{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ФÑ�Ñ�огоÑ�мÐ&frac

ФÑ�Ñ�огоÑ�мÐ&frac - -

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ У РОСЛИН Ріст не є простим збільшенням маси та об,єму тіла рослини. Він включає обов,язкову диференціацію з утворенням різноманітних клітин, тканин і органів. Багато деталів цього процесу ще невідомі, проте зрозуміло, що нормальний розвиток залежить від взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів. Основні внутрішні фактори мають хімічну природу і, подібно до тваринних організмів, мають назву гормони. Цей термін означає біологічно активні речовини, що виробляють у тканині-індукторі і потрапляють до тканини-мішені, де мають певний фізіологічний ефект. АУКСИН В експериментах з відрізанням верхівок побігів вівса і просочуванням їхнім соком шматочків агару, які потім поміщалися на побіги без верхівок, голландський фітофізіолог Вент показав, що вплив верхівки побігу пов,язаний з якимось хімічним фактором, і назвав його ауксином. Згодом будова ауксину була визначена (він є індолілоцтовою кислотою – ІОК), а методика із проростками і шматочками агару стандартизована. ІОК дуже подібна до амінокислоти триптофану, який і є її попередником у рослині. Відомі 4 шляхи біосинтезу ІОК із триптофану, і різні рослини на різних стадіях розвитку використовують різні шляхи або їх комбінації. Активний базипетальний транспорт ауксину здійснюється
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern