{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hoofdstuk13-SR - Toepassingen van kostenbatenanalyse...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Toepassingen van kosten- batenanalyse Hoofdstuk 13
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN KBA – Theoretische achtergrond Doel: Nagaan welke beleidsmaatregel een positieve bijdrage levert aan welvaart Wijziging in sociale welvaart kan gemeten worden door wijziging in nationaal inkomen B ij en C ij = in geld uitgedrukte waarde van baten en kosten Opportuniteitskosten (BTB): Marktprijzen Gecorrigeerde marktprijzen Schaduwprijzen 1 1 k N ij ij i j j k dSW B C = = + = - ∑ ∑
Image of page 2
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Voorbeeld - Optimale locatie van bossen Situeer 3000 ha nieuwe bossen in Oost-Vlaanderen Kies de locatie die de welvaart optimaliseert gegeven het verlies in landbouwopbrengsten, recreatiebaten, natuur conserveringsbaten, milieubaten… Benadering: Welke kosten en baten worden er meegerekend? Hoe kunnen de kosten en baten van de locatie van een nieuw bos per landperceel worden berekend? Optimaliseer de locatie Discussie
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Evaluatiemethode en -criteria Methode: Kosten-batenanalyse Criterium: Effectiviteit: bereikt het beleid het vooropgesteld doel? nieuw bos: 205 ha/jaar vs ontbossing: 126 ha/jaar (NARA 2005) 127 jaar voordat doel wordt behaald Efficiëntie: zorgt beleid voor hoogst mogelijke sociale welvaart? Max TB-TK MK = MB (Beperkte) Efficiëntie: hoogste mogelijk welvaart gegeven de oppervlaktebeperking? Max TB-TK s.t. OPP > 10000 ha
Image of page 4
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Studiegebied Provincie Oost-Vlaanderen Gesplitst in vier regios Oppervlakte beperking: 2500 ha nieuwe bossen of bosuitbreidingen – proportioneel verdeeld over 4 regios Totale oppervlakte: 113 potentiële sites totale opp. 14.565 ha Regio Gent: Opp. beperking 550 ha 32 potentiële sites 600.000 subsets van elk 2- 16 sites Uitbreiding Gen Noo Vlaa Wet Bevolking 1 - 5 6 - 1 11 - 17 - 23 - 30 - 37 - 44 - 53 -
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CENTRUM VOOR  ECONOMISCHE  STUDIEN Referentie en kosten/baten Benchmark: Vergelijk met status-quo Kosten: Plantkosten en managementkosten: literatuur Verlies aan landbouwproductie: opbrengst aan wereldprijzen, lonen landbouwer, afschrijving machines, pesticiden Verlies plaats voor uitrijden mest: kost van industriële verwerking Verlies niet-gebruikswaarde en recreatiewaarde: CVM (Zweden) Baten Hout: marktprijzen Jacht: marktprijzen CO 2 -captatie: marktprijs EU VER Recreatiewaarde: benefit transfer - TCM Niet-gebruikswaarde: CVM (Meerdaalwoud)
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern