arat seductiei - Cele 10"fete ale fiecarei femei...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cele 10 "fete" ale fiecarei femei Personalitatea unei femei este mult mai complexă decât se credea până acum, sunt de părere psihologii britanici. După cum dezvăluie cotidianul "Daily Mail", orice femeie reprezintă un cumul de tendinţe comportamentale distincte, unele dintre acestea fiind mai vizibile şi dominându-le pe celelalte. "Fiecare femeie are o latură dominantă a personalităţii sale, care nu le exclude pe celelalte, ci doar le pasează într-un plan secundar. În personalitatea unei femei există 10 tendinţe diferite, fiecare dintre acestea făcându-se simţită într-o anumită situaţie", afirmă Paul Zeal, specialist în psihologie comportamentală. 1. Femeia de carieră Este organizată, rece şi poate părea arogantă. Capabilă să-şi stăpânească emoţiile, o puteţi recunoaşte uşor, după privirea sa "de oţel", atitudinea superioară şi siguranţa pe care o afişează. Dacă se vorbeşte mult despre serviciu, nu încercaţi să schimbaţi vorba sau să o întrerupeţi, căci nu veţi reuşi decât s-o enervaţi. 2. Romantica Pare desprinsă dintr-un roman de epocă. Este veşnic în căutarea "cavalerului medieval", care să-i schimbe radical viaţa şi să-i ofere protecţia mult visată. Cum o recunoaşteţi: are o privire visătoare, este fidelă serialelor şi filmelor de dragoste. Fraze tipice: "Îţi aduci aminte cum ne-am cunoscut", "Spune-mi de ce te-ai îndrăgostit de mine" etc. Dacă vreţi s-o păstraţi, cumpăraţi-i flori, spuneţi-i cât de mult o iubiţi, nu uitaţi aniversările familiei. 3. Eterna mamă Este cea mai puternică parte a unei femei, chiar dacă ea nu a devenit, biologic, mamă. Are o tendinţă permanentă de protecţie faţă de cei din jur şi, uneori, poate deveni pisăloagă insistând, de pildă, să vă luaţi umbrela, chiar dacă afară e un soare orbitor. Dacă această tendinţă devine supărătoare. "contracaraţi-o" cu tact şi multă diplomaţie: flirtraţi cu ea, apelaţi la senzualitatea sa ascunsă. 4. Fetiţa În fiecare femeie matură există nostalgia copilăriei, manifestându-se printr-o tendinţă infantilă, nu neapărat supărătoare. Din când în când, apare la suprafaţă fetiţa neastâmpărată, care poate fi capricioasă, răutăcioasă sau veselă şi exuberantă. Cu o astfel de femeie, cea mai mare greşeală ar fi să spuneţi: "Chiar nu intenţionezi să te maturizezi?", frază care i-ar putea crea
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
chiar un complex de inferioritate. 5. Şefa
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

arat seductiei - Cele 10"fete ale fiecarei femei...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online