{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

POL_Francken_07 - De Internationale Instellingen en hun...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Problemen van de ontwikkelingslanden De Internationale Instellingen en hun Strategieën voor Armoedereductie 30 november 2007 Nathalie Francken Katholieke Universiteit Leuven
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking Beleid: ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking? Transfer van hoge inkomenslanden naar ontwikkelings- landen voor niet-commerciële en niet-militaire doeleinden Vorm van ontwikkelingssamenwerking: Leningen tegen concessionele voorwaarden (25% giftelement) Toelages & subsidies Technische assistentie, opleidingsprogramma’s Preferentiële handelsovereenkomsten …. Belang van OS voor ontwikkelingslanden: Economisch: supplement voor schaarse binnenlandse middelen structurele transformatie van de economie in OL take-off voor economische groei Politiek en moreel!
Image of page 2
Beleid: ontwikkelingssamenwerking Kritiek op OS: Onderscheid tussen OS en commerciële en/of militaire doeleinden niet duidelijk OS gelinkt aan donoren of projecten OS in de handen van corrupte overheden …. 3 bronnen van OS: NGO’s Bilateraal Multilateraal Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
NGO’s Niet-gouvernementele organisaties Onafhankelijk van overheidsinmenging voor programma’s en acties Erkende NGO’s: subsidies van overheid Geen gedeponeerd merk, maar in praktijk ‘non-profit organisaties’ NGO’s werkzaam in ontwikkelingssamenwerking maar ook andere NGO’s in hoge inkomenslanden en lokale NGO’s in OL Ontwikkelingssamenwerking door NGO’s Meestal heel lokaal, grassroots level Minder gelimiteerd door politieke doelstellingen Gemotiveerd door specifieke humanitaire doelstellingen Efficiëntie in bereiken van allerarmsten Kleinschalige projecten: belang? NGO’s winnen aan belang in ontwikkelingssamenwerking Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking
Image of page 4
NGO’s 60-tal erkende Vlaamse NGO’s: 11.11.11., Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Balkanactie; Damiaanactie, TRIAS NGO, … Internationale NGO’s: Oxfam, Caritas, Save the Children, CARE, World Vision, WWF, Amnesty International, … Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
NGO’s Bilaterale OS Hulp van overheden van specifieke hoge inkomenslanden aan overheden van ontwikkelingslanden Vb: USAID, SIDA, DFID, AusAID, GTZ, DANIDA, … België: ABOS (Algemeen Bestuur voor OS) tot 1995 DGOS (Directie Generaal voor OS) Beleid BTC (Belgische Technische Coöperatie) Uitvoering Strategie voor armoedereductie:  ontwikkelingssamenwerking
Image of page 6
Bilaterale OS Beleid van DGOS in België: Armoedereductie staat centraal!
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern