BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI_ISFARUDIN MARKUM.docx - ` BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS JANUARI 2020 BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI NO

BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI_ISFARUDIN MARKUM.docx - `...

This preview shows page 1 - 5 out of 20 pages.

` BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS JANUARI 2020 BBEK4203 PRINSIP MAKROEKONOMI NO. MATRIKULASI : 890904086503001 NO. KAD PENGNEALAN : 890904-08-6503 NO. TELEFON : 016-5561631 E-MEL : [email protected] PUSAT PEMBELAJARAN : Petaling Jaya Learning Centre 0
` ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN INSTITUSI PERBANKAN ......................................................................... 2 1.1 VISI ........................................................................................................................................... 2 1.2 MISI .......................................................................................................................................... 3 1.3 NILAI TERAS ......................................................................................................................... 3 1.4 KOD ETIKA ............................................................................................................................ 4 2.0 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN ............................................................................ 4 2.1 MEMAJUKAN PINJAMAN .............................................................................................. 5 2.2 OVERDRAF ......................................................................................................................... 5 2.3 DISCOUNTING OF BILLS OF EXCHANGE .................................................................... 5 2.4 CHEQUE BAYARAN .......................................................................................................... 5 2.5 MENGUMPUL DAN MEMBAYAR INSTRUMEN KREDIT ......................................... 6 2.6 PERTUKARAN MATA WANG ASING ............................................................................. 6 2.7 WAKIL PERUNDING ......................................................................................................... 6 2.8 JAMINAN BANK ................................................................................................................ 6 2.9 KIRIMAN WANG ............................................................................................................... 7 2.10 KAD KREDIT ..................................................................................................................... 7 2.11 PERKHIDMATAN ATM ................................................................................................. 7 2.12 KAD DEBIT ......................................................................................................................... 7 2.13 PERBANKAN RUMAH ..................................................................................................... 8 2.14 PERBANKAN DALAM TALIAN ...................................................................................... 8 2.15 PERBANKAN MUDAH ALIH ....................................................................................... 8 2.16 MENERIMA DEPOSIT ...................................................................................................... 9 2.17 KEUTAMAAN PERBANKAN ........................................................................................... 9 2.18 PERBANKAN PERSENDIRIAN ....................................................................................... 9 3.0 PROSES PENCIPTAAN WANG ............................................................................................ 9 3.1 ANDAIAN PROSES PENCIPTAAN KREDIT ................................................................... 10 3.1.1 SISTEM BANYAK BANK ............................................................................................ 10 3.1.2 SISTEM SATU BANK ................................................................................................... 13 4.0 CADANGAN UNTUK MENINGKATKAN BEKALAN WANG ....................................... 15 4.1 PENGGUNAAN KONTRAK REPO SEBAGAI INSTRUMEN KEWANGAN ............... 15 4.2 PINJAMAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN SEKURITI-SEKURITI MELALUI ISCAP ................................................................................................................................................. 16 4.3 PEMBERIAN PINJAMAN SEKURITI KEPADA PENIAGA-PENIAGA UTAMA ........ 16 4.4 MENGUBAH KEPERLUAN RIZAB .................................................................................. 17 1
` 4.5 MENGENDALIKAN OPERASI PASARAN TERBUKA .................................................. 17 5.0 RUJUKAN .............................................................................................................................. 18 2
` 1.0 PENGENALAN INSTITUSI PERBANKAN Maybank ditubuhkan pada tahun 1960, dan hari ini adalah syarikat terbesar dengan permodalan pasaran di Bursa Malaysia (Bursa Malaysia). Ia menduduki tempat pertama di kalangan syarikat Malaysia tersenarai dan antara 500 syarikat terkemuka di dunia terkemuka Forbes Global 2000 di dunia. Maybank adalah antara lima bank utama di Asia Tenggara dengan jumlah aset sebanyak USD165 bilion. Ia mempunyai rangkaian antarabangsa lebih daripada 2,400 cawangan dan pejabat di 20 negara dan menggaji 45,000 pekerja. Malayan Banking Berhad adalah sebuah bank sejagat Malaysia, dengan operasi utama "pasaran rumah" Malaysia, Singapura, Filipina dan Indonesia. Menurut laporan Jenama Kewangan, Maybank adalah jenama bank Malaysia yang paling bernilai, jenama kelima di Asean dan menduduki tempat ke-83 dalam jenama bank paling bernilai di dunia. Kumpulan Maybank menawarkan rangkaian produk dan perkhidmatan yang komprehensif termasuk perbankan komersil, perbankan pelaburan, perbankan Islam, perbankan luar pesisir, pajakan dan sewa beli, insurans, pemfaktoran, perkhidmatan pemegang amanah, pengurusan aset, pembrokeran saham, perkhidmatan nomini, modal teroka dan Internet perbankan. Misi Maybank adalah untuk memanfaatkan perkhidmatan kewangan di seluruh Asia, dengan menyediakan akses kepada perkhidmatan kewangan kepada rakyat secara adil dan harga, dan sentiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Maybank Islamic Berhad, anak syarikat Maybank adalah pemain perbankan Islam terbesar di rantau Asia Pasifik. Ia bertujuan untuk memenuhi perkembangan yang mencabar dalam dunia Perbankan Islam dan pasti akan memenuhi keperluan kewangan Islam anda dengan pelbagai produk dan perkhidmatannya.[ CITATION May16 \l 1033 ] 1.1 VISI Memajukan cita-cita Asia bersama pelanggan.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture