‪.(Connection Oriented‬‬ ‫אמין‬ ‫‪ TCP/IP‬כולל תקנים הנוגעים לאופן התקשורת בין‬ ‫מחשבים ומוסכמות עבור חיבור רשתות וניתוב תעבורה. ‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫53‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫63‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מאפייני פרוטוקול ‪IP/TCP‬‬ ‫‪ ‬פרוטוקול סטנדרטי ופתוח לשימוש עבור כל‬ ‫היצרנים ומערכות ההפעלה )אינו בבעלות פרטית(‬ ‫‪ ‬מכיל סט שירותים לתקשורת המאפשרים תקשורת‬ ‫בין מערכות הפעלה שונות.‬ ‫‪ ‬משתמש בטכנולוגיה לקוח/שרת ומאפשר‬ ‫התרחבות )או הצטמצמות( של הארגון מבלי‬ ‫שנדרש לשינויים טכניים כלשהם.‬ ‫‪ ‬הפרוטוקול היחיד לשימוש באינטרנט.‬ ‫חסרונות פרוטוקול ‪IP/TCP‬‬ ‫‪ ‬יש להגדיר את מאפייניו על כל מחשב ברשת.‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫73‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫83‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫93‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫04‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫14‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫24‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫34‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫44‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫54‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫64‬ ‫כתובת ‪IP‬‬ ‫כתובת באורך 23 סיביות המשמשת לזיהוי צומת ברשת ‪.IP‬‬ ‫לכל צומת ברשת ‪ IP‬יש להקצות כתובת ‪ IP‬ייחודית המורכבת‬ ‫ממזהה הרשת וממזהה ייחודי של מחשב מארח.‬ ‫כתובת זו מיוצגת בדרך כלל באמצעות הערך העשרוני של‬ ‫כל שמיניה, כאשר הערכים מופרדים באמצעות נקודות‬ ‫)לדוגמה, 72.7.861.291(. בגרסה זו של ‪,Windows‬‬ ‫באפשרותך להגדיר את כתובת ה­ ‪ IP‬באופן סטטי או דינאמי‬ ‫באמצעות ‪ ( .DHCP‬תרגום חופשי: פרוטוקול הגדרת מארחים‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫דינאמי )‬ ‫74‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫84‬ ‫‪IP )Internet Protocol( address‬‬ ‫כתובת ‪ .IP‬מזהה מספרי עבור התקנים הנמצאים על רשת‬ ‫‪ .TCP/IP‬פורמט כתובת ‪ IP‬הוא מחרוזת של ארבעה מספרים,‬ ‫הנעים בין 0 ל­652, מופרדים על ידי נקודות. לדוגמא: ‬ ‫72.7.861.291‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫94‬ ‫כתובת ‪ IP‬דינאמי וסטטי‬ ‫כתובת ‪ IP‬סטטית של מתאם הרשת הינה קבועה וניתנת‬ ‫לשינוי באופן ידני‬ ‫כתובת ‪ IP‬דינאמית של מתאם הרשת נקבעת על ידי שרת‬ ‫‪ DHCP‬המספק כתובת ‪ IP‬על פי דרישה בלבד‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫05‬ ‫‪D‬‬ ‫‪Dynamic Host Configuration Protocol‬‬ ‫)‪(DHCP‬‬ ‫פרוטוקול שירות ‪ TCP/IP‬המציע תצורה חכורה דינאמית של‬ ‫כתובות ‪ IP‬למחשבים מארחים ומחלק פרמטרים אחרים של‬ ‫תצורה ללקוחות רשת זכאים.‬ ‫ ‪ DHCP‬מספק תצורת רשת ‪ TCP/IP‬בטוחה, אמינה ופשוטה,‬ ‫מונע התנגשויות של כתובות ומסייע בשימור כתובות ‪ IP‬של‬ ‫לקוחות ברשת. ‬ ‫‪ DHCP‬עושה שימוש במודל שרת/לקוח שעל פיו שרת‬ ‫‪ DHCP‬מנהל באופן מרוכז כתובות ‪ IP‬הנמצאות בשימוש‬ ‫ברשת. ללקוחות התומכים ב­ ‪ DHCP‬יש אפשרות לבקש‬ ‫ולקבל חכירה של כתובת ‪ IP‬משרת ‪ DHCP‬כחלק מתהליך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫אתחול הרשת שלהם.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫15‬ ‫‪ TCP/IP‬המשך‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫25‬ ‫חלוקת כתובות ל ‪CLASSES‬‬ ‫‪ ‬כתבות ‪ IP‬מתחלקות‬ ‫טווח‬ ‫לקבוצות, כל קבוצה‬ ‫נקראת ‪ .CLASS‬כל‬ ‫621­1‬ ‫‪ CLASS‬מייצג כתובות של‬ ‫191­821‬ ‫רשת בסדר גודל שונה,‬ ‫כלומר רשת עם מיליוני‬ ‫322­291‬ ‫מחשבים, רשת עם אלפי‬ ‫מחשבים, רשת עם מאות‬ ‫932­422‬ ‫מחשבים. כדי לדעת על‬ ‫כתובת ‪ IP‬לאיזה ‪ CLASS‬‬ ‫552­042‬ ‫היא שייכת יש לבדוק את‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים הצירוף הראשון משמאל‬ ‫מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002 1.21.212.43‬ ‫‪CLASS‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ E‬ניסיוני‬ ‫35‬ ‫כובת תת­רשת‪ Subnet Mask‬‬ ‫כדי שאפשר יהיה להבחין בין חלק הרשת וחלק המשתמש בכתובת ה­‪ IP‬נהוג‬ ‫להצמיד לכל כתובת "מסכה" )‪ ,(Subnet Mask‬שמאפשרת, באמצעות פעולה‬ ‫לוגית פשוטה, למצוא את כתובת הרשת של כתובת ‪ IP‬מסוימת. המסכה, כמו‬ ‫כתובת ה‪ IP‬מורכבת מארבע קבוצות של שמונה סיביות, כאשר עבור כל‬ ‫סיבית בכתובת ה‪ IP‬שמייצגת את הרשת יופיע 1, ועבור כל סיבית בכתובת‬ ‫ה‪ IP‬שמייצגת את המחשב הספציפי יופיע 0.‬ ‫למשל ­ בכתובת 71.0.861.291 החלק 0.861.291 מייצג את הרשת וה­71 את‬ ‫המחשב הספציפי. מסכת הרשת של כתובת זו תהיה 0.552.552.552, או‬ ‫בייצוג הבינארי –‬ ‫ע"מ למצוא את כתובת הרשת, מתוך כתובת ‪ IP‬של מחשב ברשת, יש לבצע‬ ‫פעולת ‪) AND‬וגם( בינארית בין כתובת ה‪ IP‬למסכת הרשת. בדוגמה הקודמת,‬ ‫ייצוג בינארי‬ ‫ייצוג עשרוני‬ ‫התוצאה תראה כך ­‬ ‫00000011 00010101 00000000 10001000 ‬ ‫11111111 11111111 1111111 00000000 ‬ ‫00000011 00010101 00000000 00000000 ‬ ‫71.0.861.291 ‬ ‫0.552.552.552 ‬ ‫0.0.861.291 ‬ ‫כתובת ‪ IP‬‬ ‫מסכת רשת‬ ‫כתובת הרשת‬ ‫45‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫11111111 11111111 1111111 00000000‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫כתובת תת­רשת‬ ‫‪Subnet Mask‬‬ ‫תבנית בת 23 ‬ ‫סיביות המאפשרת‬ ‫לפרוטוקול ‪ IP‬‬ ‫להבחין בין מען‬ ‫זיהוי הרשת לבין‬ ‫זיהוי המארח. את‬ ‫מספר ה‪ subnet‬‬ ‫רושמים מתחת‬ ‫לכתובת ‪.IP‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫55‬ ‫מסכת רשת משנה ­ ‪SUBNET‬‬ ‫מסכה‬ ‫0.0.0.552‬ ‫טווח‬ ‫621­1‬ ‫‪CLASS‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪E‬‬ ‫65‬ ‫191­821 0.0.552.552‬ ‫322­291 0.552.552.552‬ ‫932­422 552.552.552.552‬ ‫552­042 ניסיוני‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫טווחים שמורים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫552.552.552.01 – 0.0.0.01‬ ‫552.552.552.721 – 0.0.0.721‬ ‫552.552.13.271 – 0.0.61.271‬ ‫552.552.861.291 – 0.0.861.291‬ ‫‪169.254.0.1 – 169.254.255.255 APIPA‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫75‬ ‫ניתוח כתובת‪ IP‬‬ ‫ברשתות מורכבות, כגון רשת האינטרנט, כאשר למעשה יש חיבור בין שתי‬ ‫רשתות נפרדות או יותר, נהוג לחלק את כתובת ה‪ IP‬לשני חלקים, הראשון‬ ‫מייצג הרשת, והשני את המחשב. ‬ ‫למשל, בכתובת 71.0.861.291, החלק 0.861.291 מסמל את הרשת, וה­71 ‬ ‫0.861.291‬ ‫את המחשב הספציפי. במקרים כאלו, חלק הכתובת של הרשת, שאליו‬ ‫מוצמדים אפסים )0( ככתובת המחשב )לדוגמה 0.0.861.291(, תיקרא‬ ‫"כתובת הרשת". לכתובת זו אי אפשר לחבר מחשב או כל רכיב אחר, ואי‬ ‫אפשר לשלוח נתונים, היא משמשת לזיהוי הרשת כאשר נתבים או רכיבים‬ ‫אחרים רוצים לשמור מידע אודות הרשת. ‬ ‫חלק הכתובת של הרשת, שאליו מוצמדות אחדות )1( ברמה הבינארית,‬ ‫כלומר 552 בייצוג העשרוני הנפוץ )לדוגמה 552.0.861.291(, נקראת‬ ‫"כתובת השידור" )‪ (broadcast‬של הרשת, נתונים שממוענים אליה יישלחו‬ ‫לכל המחשבים ברשת. בנוסף, נקודת החיבור לרשת אחרת )אם קיימת‬ ‫כזו( מכונה שער )‪ ,(gateway‬נהוג להעניק לשער את הכתובת הראשונה‬ ‫ברשת, כלומר ­ כתובת הרשת, כשהספרה הבינארית האחרונה בה‬ ‫מוחלפת ל1 )לדוגמה ­ 1.0.861.291(, באם יש יותר משער אחד, שער‬ ‫ברירת המחדל יקבל את הכתובת הראשונה, והאחרים את הכתובות‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫שאחריו. ‬ ‫אלדין 7002‬ ‫85‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ TCP/IP‫פרוטוקולים במודל ה‬ ‫לידע כללי‬ TCP/IP-‫פרוטוקולים במודל ה‬ ) ‫)ויקיפדיהמאתר‬ Application HTTP, SMTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, IRC, SNMP, SIP,IMAP4,MIME,SSH • TELNET,RPC,SOAP, ... TCP, UDP, SCTP, RTP, DCCP, ICMP ... IPv4, IPv6, ICMP, ARP, IPX ... Ethernet, 802.11 WiFi, Token ring, FDDI, ARP ... ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ 2007 ‫אלדין‬ Transport Network Physical 59 ‫כרטיס הרשת‬ ‫כרטיס ממשק הרשת ‪ NIC‬משמש כממשק פיזי בין המחשב‬ ‫ולבין אמצעי הכבילה ברשת. את הכרטיס מתקינים על אפיק‬ ‫במחשב ומחברים אליו את הכבל.‬ ‫המידע העובר דרך הכבל אל כרטיס הרשת ונארז בחבילות‬ ‫)‪ ,(Packet‬החבילה היא קבוצה לוגית של מידע המכילה‬ ‫כותרת )‪ .(Header‬הכותרת מכילה מידע לגבי המיקום‬ ‫)המחשב אליו מיועדת החבילה והמחשב ממנו נשלחה‬ ‫החבילה(. כרטיס הרשת קורא את כתובת היעד ומחליט האם‬ ‫החבילה מיועדת למחשב זה, אם כן כרטיס הרשת מעביר את‬ ‫החבילה הלאה למערכת ההפעלה שתעבד אותו. במידה‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים אינה מיועדת למחשב זה‬ ‫וכרטיס הרשת מזהה שהחבילה מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫הוא ישליך אותה.‬ ‫06‬ ‫כרטיס הרשת המשך‬ ‫לכל כרטיס ממשק רשת יש כתובת ייחודית אשר בדרך כלל‬ ‫צרובה על הכרטיס עצמו. לכתובת זו מתייחסים כאל הכתובת‬ ‫הפיזית והיא נקראת כתובת בקרת גישה )‪MAC : Media‬‬ ‫‪.(Access Control‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫16‬ ‫כרטיס הרשת המשך‬ ‫כרטיס ממשק הרשת מבצע את הפקידים הבאים:‬ ‫קבלת מידע ממערכת ההפעלה של המחשב והמרת‬ ‫המידע לביטים חשמליים המועברים דרך הכבל.‬ ‫קבלת ביטים חשמליים והכבל ותרגומם, כך שהמידע יובן‬ ‫על ידי מערכת ההפעלה במחשב.‬ ‫בודק וקובע האם המידע המתקבל מהכבל מיועד למחשב‬ ‫מסוים.‬ ‫שליטה ובקרה על זרימת המידע בין המחשב ומערכת‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫26‬ ‫הכבילה‬ ‫סוגי רשתות ­ המשך‬ ‫אינטרא­נט‬ ‫רשת בתוך ארגון העושה שימוש בטכנולוגיות ופרוטוקולים‬ ‫של האינטרנט, אך היא זמינה לאנשים מסוימים בלבד,‬ ‫לדוגמה העובדים בחברה. אינטרא­נט מכונה גם רשת‬ ‫פרטית. כמו רשת בזק­1‬ ‫אינטרנט‬ ‫אינטרנט. שתי יחידות רשת או יותר המחוברות באמצעות‬ ‫נתבים. ‬ ‫אינטרנט. רשת עולמית של מחשבים. אם יש לך גישה‬ ‫לאינטרנט, באפשרותך לאחזר מידע ממיליוני מקורות,‬ ‫אלדין 7002‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫36‬ ‫מיתוג מנות ומעגלים‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫46‬ ‫מיתוג מעגלים‬ ‫ברשתות קיימת הבחנה בין רשתות מבוססות מיתוג מנות לבין רשתות‬ ‫מבוססות מיתוג מעגלים.‬ ‫מיתוג מעגלים ”‪ “circuit switching‬‬ ‫במיתוג מעגלים יש צורך לקבוע את כל המסלול לכל השיחה )מהמקור‬ ‫ליעד( קודם שמתחילים להעביר נתונים. עבור כל בקשה לשיחה מאתר‬ ‫ציוד המיתוג מסלול פיזי פנוי מהמקור ועד ליעד המבוקש, ומקצה את‬ ‫המסלול שאותר לאותה השיחה, לכל אורכה. ‬ ‫בניתוב מעגלים קיימים 3 שלבים: הקמת מסלול, העברת מידע, ביטול‬ ‫מסלול.‬ ‫דוגמאות לשימוש במיתוג מעגלים : רשתות טלפוניה.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫56‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫66‬ ‫מיתוג מנות‬ ‫מיתוג מנות ”‪ “packet switching‬‬ ‫במיתוג מנות התשדורת מחולקת למנות/חבילות,‬ ‫כאשר כל חבילה מכילה את המידע הדרוש לצמתי‬ ‫הביניים לצורך כיוונה ליעד.‬ ‫לא מקצים מראש מסלול פיזי בין המקור ליעד.‬ ‫דוגמאות: ‪ ,Ethernet‬דואר מכתבים, מכוניות‬ ‫בכבישים.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫76‬ ‫מיתוג מנות צד המקור‬ ‫הקובץ המקורי‬ ‫חלוקת הקובץ למנות :‬ ‫חלק 1‬ ‫חלק 2‬ ‫חלק 3‬ ‫חלק 4‬ ‫חלק 5‬ ‫חלק 6‬ ‫שכבת ה‪ TCP‬אחראית של פיצול הקובץ‬ ‫למנות :‬ ‫‪IP‬‬ ‫חלק 1‬ ‫‪IP‬‬ ‫חלק 2‬ ‫‪IP‬‬ ‫חלק 3‬ ‫שכבת ה‪ IP‬אחראית על שידור המנה ליעד‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫86‬ ‫מיתוג מנות צד היעד‬ ‫‪IP‬‬ ‫חלק 1‬ ‫‪IP‬‬ ‫חלק 2‬ ‫‪IP‬‬ ‫חלק 3‬ ‫שכבת ה‪ IP‬אחראית על קבלת המנה ביעד‬ ‫חלק 1‬ ‫חלק 2‬ ‫חלק 3‬ ‫חלק 4‬ ‫חלק 5‬ ‫חלק 6‬ ‫שכבת ה‪ TCP‬אחראית של איחוד המנות לקובץ‬ ‫המקורי‬ ‫הקובץ המקורי‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫96‬ ‫מיתוג מנות ומעגלים ­ המשך‬ ‫‪ ‬שתי השיטות שונות מבחינות רבות: ‬ ‫­ במיתוג מעגלים, מבוזבז מעגל שהוקצה לשיחה מסוימת‬ ‫כאשר יש קטעי שקט.‬ ‫במיתוג מנות לאחר שידור מנה, ניתן לנצל את הערוץ‬ ‫לשידור מנות של ערוצים אחרי.‬ ‫­ במיתוג מנות לעומת זאת אין שריון מסלול לשיחה ועלול‬ ‫להיווצר עומס נקודתי/זמני לאורך המסלול או זמן השיחה‬ ‫ומנות ילכו לאיבוד. ‬ ‫מבוא לתקשורת נתונים מאת: דיאב‬ ‫אלדין 7002‬ ‫07‬ ‫סיום‬ ‫סיום‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online