BIOL 1610 PERIODIC TABLE

BIOL 1610 PERIODIC TABLE - 1 H Hydrogen 1.007 94 1 6 Group...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Li V Na K Rb Cs Fr Be Mg Ca Sr Ba Ra Sc Y La Ac Ti Zr Hf Rf Nb Ta Db Cr Mo W Sg Mn Tc Re Bh Ir Os Ce Th Pr Pa Nd U Pm Np Sm Pu Fe Ru Hs Co Rh Mt H 3 Lithium 6.941 11 Sodium 22.989 770 19 Potassium 39.0983 37 Rubidium 85.4678 55 Cesium 132.905 45 87 Francium (223) 58 Cerium 140.116 90 Thorium 232.0381 59 Praseodymium 140.907 65 91 Protactinium 231.035 88 60 Neodymium 144.24 92 Uranium 238.0289 61 Promethium (145) 93 Neptunium (237) 62 Samarium 150.36 94 Plutonium (244) 4 Beryllium 9.012 182 12 Magnesium 24.3050 20 Calcium 40.078 38 Strontium 87.62 56 Barium 137.327 88 Radium (226) 21 Scandium 44.955 910 39 Yttrium 88.905 85 57 Lanthanum 138.9055 89 Actinium (227) 22 Titanium 47.867 40 Zirconium 91.224 72 Hafnium 178.49 104 Rutherfordium (261) 23 Vanadium 50.9415 41 Niobium 92.906 38 73 Tantalum 180.9479 105 Dubnium (262) 24 Chromium 51.9961 42 Molybdenum 95.94 74 Tungsten 183.84 106 Seaborgium (263) 25 Manganese 54.938 049 43 Technetium (98) 75 Rhenium 186.207 107 Bohrium (264) 26 Iron 55.845
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online