Ð�пÑ�Ñ�елÑ�алÑ

Ð�пÑ�Ñ�елÑ�Ð°Ð»Ñ - 1(textus...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Розділ. ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА Епітеліальні тканини ( textus epithelialis ) найбільш древні гістологічні структури, які в філо- та онтогенезі виникають першими. Характерною особливістю епітеліїв є місцезнаходження в організмі - на межі, що відокремлює організм від зовнішнього чи внутрішнього середовища та водночас здійснює з ними зв’язок. Розрізняють покривний та залозистий епітелій . Хоча епітеліальні тканини складають різнорідну за походженням і за функціональним значенням групу тканин багатоклітинних організмів, але для них характерні загальні принципи організації. Епітелії утворюються з усіх трьох зародкових листків. Багатошаровий епітелій шкіри (епідерміс), що покриває тіло ззовні, розвивається з ектодерми. Порожнини органів травної системи (шлунок, кишечник) та дихальної системи (трахея, бронхи, альвеоли) вистелені одношаровим епітелієм, що розвиваються з ентодерми. Серозні оболонки (перикардіальна, плевральна, черевна) й епітелій сечовидільної та статевої системи мають мезодермальне походження . Епітеліальні тканини утворюють неперервний/і шар/и клітин , які відокремлюють тканини, які він вкриває, від зовнішнього середовища та вторинних порожнин тіла. Товщина шарів може бути різна. Залозистий епітелій утворює тяжі (трабекули), острівці, фолікули, трубочки та поодинокі скупчення клітин в різних органах. В епітелії практично немає міжклітинної речовини. Основну масу епітеліальної тканини складають спеціалізовані клітини – епітеліоцити , які щільно з’єднуються між собою адгезійними (проміжні, десмосоми й напівдесмосоми), замикаючими (щільні) і комунікаційними (щілинні) контактами.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern