{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dan Stoica - Comunicare publica.Relatii publice

Dan Stoica - Comunicare publica.Relatii publice - Dan...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dan Stoica Comunicare publică. Relaţii publice Iaşi, 2004
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Motto : Change is certain. Progress is not. (Dintr-un eseu despre stalinism) 3
Image of page 2
4
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mulţumiri Mulţumirile autorului sînt adresate, în primul rînd, studenţilor săi, care – fie că au ştiut, fie că nu – au participat la alcătuirea acestei lucrări, la modelarea conţinutului ei şi a formei de expresie, la menţinerea la cote înalte a dorinţei de a o produce. Nu pot fi uitaţi colegii din Universitatea "Al. I. Cuza", între care se cuvin remarcaţi referenţii, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel şi conf. univ. dr. Florea Ioncioaia, care, prin sugestii pertinente au asigurat această formă a lucrării. Mulţumiri deosebite trebuie să primească Mihaela Berneagă, colegă de catedră a autorului şi Director de Relaţii Publice la Grupul de firme "Omega-Tehnoton" şi Dl. Tiberiu Albu, Art Director la acelaşi grup de firme. Discuţiile noastre prelungite, intervenţiile dumnealor cu privire la chestiuni de conţinut şi de grafică sînt, pe lîngă sprijinul practic acordat, motive pentru o reverenţă adîncă. Nu în cele din urmă, mulţumiri – dublate de un zîmbet complice – îi sînt adresate lui Andrei, reperul stabil şi de încredere pe care autorul l-a avut în toţi anii cît a durat conceperea acestui suport de curs. 5
Image of page 4
6
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cuprins C UVÎNT ÎNAINTE ................................................................................................ 11 1. GENERALITĂŢI ..................................................................................... 14 1.1. C ONCEPTUL DE RELAŢII PUBLICE .............................................................. 14 1.2. A CTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE . G ENERALITĂŢI ........................................ 16 1.3. C HESTIUNI DE TERMINOLOGIE , DE COERENŢĂ DISCURSIVĂ , DE ŞTIINŢIFICITATE .. 21 1.4. RP ÎN CADRUL COMUNICĂRII ........................................................................ 25 2. COMUNICAREA ..................................................................................... 30 2.1. O DISCIPLINĂ FĂRĂ ... DISCIPLINĂ .................................................................. 33 2.2. U N POSIBIL MODEL GLOBAL AL COMUNICĂRII ................................................. 34 2.2.1. M ODELUL S HANNON -W EAVER .................................................................... 35 2.2.2. M ODELUL J AKOBSON ................................................................................. 37 2.2.3. U N MODEL AUTOHTON ............................................................................ 41 3. “CELĂLALT” SAU DESPRE PROBLEMA ALTERITĂŢII ÎN COMUNICARE ............................................................................................ 48 3.1. C ONTRACTUL DE LECTURĂ ........................................................................... 50 7
Image of page 6
3.2. C LASELE DE CONŢINUT ................................................................................ 51 3.3. D ESPRE ARGUMENTAREA DISCURSIVĂ ŞI DESPRE ETICĂ ÎN COMUNICARE ............ 57 3.4. P UBLIC / PUBLICURI ...................................................................................... 64 3.5. “M ARELE PUBLIC ..................................................................................... 65 4. COMUNICAREA ŞI SEMIOTICA ........................................................ 72 4.1. S EMIOTICA ................................................................................................. 77 4.1.1. S EMIOTICA DUPĂ C HARLES M ORRIS ............................................................. 80 4.1.2. S EMIOTICA DUPĂ F OUCAULT ....................................................................... 89 4.1.2.1. Cu Foucault, despre semnături ......................................................... 92 4.1.3. O SWALD D UCROT DESPRE ARGUMENTAREA DISCURSIVĂ .................................. 94 4.1.4. S EMIOTICA APLICATĂ A LUI C ONSTANTIN S ĂLĂVĂSTRU SAU LOGICA , UN ALT NUME PENTRU SEMIOTICĂ .................................................................................... 99 4.1.5. A CTELE DE LIMBAJ : VIZIUNEA LUI J OHN R. S EARLE ..................................... 110 4.1.6. U N ALT MODEL AL ARGUMENTĂRII DISCURSIVE : MODELUL T OULMIN ............... 115 4.1.6.1. Dificultăţi în aplicarea modelului de analiză discursivă a lui Stephen Toulmin ........................................................................................................ 121 4.1.6.2. Argumente în lanţ ........................................................................... 125 5. CONSTRUIREA ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢII DE RP ..................... 129 5.1. M ĂSURAREA PROCESELOR ÎN COMUNICAREA PUBLICĂ ................................... 134 5.2. D ISCURSUL DE M ARKETING ....................................................................... 142 5.2.1. M IX - UL DE MARKETING ............................................................................ 142 5.3. C OMUNICAREA INTERNĂ : COMPONENTA MANAGEMENTUL CALITĂŢII ........... 146 5.4. P ROFILUL SPECIALISTULUI ÎN RP ............................................................... 151 5.5. S ARCINILE SPECIALISTULUI / STRUCTURII ÎN RELAŢII PUBLICE .......................... 152 5.6. C ARIERE ÎN RP, COMUNICARE PUBLICĂ ŞI PUBLICITATE ............................... 154 6. STRATEGII DE RP ............................................................................... 162 6.1. E XEMPLU DE STRATEGIE ............................................................................ 174 6.2. D ESPRE CAMPANII DE RELAŢII PUBLICE ........................................................ 177 8
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7. EXEMPLU DE APLICAŢIE PRACTICĂ:
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern