{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

data - ja notulist Team bijeenkomst ja Gemaakte afspraken...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Tijdsverantwoording Data Soort bijeenkomst aanwezig Notities / rol in bijeenkomst 3-09-2009 Meet & Match ja Inschrijven op verschillende projecten en kennis maken met de opdrachtgever. Afspraak gemaakt voor 17 september 10-09-2009 Workshop ja Verschillende workshops gevolgd voor het ontwerpen van een innovatief idee. O.a. brainstormen wat nuttig was omdat toen gelijk al een paar vragen boven kwamen drijven. 17-09-2009 Eerste afspraak met opdrachtgever ja Notulist 08-10-2009 Afspraak met opdrachtgever ja 22-10-2009 Herfstvakantie ------------- --------------------------------------------------------------- ---- 29-10-2009 Team bijeenkomst / tussentijdse presentaties ja Overleggen welke vragen wij hebben voor de afspraak met onze opdrachtgever. notulist 30-10-2009 Afspraak met opdrachtgever
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ja notulist 06-11-2009 Team bijeenkomst ja Gemaakte afspraken bekijken of die zijn nagekomen. 12-11-2009 Consult ja Consult met Marcel Binkhorst over het snijdmechanisme. 26-11-2009 Afspraak met opdrachtgever nee , ivm ziekte Marco is waarnemend notulist genomen. 18-12-2009 Afspraak met opdrachtgever ja Laatste gesprek van 2009 om nog wat punten door te nemen 14-01-2010 Eind presentatie ja Eindpresentatie van ons product. 14-01-2010 Afspraak met opdrachtgever ja Na de eindpresentatie zijn wij nog met de opdrachtgever om de tafel gaan zitten om de laatste verbeter punten te bespreken. Datum bespreken om het product af te leveren. 29-01-2010 eindafspraak met opdrachtgever ja We hebben het product opgeleverd aan onze opdrachtgever....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern