Uge 1 Afsu00e6tning.docx - Uge 1 Afsu00e6tning Ugeopgave...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Uge 1 Afsætning. Ugeopgave om Imerco. 1. Hvilken virksomhedstype er Imerco? Imerco er en detailhandel fordi de ikke selv producer deres varer men i stedt køber varer fra andre virksomheder og sælger i deres butikker og på deres hjemmeside til private kunder. 2. Hvilket ejerforhold er der i Imerco , hvem er øverste myndighed og hvem har det daglige driftsansvar? Imerco´s ejerforhold er aktieselskab fordi der er mulighed for at der kan være flere aktionærer og der er en generalforsamlingen og en bestyrelsen. Den øverste myndighed er Mikael Goldschmidt, han ejer M. Goldschmidt holdnings A/S som ejer Imerco holding A/S som ejer Imerco A/S. Den daglige driftsansvarlig er den administrerende dirktør i Imerco, derud over er der en butik chef for hver butik som har ansvar for hver deres butik. 3. 4. Hvilke politikker kunne du forestille dig Imerco har i deres butikker og hvorfor? Jeg kunne forstille mig at Imerco har prispolitik, personalepolitik og reklamationspolitik.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture