{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Distincţrelatii publice-relatii cu publicul

Distincţrelatii publice-relatii cu...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Distincţia dintre cele două concepte este lesne de făcut. Pe de o parte, relaţiile cu publicul desemnează o activitate specifică doar unor organizaţii, care îşi oferă, prin această interfaţă, serviciile, către publicul extern (redus la sfera “clienţi”). Este vorba, de exemplu, despre acele organizaţii care, prin natura specificului lor, îşi deschid zone de contact nemijlocit cu publicul, unde acesta are acces la informaţii, acte etc. sau unde se instituie tranzacţii, precum împrumutul de cărţi într-o bibliotecă. Relaţiile publice desemnează o activitate care poate (şi ar trebui) să se găsească în politica oricarui tip de organizaţie, indiferent că practică sau nu relaţii cu publicul . Pe de altă parte, în vreme ce relaţiile cu publicul se adresează doar publicului extern şi exte o activitate care combină discurs cu tranzacţii de obiecte, relaţiile publice se adresează deopotrivă publicului
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern