{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3 Solution - gimme §§a~d£-$:Mfl wnduofwn mmi‘mflmfi...

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gimme §§a~d£-$::Mfl wnduofwn mmi‘mflmfi w; mum? We W EqULcden memo 9 = Cosh“ *Qvank 1033'an M7; A+ kw %w9n,fi=\ 9U) = Coax/U“ Hank N) Sink I\) Q“? = xangTQ LD~ To") @U) ° M So TCL.)'= 9(DU}, —TQ)+Tq Qfip = Jxan B’UDKTMJ’TQJ = Jumbo LTw—Tqflcosk I\) 4mm mans/v] g’ifl 5 fi- [cOsh N-QanA/Uk’mk M] 7L: fink/U Q99 TLL M ~= Big Cosh A) - “fanhM Sink A) L “huh N = 131*.) 9351332 _. s’mh N) L SLM M 2 EL) CDSKA N " Sltfi M L Sm \\ N u—-_— Q3: : BM __L__ Qfi‘n L SinhN ‘be ¥p M56 has M [07,, 6% vgm swficaa £055- Sa Q—‘Lfi = D.) = EAL —.‘—— QR“ L Sink k) M 5.22. C O.( s‘m‘n U L N TM qu‘woo WVC 0% M ( :53) is ylbficof Mug, m +1.9 \sts is W535?“ £255 JAM 10% J‘Dr aha A), \C\ .3. gal. VorJZQ/raef 13’ )0 W‘UCGQA \HKJV 0.01 0.1 1 10 100 Assw‘ $ —8+Cd‘c on- Mg’wome WOW“ Conskcud VJ Spa 136 um‘ncbrm gmfim 50:48am ”0 Modfllcjtble rapUaJMn exokw w/gwwss (genera/Q $b\ujfim\ Ref 9/ 9 = Q. s‘mh N5 + C9 c085 Mfg U‘a\I\%C ECIL 3‘11. and 8: C. sink M73 ’t Cosh M3 using Egg 152 c C|N - “A OtSLfl CDskN‘FNslhsz-‘I‘LL—b—SL‘) c wcoerL ~ ””33 s 3"smk N) Tank/V - Ns’mh N (19— - @1me +Néuka WV ” \nkN-fNQoskN TI"3 9: w m . w fi‘bfink M + gosh N SXMW MI: : (COSKNCOSK [\M‘. ‘ ' Ni . 9 \WM c . 05" ’V + ”LE-MAN 9 : ms NU~€) + Mi s‘thU-E) QM: 9L0 LJ\ KTw- To) Qlkax = Jus Lax Na... £3 aw om 9,0 13 —_ ”L 9E TL Nkobs 5 a Ntcosh [\H ":75ng N) “*M 1+ ”é’wkhw N H “if—5mm TL .z \N—f-wkw ..._—_.. i . TLMML ‘th ,fié Mk A} NW L MafWMMCj/OS‘ Ecru. 10.1. a; is +0 ‘HW W 3a 1L 2 1.: nafiabaaflc 1+ “35 max N 1.1 = HAffémA/v mm M will «910% 13 V5. N. D6537“ P02709m6£€1125 in w % * /\) ”Space" 7L0 W “06H 95 4&0 came Shown cormspowxd iv 3— Q L L mm A) {kW/2&5 [$7,1L é.” jagr CE; Edam" mm. L . AWCIW MyAmoQ Camera? Sefufion 9% E? \kéma 132C \, cn +03 r—l “53h EC?” 17% - (“Ne/U ’3 ole __ B 2E) N: 8’“? $7] #Mafi N -u CANE. "CaN‘C '5 L (Q‘fl +C3€ — a u CDNe = A Bug +U-C\e 3 w, -M‘B N M‘s N U315 ’” @106 New”. Ne fQuC L e, + anC IV ~N M3 M an ’M- N215 ‘V WC?- +e 4 “((641)3‘ Na TC - N -N = N (6,” "196 “u ,v “LEN“ F513 3’6 0 _u_,__M_& an C: .= C L e <€N*€’V)*kifi—Qt~ €49 .. l . -M Ni “N Cg‘ {He N*%k€~'cv>'c + L. wag") + ~75 “new; (sf “4 Mg 6 N Le“*e‘“’)* “Ea—(6‘6“ Cosh N(\’5)+ & 531% NU—é) 8 a L {05“ N " 9-3 WM N TL: A —[\Lj-3' .dg u 5% 0‘8 _ IOU—9) ~pu~9) NB HHS) -mp9) S‘kk N '\’ —A-.:—&~ COCA A) N (COSKN + “L333,“ N) : WING \+ 5912 Coé& l\) N l‘f A313; erxL/U BIL 10 E: I M“ 0.1 1 [.87 0.! g Neuééx/U - [.mmw 1O WP \X‘ £ ‘0’:ch L- I'm kCQLtREfii-fl 0.05. LC: L_+Bfi-ll'\+ at: 1035-”) ‘w ‘ QDO'HC Ta : g0”? C-trcMerafiia( redanfiuflar ”9'3 Assume. s aria/h ON.— mammal Wm WM? \Cax r0 uM‘om 06th Dr? cggcm (IL) W7M ndxaim 2W WWW fish 2 achLflmfion $0 40 <C%A3r — KCBAXMA; —‘ $74M,“ [TU-‘3 -Tq] : O In diva/{Ion 96 Mai hanfikr 196 W“ A: a’Tr 915 hp Lbakfnm surfiw- Mai ”traufer [)5 (Wm 24+»: 3 (QTI’F df M A" “Mom—m "1r mmdrmmw (if 2 . ”’1 it; = atrrdr {Mot}?- ’ awn-ralr as olr ~=>o Ckoflam (915)] “[kfi—Vrawmatsflr: LnrrJ» dr (rm 0 dl‘lidebv dram! id Dumbo M ls G Moufu'd ’BesseQ QQWM 64% Mow gm Com 3) may m 914165 \LN‘RN m gamed} or? wiffi CL W K )0 M3? 'blc rad-iafim QXC/kaboak 3% bmeNZA (90 MM TL 1‘1"va r. = wow“ 3‘33“ ‘4 Fa-Vomfi vkfieofi'fi; ~ 95w“ i.“ “ 3V0 fi c w ix loomm B“ all!“ .— a— a - \W‘W 0.00lm L= 95-70mm= 0035M La: Luz, 20.02%!“ ML; _ 0.0’70m+o.oa(om R 0.070 m ’ Lle J; Vac IODEaJZ V3 L. (QM?) 0.03bm( w a UNO H)QD.DOIM) ‘= 0.375 fibm Vi? l033a 7130.83 , R g \ Arwer'“ ace JxflAJ’r’fLAO A.'- Waogwxfiw surfau m w M ~ +‘2 WWI gem +£36an ifwom 0" VP ‘9 - farm UT a uniform 4% Lou pmflk we 4L4 cud Mu, 9”“ m Wmfi if? I “We ova-weer mac 51¢ka Mada Hm + l Lax-RNA 211.33%. we wiansiow’ auj/UWOBWA L=lefiv Av—mrUO-Wmva— mow) = 0.031"): m t bQSeA on cor reeled W radius - 1H LC A; c aw \omo m3(o.ooa m) = 0. 000379 In} a. ca r=rL 06=\05-H% Q‘aWRL% w = at woo, mXODOUr m)( IDS ~55 = 160.7 W HM mew h TL T. T], m a GOIUA W figkhwr. .4. TLTT.‘Tb \l Ta Q’WLLM JNAb‘ ‘Qfif‘lr; ~9Ar/r , 9? LL Tr Ll“ MAD "1/193 ,\ .i. l“rt/r; [n r/r 1 (Rm \ * \L ' 4 am “h“ J‘AI \ MAJ HUM] I an‘vw 5230/ \ v: + log aw (meow) ‘50 MK 3% fi + \0°%&®.ooo%1‘im‘ +0.$%(0.bilnm’):) = O. ”(90 % Amara“: QKan, TLnTQ s: QRkMaJ “‘ 330 K 4: USOHWXOHQO 55> STE = 313% K‘ m: T; — WWW flfl (Db/vb = 5%.?) K —Q60-'7 M5 “(ammusofi T. = 3%3- ‘1 K Tb " T, " QR “331%,.“ , JZA jo/wo - S‘BSIH K '- (150-7 W) yet/(0.00M) (QUOfi‘JrK Q =’ R“ “Rn : W V( 100 fi‘umvommma) m; H53 W! b T03 =uoo K M‘ 503$ T Tun“ , fl%m%, , E‘SW‘LQM Mw’ WEN .__‘__. c511; Cw]; M I“ gym-at, ‘tfifigffinm = . fi [so "fiQUXODbONXODM m) J‘ 0 WD w s 15. —- — ma w owe 1%) ' Hm 7’3 a: 1—5. LR'toéai c HOOK ~ 3&0 l4 —__.—————————-——-— _— FIO- ._—) \ ,_\ (aooqm) (wig) \Q amoefl Q=I58v9w L = T; .._._. ‘3‘“ QR as "CHM = HOOK-(15%.? WWW %) 1:391?) K T, 7’ Ti _ QKchuW vQ/n (”é/be c gangk — (ISXPIW) awooowmsoféfi («ANZS VQA 10/“, c _ W177” 3‘65.3K (1575-7 W) amuoowtauo 15-1) Nb” 3% 3.“) I43 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}