asgmt learning distance.docx - < SARJANA MUDA.DENGAN KEPUJIAN > <SEPTEMBER 2018 > <OUMH1103> <LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEANERS> NO MATRIKULASI

asgmt learning distance.docx - < SARJANA MUDA.DENGAN...

This preview shows page 1 - 5 out of 10 pages.

< SARJANA MUDA ........................................................ DENGAN KEPUJIAN > <SEPTEMBER / 2018 > <OUMH1103> <LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEANERS> NO. MATRIKULASI : P .... R ..... NO. KAD PENGENALAN : NO. TELEFON : E-MEL : PUSAT PEMBELAJARAN :
Image of page 1
ISI KANDUNGAN 1 PENGENALAN-------------------------------------------------------------------------------------1 1.1 Kepentingan Penulisan------------------------------------------------------------------------1 1.2 Skop Penulisan---------------------------------------------------------------------------------1 2 PUNCA-PUNCA KESESAKAN TREN PADA WAKTU PUNCAK------------------------2 2.1 Peningkatan Ekonomi MenaikkanTaraf Hidup Penduduk--------------------------------2 2.2 Keadaan Sosial Penduduk Yang Kurang Sivik---------------------------------------------2 2.3 Projek Naik Taraf Landasan Yang Kurang Sistematik------------------------------------3 3 LANGKAH- LANGKAH UNTUK MENGATASI KESESAKAN TREN PADA WAKTU PUNCAK---------------------------------------------------------------------------------------4 3.1 Meningkatkan Kecekapan Dan Kualiti Pengangkutan Awam---------------------------4 3.2 Melaksanakan Kempen Kesedaran Sosial Dan Pengurusan Masa Kepada Masyarakat----------------------------------------------------------------------------------------------4 3.3 Menyediakan Pelan Sokongan Untuk Mengelakkan Kesesakan------------------------5 4 KESIMPULAN--------------------------------------------------------------------------------------6 RUJUKAN-------------------------------------------------------------------------------------------------7 APENDIKS------------------------------------------------------------------------------------------------8
Image of page 2
1 PENGENALAN Perkhidmatan tren adalah salah-satu aspek utama bagi rangkaian pengangkutan awam di Malaysia. Menurut Khairul Adib Abd Rahman, (2018), Pengangkutan ini bermula pada tahun 1885 dengan pembukaan jalan kereta api yang menghubungkan antara Taiping dengan Port Weld (Kuala Sepetang). Pada masa kini terdapat pelbagai jenis tren yang telah dibina. Tren kargo digunakan untuk mengangkut muatan yang banyak, manakala Transit aliran ringan (LRT) digunakan untuk pengangkutan dalam bandar. Tren elektrik (ETS) pula merupakan kereta api berkelajuan tinggi yang mampu menjimatkan masa perjalanan. Landasan kereta api kabel (funicular) juga wujud di Malaysia dan terletak di Pulau Pinang. Landasan tunggal (monorel) turut digunakan untuk pengangkutan awam di Kuala Lumpur manakala aliran yang baru dibuka di Bandaraya Melaka sejauh 1.6km dibina untuk kegunaan para pelancong yang ingin menikmati keindahan Sungai Melaka. 1.1 Kepentingan Penulisan Penulisan ini bertujuan untuk menguji kemahiran menulis esei yang lengkap mengikut modul yang dipelajari. Perbincangan akan meliputi faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik tempatan. 1.2 Skop Penulisan Penulisan akademik ini bertujuan mengulas isu kesesakan Tren di Malaysia semasa waktu puncak. Pelbagai sebab dan cadangan penyelesaian yang akan membantu keadaan ini akan di jelaskan dengan lebih terperinci. 1
Image of page 3
2 PUNCA-PUNCA KESESAKAN TREN PADA WAKTU PUNCAK Waktu puncak merupakan kondisi kenderaan di jalan raya dan penggunaan kenderaan awam yang paling banyak. kebiasaannya berlaku dua kali sehari iaitu ketika para pekerja masuk pejabat pada waktu pagi (06:00–10:00) dan ketika para pekerja pulang dari pejabat pada waktu petang (16:00–19:00). Kadang kala, terjadi juga waktu sibuk ketika tengah hari,
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 10 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture