{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lec 03 - 7 Lec 3 II(1 202 5 fl DI/2/0 Last W m” 4 P'32...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 7 Lec. 3 II (1 202. 5 fl DI/2?//0 Last W m”: 4? P; '32 73, gffi War 06%;?“ 0% (WA 0‘3”” “zI’IQfi Ig’I Ia+II< «III/[I > H§+§ AC om: (aim, om «a? [WE W515 1’: (HM: fi+flf f) IIIIIIIIIVIIIIIIcfs af’OLflIIa—WIgI IaI= Ja’a‘ ) - as: PHI 39 hgfik I<I I Fl. 75.61%:0Y615 of; I. I) III WM: 212 M 3x3 Wm Mamas I’ O) 2’Q (5:?) ‘93 (34 (o I) m CIZIGIII (Iéfl) (H5) I 1. J O ‘ , CL C 5 tr I 0 I) ‘Mma 2x2. Ia faflI’Lc L L _ a, a2 I2; I11, L, I3 Ic: lI 5X3“ Ll I91 In; :0(’C2C: ’aZIC' QI+03 6; Cl Q CS :alblcfi +QL‘73 CI+Q5I’ICL‘asLlCI‘CII-l’lcaaa’ég- M I: :3I13‘414C‘I‘ a 5C 2 I3 2:—3Q+I{L’3C- I 2: =aII~2I III IIICIII II b7 .. 6W § 17de WWI/WWLIB 0" 0‘ f/IYWQL atzmo) a LG; LG: 1‘ EM PAIIIII mea agI Mac A= (I I) MI; 06/4). 5mm (04> fives) I ’ Wfifidflgwé/Wa‘fi $5 ‘0 I IééonjaleIzI. 1 :1. 9— 1.3 2.9va % WQMA quM a (aw? 6%,) ME: (gal?) :5 56er Ii 4' Z 92W afflifiq; «a LJj—HMMCUZ a1 a1, a} 2: (02,173 'QILU Q}L,’a,é 0:4, all?) 9. bu b; Mm mm W05 '67}: 13 awefifm W 62.70%!” m (mg/5 Md EX? :3 aMm/WZY WWW rh R 5 @Jv. - 34X? = 0, M .mp7: (I 2,, — 2))‘(0/ 31>‘((2)x/+(2)x('2) (2)x0—/x/,/1(3)*’C‘3)‘0) 4’6, -/ ’2) W '(a‘a‘hfzoqa‘xf) (a+f)x?:axc +13? §¥tz~ (a), «ax-«+26. mm (a ifs/6?!“ 117‘ WC M fixrtffiwdvrw 5 ‘ ’W firzfoé‘fl MJCZ 1% Wfiofiemejaga‘gzg a Mdé @ .4. Elm? EMU/dz Maggi AAEC VII/WA: (/M/g) . - ' -/\8= <1, 2,1), 52:: <0, -2 0 8th 0)) C-(/,~/,§/‘ Aw ffi‘ {Area éf [$7 gum/:5; : yew/’22! = 31%. ‘0 :5 61% La 7Fl退iut Wmfffiafim of 30" 5’: 9 a 71m Ar(’P‘)'-=o/ir(‘a‘)==7.614756".M y A : -“. 1. 4 .7)“ - .49.. [Pl h/IQ’ h” fijfi%ll I ’ :> '13-:11‘11-34‘4’7‘9 N =mj: - U'Q ‘3 W (2/ 123/ (all ' M’JfEWfl/WWMfi «Jo/angzfibmgmfi M4 077631137” E’f‘M?) W [plain/(e. SOMWWW,6V/%fim4§rig -6 M: Rho/w Msmfi» A=(/,2,a)7fm%e m z. {:72 }:I+t . A a ‘e/ £117ZQZK£&30£W66HU:(CLI>/MW5% B;(fl’y)/) ‘ .A ‘ 0 ¢ BC- "' U:§<I/,//>, « 9qu 7T :2 mm tlmgé P=(Ko,%,30)u/1%QW:{06}@06M 7?: (A, 9, E). 1‘ fl W firm (9:09.12) MT, min, m. <33”, 0:??- 1975?: (AB, C)* (W) 577% 3'3»;A(x->n;)+5(:z~yo)+c6~;o)_ 2")”th AWBwCtho, “Awe D:-(A>ro+fiyp+(4;,)‘ 'SWTI '5 1% PM ma P, 62, R. 712,, FM 5,23 m Wm PM P? 23 mm a w; P61 W! pg, an. mp3: .3 a dear y} 77 ‘W: L56 namym Axw‘BwCz—wco, w! P=(Xo,aw3b)€ff_ A .3 / w W MAB/0 Mum m WI pszmfizuas) 4 , K? ‘9 w 04366346 47”" W29 7”“ Armstxw 7r {Mew #MA, WW momma ofpfi-ec'nfi WW. M'M 811+ C3n‘D ‘ a = “4.....1. m JAM/214ml ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}