{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hoofdstuk17-SR - Hoofdstuk17 Katholieke Universiteit Leuven...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Internationale Milieuproblemen Hoofdstuk 17
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Internationale milieuproblemen   Steeds belangrijker   Veel vervuiling heeft internationaal karakter in klein  land  Toenemende economische integratie  Twee problemen  Handel en milieu (geen spillovers van vervuiling)  Internationale milieu-overeenkomsten: nodig om   spillovers van pollutie aan te pakken
Image of page 2
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Handel en milieu 1 Wanneer wij milieunormen opleggen op onze productie, mogen wij dan ook de geïmporteerde goederen aan dezelfde normen onderwerpen? Vb : Duits bier (zonder chemische toevoeging) was voor Duitsland de gelegenheid om de facto bierinvoer te blokkeren Vb: Denemarken wou enkel dranken importeren in glazenverpakking, geen blikjes of pet flessen, dit betekende een serieuze handicap voor de invoerders Vb: US wou geen tonijn in blik importeren uit bepaalde landen omdat zij tonijn willen beschermen Waarom bestaat er internationale handel? Achterliggende theorie: comparatieve voordelen Ricardo: Zelfs als één land slechter is in het maken van alle producten dan een ander land dan nog is handel nuttig voor beide partijen
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Winst van vrijhandel 1 Evenwicht met vrijhandel wereldprijs prijs Q Vraagfunctie België Aanbod (MK) België Evenwicht zonder vrijhandel q 0 q 1 q 2 p 2
Image of page 4
Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Handel en milieu 2 vervuiling zonder spillovers naar buitenland (lokaal water, vaste afval, stank): Vervuiling door productie: pak Belgische vervuiling aan door directe maatregelen, invoer beperken vermindert Belgische welvaart Vervuiling door consumptie: corrigeer binnenlandse vervuiling door belasting op verbruik belang van identieke behandeling
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern