Module14 - Cài đặt và Cấu hình Terminal Services...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cài đặt và Cấu hình Terminal Services Ths.Trần Bàn Thạch Khoa CNTT Đại học DUY TÂN 1 Tổng Quát -Thiết Bị Đầu Cuối Ts là 1 thành phần tùy chọn của Gia đình Microsoft® Windows® 2000 server. Nó cung cấp các giao diện đồ họa người dùng Windows với các thiết bị điều khiển Từ xa qua Mạng,kết nối mạng WAN,kết nối Internet. 2 Tổng Quát - Thiết Bị Đầu Cuối 3 Terminal Services là 1 ứng dụng lý tưởng để: + Sử dụng làm các line ứng dụng kinh doanh sẵn có cho người sử dụng ĐTDD,văn phòng chi nhánh,hoặc các nhân viên sử dụng Windows dựa trên Terminal. + Cung cấp cho người sử dụng Desktop với quyền truy cập vào các ứng dụng bị giới hạn, không chuẩn hoặc các ứng dụng ít khi được sử dụng. Tổng Quát - Thiết Bị Đầu Cuối Bởi vì tất cả các ứng dụng,xử lý dữ liệu diễn ra trên Server,các Clients không yêu cầu sức mạnh xử lý hay dung lượng đáng kể của RAM. Vì vậy,TS có thể giúp một tổ chức giảm tổng chi phí sỡ hữu (TCO) bằng cách sử dụng Hardware sẵn có của khách hàng,và các thiết bị với mức giá thấp hơn;như Windows dựa trên các Terminal hoặc các Thiết bị cầm tay,và bằng cách cung cấp quản lý tập trung & kiểm soát của các ứng dụng. 4 Giới thiệu về Terminal Services Terminal Services cho phép nhiều người dùng truy cập vào Windows 2000,một vài người -cùng một lúc chạy các session(Phiên) từ một máy đơn. QTV có thể cài đặt các ứng dụng Windows 2000 trên Terminal Server & làm cho Available đến tất cả máy khách kết nối với Server. Mặc dù các user có thế có phần cứng & HDH khác nhau, thì phiên Terminal vẫn mở ra trên máy tính để bán của Clinet và chạy như nhau trên mỗi thiết bị. 5 Cách làm việc của Terminal Services 6 ://www.imtc.org. Cách làm việc của Terminal Services 7 Terminal Services bao gồm 3 phần: 1. Terminal Server Máy chủ quản lý tài nguyên máy tính cho mỗi phiên client & cung cấp cho tất cả các user đã đăng nhập trong môi trường duy nhất của họ. Máy chủ nhận & xử lý tất cả các Tổ hợp phím, các hành động của mouse được thực hiện từ xa & điều khiển tất cả các lần hiển thị cho HDH & các ứng dụng cho các khách hàng thích hợp. Cách làm việc của Terminal Services 2. 8 Client(Máy khách) T session mở ra như 1 cửa sổ trong môi trường destop địa phương-các desktop từ xa của máy chủ chạy trong cửa sổ đó. Các máy tính của client hay các thiết bị chỉ đòi hỏi sức mạnh xử lý đủ để thiết lập kết nối đến S & hiển thị giao diện người dùng-đó là nguyên nhân khi máy tính client kết nối với Ts thì được gọi là: thin client(client mỏng). Cách làm việc của Terminal Services 3. 9 Remote Desktop Protocol(RDP) (Giao thức Desktop Từ xa) RDP hỗ trợ giao tiếp giữa Khách hàng & Máy chủ-đc tối ưu để hiển thị các yếu tố giao diện đồ họa cho khách hàng. RDP là một ứng dụng lớp dựa trên giao thức TCP / IP để thực hiện nó trên mạng. RDP dựa trên Liên hợp Viễn thông Quốc tế (ITU) T.120 tiêu chuẩn( một tiêu chuẩn quốc tế, đa kênh truyền hình hội nghị). Tính năng & lợi ích của Terminal Services tính năng của Terminal Services cung cấp một số lợi ích mà một tổ chức có thể sử dụng để triển khai, truy cập, và quản lý các ứng dụng kinh doanh. Các 10 Sự tập trung triển khai các Line-of-Business Applications 11 Sự tập trung triển khai các Line-ofBusiness Applications tổ chức có thể triển khai các các Lineof-Business Applications(Dòng của các ứng dụng kinh doanh)-nơi mà các ứng dụng chạy hoàn toàn trên máy chủ. Terminal Services có TCO thấp nhất cho một thiết bị ứng dụng đơn đang chạy một dòng ứng dụng kinh doanh, như là một hệ thống dành riêng hay trung tâm cuộc gọi. Các 12 Sự tập trung triển khai các Line-ofBusiness Applications Terminal Services cung cấp những lợi ích sau: Ít tốn kém phần cứng. Nhân viên thực hiện các công việc mà chỉ cần truy cập vào một dòng của ứng dụng doanh nghiệp có thể cần được trang bị với 1 terminal ít tốn kém hoặc máy tính. Dễ dàng nâng cấp hay truy cập vào phần mềm mới.Khi Ts được kích hoạt trên Win2k Server,Qtv không cần phải cài đặt ứng dụng trên mỗi Desktop. Thay vào đó, ứng dụng được cài đặt một lần trên máy chủ và các khách hàng tự động có quyền truy cập vào các gói phần mềm mới hoặc nâng cấp. 13 Truy cập vào Windows 2000 Desktop Terminal Service có thể mở rộng Windows 2000 và các ứng dụng đến các máy Client khác nhau-TS cho phép: Chạy các ứng dụng Windows 2000.TS có thể làm cho các ứng dụng Win có thể available đến 1 diện rộng của các máy khách hàng. Các ứng dụng Win có thể chạy trên các Hardware & hệ điều hành khác nhau với 1 ít hoặc không có sự thay đổi. Note Với Citrix MetaFrame add-on được cài đặt, không phải khách hàng của Windows cũng có thể kết nối với Terminal Services 14 Truy cập vào Windows 2000 Desktop Mở rộng việc sử dụng các thiết bị cũ.Một tổ chức có thể tiến hành 1 Ts như một công nghệ chuyển tiếp-đến cầu hệ điều hành cũ hơn và môi trường Desktop với Windows 2000 và Windows 32-bit, các ứng dụng Win. Thay thế văn bản dựa vào Terminal.Bởi vì nhiều cửa sổ Win 2000 dựa trên các Terminal có thể hỗ trợ 1 connect lớn & thi đua trên cùng 1 thiết bị giống nhau. Các tổ chức có thể thay thế các văn bản dựa trên các T với các cửa sổ 2K cũng dựa trên các Terminal. 15 Nâng cao việc Quản trị & Hỗ trợ Terminal Services có 1 vài tính năng hữu ích cho Ban quản trị & các thao tác hỗ trợ,giúp giảm được chi phí quản lý Quản 16 lý từ xa + Chế độ quản lý từ xa là một tính năng mới trong Terminal Services cho Windows 2000. + Nó được thiết kế để cung cấp cho nhà khai thác và quản trị viên có quyền truy cập từ xa để điển hình cho Microsoft BackOffice® servers & các domain controller. Nâng cao việc Quản trị & Hỗ trợ 17 + Quản trị viên có quyền truy cập vào giao diện người dùng đồ họa dựa trên các công cụ có sẵn trong môi trường Windows, thậm chí nếu người đó là không sử dụng Windows trên máy tính để quản lý server. Hỗ trợ từ xa + Các QTV có thể thực hiện hỗ trợ từ xa cho các user đã đăng nhập trên 1 Terminal Server bằng cách theo 1 phiên client này từ 1 phiên client khác. Nâng cao việc Quản trị & Hỗ trợ Các Admin và các nhân sự hỗ trợ cũng có thể thao tác trên keyboard hoặc mouse thay mặt cho 1 người sử dụng nào đó bằng khả năng cho phép điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa có thể rất hữu ích cho việc đào tạo hay hỗ trợ các người dùng trên các ứng dụng hoặc các hệ thống mới. Quan trọng Sử dụng TS cho quản trị từ xa đòi hỏi phải cấu hình Server để truy cập quản trị từ xa trong khi cài đặt. Bạn sẽ không thể sử dụng một máy chủ cấu hình cho quản trị từ xa như là một Server ứng dụng. 18 Kế hoạch cài đặt 19 Trước khi bạn thiết lập Terminal Services, bạn cần phát triển một kế hoạch dựa trên nhu cầu của các tổ chức của bạn. Sau đó, bạn có thể chắc chắn rằng khi User hoặc quản trị viên sử dụng Terminal Services, chúng sẽ được thực hiện thành công nhiệm vụ của mình, có thể là sử dụng một ứng dụng hoặc quản lý tài khoản người dùng. Xác định các ứng dụng Client Trước khi bạn cài đặt Terminal Services, xác định các ứng dụng dự định sẽ triển khai tới các máy trạm của khách hàng. Hầu hết các ứng dụng chạy đúng trên Windows 2000 cũng sẽ chạy trên một máy chủ Terminal. Một số ứng dụng có thể yêu cầu sửa đổi nhỏ, có thể được thực hiện với kịch bản tương thích, để chạy thành công trong một môi trường Terminal Services. Nên cài đặt các ứng dụng trên một Server thử nghiệm trước khi triển khai các ứng dụng trong môi trường sản xuất để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng hiện tại . 20 Nhận Dạng Những Ứng Dụng Máy Khách Trước khi bạn cài đặt Terminal Services, hãy nhận dạng những ứng dụng mà bạn dự định triển khai cho client desktops. Hầu hết những ứng dụng chạy đúng trên Windows 2000 cũng sẽ chạy đúng trên một Terminal server. 21 Nhận Dạng Những Ứng Dụng Máy Khách 22 Nhiều ứng dụng có thể phụ thuộc vào những thay đổi nhỏ, những thay đổi đó có thể được thực hiện được với những tập lệnh tương thích, để chạy thành công trên một môi trườngTerminal Services. Bạn nên cài đặt những ứng dụng chạy thử trên một server trước khi bạn triển khai những ứng dụng đó trên môi trường chính của bạn để chắc chắn nó tương thích với những ứng dụng đã tồn tại trên máy bạn. Những Ứng Dụng Windows-based 23 Những ứng dụng bạn cài đặt trên những Terminal server phải tương thích với Windows 2000. Nếu một ứng dụng không chạy trên Windows 2000, nó sẽ không chạy trên đa số môi trường của một Terminal server. Những ứng dụng 32-bit làm việc hiệu quả hơn những ứng dụng 16-bit bởi nhiều thuận lợi của phần cứng 32-bit và những hệ thống điều hành. Việc chạy những ứng dụng 16-bit trên một Terminal server có thể giảm bớt một số lượng user,điều đó là một bộ xử lý có thể hỗ trợ nhiều hơn 40% và tăng thêm bộ nhớ cần cho mỗi user là 50%. Những Ứng Dụng Windows-based Chú ý: Microsoft đã cài một chương trình kiểm thử với những công ty kiểm thử độc lập để giúp đỡ những tổ chức trong việc triển khai những ứng dụng với Terminal Services. Để biết thêm thông tin, truy cập vào http://www.microsoft.com/ntserver/terminalserver/exec/vendors/Resources.asp 24 Những Ứng Dụng Microsoft Ms-Dos 25 Bởi vì những ứng dụng Microsoft MS-DOS®based không được thiết kế cho môi trường đa nhiệm, chạy những ứng dụng MS-DOS trên một Terminal server có thể chậm đi việc thực thi của hệ thống với những tiến trình nhàn rỗi.Nếu việc thực thi của server quá chậm khi những user chạy những ứng dụng MS-DOS, bạn cần phải điều chỉnh lại những cài đặt của hệ thống. Những Ứng Dụng Microsoft Ms-Dos Cẩn thận: Microsoft không khuyến khích những ứng dụng MS-DOS®-based cho việc sử dụng Terminal Services. Microsoft khuyến cáo bạn thay thế những ứng dụng MS-DOS-based với 32-bit, những ứng dụng Windows-based. 26 Phát Hành Những Ứng Dụng Khác 27 Nhiều ứng dụng có nhiều tính năng điều đó có thể ngăn cản chúng làm việc với Terminal Services hoặc là nguyên nhân làm chúng hoạt động một cách không ổn. Những loại ứng dụng bên dưới cần cân nhắc cẩn thận trước khi bạn chọn chúng: Phát Hành Những Ứng Dụng Khác 28 Những ứng dụng Single-user: Nhiều ứng dụng, như những ứng dụng text-based củ hơn được thiết kế để chạy trên một môi trường single-user hoặc môi trường singleuser và không thể cài đặt trên một môi trường Terminal Services. Phát Hành Những Ứng Dụng Khác 29 Những ứng dụng cần đến phần cứng đặc biệt: Những thiết bị như bar code scanners hoặc smart card readers có thể được dùng với Terminal Services client với điều kiện: Những thiết bị được kết nối đến máy tính hoặc terminal trong lúc một đường đi của thiết bị ngoại vi chấp nhận như một thiết bị keyboard-type. Phát Hành Những Ứng Dụng Khác 30 Việc kết nối phần mền và phần cứng hỗ trợ việc kết nối đến máy khách. Một tùy chỉnh mở rộng kênh ảo có thể được viết để hỗ trợ phần cứng chuyên dụng trên máy khách. Phát Hành Những Ứng Dụng Khác 31 Những ứng dụng tùy chỉnh: Những ứng dụng tùy chỉn có thể cần được sửa đổi để chạy trên môi trường Terminal Services, việc đó có thể cần đến mã nguồn. Để sửa đổi những ứng dụng thì chuyển đến tên đường dẫn của dữ liệu người dùng. Việc Nhận Dạng Những Yêu Cầu Phần Cứng Máy Khách 32 Những máy tính khách kết nối đến một Terminal server không cần đến nhiều processing power. Vì vậy, thật dễ để tích hợp Terminal Services vào một mạng mà có những máy tính và thiết bị cũ hơn. Hỗ Trợ Nền Terminal Services 33 Terminal Services hỗ trợ những nền bên dưới: Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT® versions 3.51 and 4.0 Microsoft Windows 95 Microsoft Windows 98 Microsoft Windows for Workgroups 3.11 Microsoft Windows CE, Handheld PC Edition 3.0 Windows CE, Handheld PC Professional Edition 3.0 Windows-based Terminals Hỗ Trợ Nền Terminal Services Chú ý: Nếu bạn cần hỗ trợ máy khách cho những nền non-Windows, bao gồm MS-DOS, UNIX, Macintosh, Java, and OS/2 Warp, bạn có thể sử dụng Citrix MetaFrame thêm vào sản phẩm. Để biết thêm thông tin, thăm trang web Citrix tại http://www.citrix.com 34 Xác Định Cấu Hình Máy Chủ Để Hỗ Trợ Người Dùng 35 Bởi vì tất cả các qui trình ứng dụng xảy ra trên máy chủ, một Terminal server đòi hỏi nhiều tài nguyên máy chủ cho người dùng hơn máy tính chạy Windows 2000 Server. Đảm bảo rằng server của bạn đáp ứng cơ sỡ người dùng của bạn là rất quan trọng. Xác Định Cấu Hình Máy Chủ Để Hỗ Trợ Người Dùng 36 Cách xác định sức mạnh hổ trợ người dùng của một server chạy Terminal Services phải xem xét các yếu tố sau: Cấu hình hệ thống Thiết bị ngoại vi Đặc điểm người dùng. Cấu Hình Hệ Thống 37 Trước khi bạn cài đặt Terminal Services, xem xét các đề nghị hệ thống sau: Loại server:Chúng tôi đề nghị bạn cài đặt Terminal Services trên máy chủ thành viên và không phải domain controller. Cài đặt Terminal Services trên domain controller có thể cản trở hiệu năng của server vì bộ nhớ bổ sung, lưu lượng mạng, và xử lý thời gian nó đòi hỏi phải thực hiện tác vụ của domain controller trong miền. Cấu Hình Hệ Thống 38 Ram:Nói chung,một Terminal server yêu cầu từ 4-10 MB ram cho một phiên giao dịch. File hệ thống:Chúng tôi đề nghị bạn cài đặt Terminal Services trên phân vùng được định dạng với hệ thống tập tin NTFS. NTFS cung cấp bảo mật cho người dùng trong nhiều môi trường phiên truy cập đồng thời cấu trúc dữ liệu. Cấu Hình Hệ Thống 39 Chú ý:Terminal Services cho phép hỗ trợ nhiều bổ vi xử lí.Mua một hệ thống hỗ trợ nhiều bộ vi xử lí,nếu ban đầu chỉ có một bộ xử lí Terminal Services cho phép bạn tăng số lượng vi xử lí theo yêu cầu phát triển của bạn. Thiết Bị Ngoại Vi 40 Thiết bị ngoại vi cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của một Terminal server: Hard disk: Đĩa cao tốc rất quan trọng cho hiệu năng của Terminal server.Ổ cứng Small computer system interface (SCSI) là thiết bị đặc biệt tương thích với Fast SCSI và SCSI-2,có số lượng đáng kể hơn so với các loại ổ đĩa khác. Thiết Bị Ngoại Vi 41 Điều này là không quan trọng trên hệ thống không lưu trữ thông tin người dùng và dữ liệu trên máy Terminal server,nhưng vẫn ảnh hưởng đến thời gian load chương trình ban đầu. Hiệu suất cao nhất của đĩa,xem xét việc sử dụng đĩa SCSI độc lập dự phòng với bộ điều khiển(RAID). Thiết Bị Ngoại Vi 42 Bộ điều khiển raid tự động ghi dữ liệu trên nhiều đĩa để gia tăng hiệu suất đĩa và nâng cao độ an toàn dữ liệu. Network adapter: Một network adapter hiệu năng cao được đề nghị , đặc biệt nếu người dùng cần quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trên network servers hoặc chạy ứng dụng client/server. Thiết Bị Ngoại Vi 43 Sử dụng nhiều adapter có thể gia tăng đáng kể lưu lượng mạng đưa vào,và bảo mật hệ thống bằng cách phân biệt máy client truy cập từ dịch vụ back-end. Thiết Bị Ngoại Vi 44 Lưu ý:Để đảm bảo độ tin cậy.Tất cả các phần cứng trên server phải nằm trong danh sách phần cứng tương thích(HCL)cho windows 2000. Đối với các phiên bản mới nhất của HCL.xem danh sách phần cứng tương thích với Microsoft windows tại website http://www.microsoft.com/hwtest/hcl Đặc Điểm Người Dùng 45 Các mô hình người dùng máy tính có tác động đáng kể đến hiệu năng của Terminal Services. Microsoft kiểm tra hiệu suất mô hình người dùng trong ba loại sau: Nhân viên nhập liệu:Nhân viên này thường chạy ứng dụng đơn,chúng sử dụng cho nhập dữ liệu ( ví dụ, ứng dụng nghiệp vụ viết Microsoft Visual Basic ) Đặc Điểm Người Dùng 46 Nhân viên cấu trúc - tác vụ:nhân viên này chạy một hoặc hai ứng dụng cùng một lúc. Người dùng chạy ứng dụng xử lý dữ liệu yêu cầu trên hệ thống không cao( ví dụ, trình xử lý văn bản và trình duyệt ),các ứng dụng được mở và đóng thường xuyên và tỉ lệ đánh máy tương đối cao. Đặc Điểm Người Dùng 47 Người lao động trí óc. Người lao động trí óc chạy ba ứng dụng trở lên cùng một lúc, và nói chung mở nhiều ứng dụng. Người lao động trí óc cũng có thể chạy ứng dụng có xử lý dữ liệu yêu cầu trên hệ thống là cao( ví dụ, truy vấn chi tiết trên cơ sở dữ liệu lớn ), và tỉ lệ đánh máy là vừa phải. Đặc Điểm Người Dùng 48 Những nguyên tắc này cho phép Microsoft tạo ra chuẩn cho nhiều nhân viên và cấu hình của hệ thống. Đây là những tham khảo. Cách duy nhất để đánh giá chính xác hiệu năng và quy mô yêu cầu của hệ thống của bạn là thực hiện mô phỏng chính xác điều kiện sử dụng công việc của bạn và cấu hình của hệ thống. Yêu cầu giấy phép nhận dạng 49 Terminal Services yêu cầu mỗi thiết bị tiến hành một Terminal session để được cấp phép, hoặc có giấy phép Windows 2000, hoặc Terminal Services Client Access License ( CAL ). Nó cũng yêu cầu một Terminal server, là máy tính trên đó dịch vụ Terminal Services Licensing được kích hoạt. Đường Lối Cho Một License Server 50 ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online