{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hoofdstuk14-SR-les - Hoofdstuk14 Katholieke Universiteit...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Bedrijfsinvesteringen en Milieu Hoofdstuk 14
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Doelstelling Hoe binnen een onderneming investeringsprojecten tegenover elkaar afwegen? De ‘Net Present Value’ (NPV) of Discounted Cash Flow (DCF) regel Waarom nuttig in klein bedrijf Zelf een investeringsanalyse kunnen maken, of minstens weten hoe er aan te beginnen in groot bedrijf hebben meestal eigen investeringsafdeling kunnen meepraten, kritisch kunnen evalueren
Image of page 2
3 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Voorbeeld van project Papierfabriek loost vervuild water van bleekproces in rivier. Nieuw project: waterzuiveringsinstallatie Geen afvalwaterbelasting meer te betalen Bedrijf zorgt voor geluidshinder Overtreding van Vlaamse geluidsnorm (45 dB) Conflicten met buren Investering in groenscherm
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Hoe project evalueren? Afwegen van kosten en baten Zie KBA vanuit globaal economische standpunt Hier afweging vanuit het standpunt van de onderneming! Voer een project uit als het ‘rendabel’ is Welke kosten en baten? 5 Modules worden onderscheiden: Effecten op Kosten, baten en risico’s binnen Onderzoek en ontwikkeling Productontwikkeling Productieproces Marketing Bedrijfsimago Basisprincipe Alle relevante informatie terugbrengen naar één referentietijdstip Vergelijk wat vergeleken kan en mag worden
Image of page 4
5 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Checklist projectevaluatie Voor eender welke milieuactie (investering in productieproces, R&D, marketing, productdesign enz.) Effecten nagaan op kosten en opbrengsten: Kosten: Grondstoffen, energie Personeel Extra investeringen Toekomstige aansprakelijkheid en verzekeringskosten Opbrengsten: Besparing grondstoffen, verzekeringskosten, verkoop via beter imago, lagere risico’s enz. Vermeden toekomstige aanpassingskosten aan nieuwe regulering
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Actuele en huidige waarde Actuele of huidige waarde (Present Value) Van één bedrag in de toekomst Eén periode ver Meerdere perioden ver Van een geldstroom (meerdere bedragen) Shortcuts: Perpetuïteit Annuïteit
Image of page 6
7 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n Eindwaarde Eindwaarde (EW) binnen 1 jaar van 100 euro op spaarrekening aan 5% per jaar?   Algemene formule voor één periode Eindwaarde binnen 1 jaar van C euro nu met intrestvoet i : ( 29 1 C i C EW EW C i + × = = +
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 Katholieke Universiteit Leuven        Centrum  Economische         Studi ë n
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern