{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tips_nl - o U kunt het dialoog venster"Download...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sheet1 Page 1 IDM kan een download starten in elke browser als de bestandsextensie in de lijst staat van te downloaden programma's. U vin IDM zal een bestand downloaden als u de CTRL toets ingedrukt houden tijdens het klikken op de downloadlink in uw browser Als u de ALT toets ingedrukt houdt tijdens het klikken op een downloadlink in uw browser, zal IDM de download niet starten, m U kunt op de F1 toets drukken als u hulp nodig heeft. Het helpbestand zal context-afhankelijk worden weergegeven. Als u niet wilt dat IDM downloads overneemt in uw browser, schakel dan de browser integratie uit in de IDM opties. U kunt downloadlinks slepen naar het "drop target" mandje. Het "drop target" mandje verschijnt wanneer u rechts klikt op het U kunt het dialoog venster "Download Voltooid" uitschakelen als dit vraagt het bestand te openen. Verwijder het vinkje bij "To
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: o U kunt het dialoog venster "Download Starten" uitschakelen als dit vraagt waar het bestand moet worden opgeslagen. Verwijd e U kunt de voortgang dialogen bij downloads minimaliseren of uitschakelen in IDM Opties->Downloads. IDM moet actief zijn in het systeemvak indien u HTTPS downloads uit MSN Explorer, Internet Explorer, of op IE gebaseerde b U kunt IDM vanaf de commando regel gebruiken om bestanden te downloaden. Lees het hoofdstuk "Help->Starten van Down o U kunt bestanden uit het hoofdvenster van IDM naar andere programma's slepen (bijvoorbeeld Winamp, Media Player, enz.). U Als u niet steeds elke keer dat u van een beveiligde server download uw login naam en wachtwoord wilt hoeven ingeven, kun t Als u problemen ondervindt tijdens het downloaden van een server (b.v. server bezig, meerdere time-outs, andere server of n e...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern